NGO: Certificering er ingen garanti, men det er et skridt på vejen

DEBAT: Certificering kan sammenlignes med et kørekort, der viser at kakaobønderne har kendskab til reglerne for ordentlige arbejdsvilkår, men det er ingen garanti i sig selv, skriver Peter Feilberg.

Af Peter Feilberg
Direktør for NEPCon – Preferred by Nature

Det kommer vel efterhånden kun bag på de færreste, at der er en risiko for, at børn har været med til at producere kakao til chokoladebarerne ved kassen nede i det lokale supermarked. 

Der er også god grund til harme og debat, når DanWatch med sit gode arbejde afdækker sager med børnearbejdere på certificerede plantager i Vestafrika, og der tages initiativ til en åben høring, hvor udviklingsminister Rasmus Prehn (S) skal fortælle, hvordan han vil komme problemet til livs.

Desværre belyser debatten også en manglende viden om, hvad certificering er og kan. Blandt andet blev det til samrådet nævnt flere gange, at mærkningsordningerne ”skal holde, hvad de lover”.

Certificering er ikke ufejlbarlig
Mig bekendt, er der ingen af de ledende mærkningsordninger, der lover 100 procent sikkerhed for, at de certificerede produkter er fri for nogle af de problemer, ordningerne er blevet sat i verden for at bekæmpe – heriblandt børnearbejde. Det kan ganske enkelt ikke lade sige gøre. 

Lad mig forklare, hvorfor: 

Vores auditører har året rundt travlt med at besøge de omkring 800.000 land- og skovbrug, som vi har certificeret i over 100 lande, fortrinsvis for verdens førende mærkningsordninger, Rainforest Alliance og Forest Stewardship Council (FSC).

Auditørerne er på sin vis en slags frontlinjearbejdere i kampen mod de sociale og klimamæssige udfordringer, der knytter sig til den globale varestrøm: De har uddannelsen til at identificere kerneproblemerne og de har et reelt værktøj – certificering – til at mindske risikoen for eksempelvis børnearbejde. Men de kan ikke være alle steder, hele tiden.

NEPCon auditerer blandt andet en pæn del af verdens certificerede kakaolandbrug - også nogle af dem, der igennem tiden er havnet i mediernes søgelys. Og hånden på hjertet: Vi har ingen forbindelse til Fairtrade, men billederne fra DanWatch’s seneste sag, kunne sikkert være taget på et af vores Rainforest Alliance-certificerede landbrug.

Certificering kan nemlig sammenlignes med et kørekort. For at få det, skal landmændene bevise, at de kender færdselsreglerne, og at de kan overholde dem i praksis. Men et kørekort giver ingen garanti for, at indehaverne altid overholder reglerne. Nogle gange kører de for stærkt eller over for rødt. Vores auditører er som færdselsbetjentene, som tjekker om reglerne bliver overholdt.

I alvorlige tilfælde fratages kørekortet (certifikatet) – i mindre alvorlige tilfælde udstedes et påbud. Færdselspolitiet garanterer ikke, at færdselsloven altid bliver overholdt, men der er næppe tvivl om, at betjentene sikrer, at mange flere følger reglerne. Det samme er tilfældet med vores auditeringer.

Mange aktører  
I Vestafrika – og i mange andre egne, hvorfra vi køber vores bananer, kaffe, soja, te, ris med mere - organiserer små landbrug sig ofte i kooperativer, der indimellem kan have flere tusinde medlemmer.

Samarbejdet giver blandt andet stordriftsfordele, og bønderne kan dele udgifterne til certificeringen, som giver dem adgang til den globale efterspørgsel efter bæredygtig kakao. Omvendt kan certificeringsordningerne sikre, at sociale og miljømæssige standarder hæves hos mange hundrede landbrug på en gang og ikke blot hos få udvalgte. 

Vores auditører besøger alle kooperativer og et udvalg af familielandbrugene hvert år. Vi tager på kontrolbesøg for at sikre, at standarden bliver overholdt. Og i regioner som Vestafrika tager vi selvfølgelig ekstra højde for børnearbejde, blandt andet ved at tjekke dokumentation fra lokale skoler. Men vi undersøger også mange andre aspekter, som for eksempel jordrettigheder, anvendelse af sprøjtemidler, afskovning og beskyttelse af naturværdier. 

Ligesom politiet, er vi dybt afhængige af information fra mange forskellige kilder. Organisationer som DanWatch og især lokale NGO’er, fagforeninger og whistleblowers er helt fundamentale for vores arbejde.

Udover at besøge kooperativer og deres medlemmer, laver vi interview med mange eksterne kilder som en del af vores kontrolarbejde. Vi indsamler information i forbindelse med vores audits, men vi hører også ofte fra informanter om potentielle overtrædelser af reglerne. Vi vurder løbende disse informationer, og hvis de indikerer overtrædelser af reglerne på en af vores certificerede farme, så følger vi op.  

Certificering er ingen garanti for, at klodens skove, landbrug og plantager drives perfekt og for at der ikke forekommer børnearbejde.  Det kan hverken udviklingsministeren, vores ’frontlinjearbejdere’ eller flere penge til DanWatch eller ILO sikre.

Kun en fælles indsats, hvor man forsøger at løfte standarden for de fleste og ikke kun for de få, vil have en afgørende betydning. Her bidrager vi gerne med vores viden.

Forrige artikel DI Fødevarer: Finansloven skal vise vejen ud af coronakrisen DI Fødevarer: Finansloven skal vise vejen ud af coronakrisen Næste artikel L&F: Der er et hår i suppen i udspil til grønne forskningsmillioner L&F: Der er et hår i suppen i udspil til grønne forskningsmillioner