Our Fish til Eva Kjer Hansen: Stop overfiskeri, inden deadline overskrides

DEBAT: Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har skrevet under på at stoppe overfiskeri inden 2020. Deadlinen er dog i fare for at blive overskredet. Det betyder, at fremtidens fiskebestande og havmiljøet sættes på spil, skriver Cathrine Pedersen Schirmer fra Our Fish.

Af Cathrine Pedersen Schirmer
Kampagneansvarlig i Our Fish i Danmark

Der er ikke mere end otte måneder tilbage, før vi rammer 2020-deadlinen for stop af overfiskeri af vore danske og europæiske fiskebestand.

En deadline, som er juridisk bindende, og som fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) og hendes EU-kollegaer er forpligtet til at levere på. Men hvordan går det så egentlig med det? Svaret er desværre ikke opløftende. Det må vi alle sammen indse, inklusive ministeren selv.

I en netop offentliggjort rapport fra den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) lyder konklusionen fra EU-eksperterne, at Danmark og de øvrige EU-medlemslande sakker gevaldigt bagud i forhold at tage de nødvendige skridt i retning af at nå deadlinen første januar 2020.

Sakker bagud
Faktisk sakker de så meget bagud, at deadlinen er i fare for at blive overskredet. Ifølge eksperterne er 41 procent af de nordøstatlantiske bestande – herunder fiskebestandene i de danske havområder – således stadig overfisket.

Det er ikke godt nok, hvis vi skal sikre et sundt havmiljø og fiskeri fremover, og slet ikke hvis vi skal gøre os håb om, at fiskeriministrene leverer på 2020-deadlinen.

Derfor hejser en lang række Europæiske organisationer, blandt andet Our Fish, nu det røde flag og beder fiskeriministrene tage STECF-eksperternes udsagn alvorligt. Vi mener i al beskedenhed, at det for alvor er blevet tid til ikke kun at lytte til eksperterne, men også tid til at handle.

Den nuværende og yderst kritiske situation for torskebestanden i den østlige Østersø er et klart eksempel på, hvor vigtigt det er, at EU og EU’s medlemslande skrider til konkret handling tids nok til at sikre bæredygtige fiskebestande i fremtiden.

Ifølge en ny og ret alarmerende opgørelse fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, er torskebestanden i den østlige Østersø nu nede på så kritisk lavt et niveau, at den ikke længere i tilstrækkelig grad er i stand til at reproducere sig selv. Det betyder kort sagt, at torskebestanden her er i dyb krise.

Det er selvsagt hverken godt for miljøet eller for fiskeriet som branche. Forskere og ngo’er har ellers længe advaret fiskeriministrene og EU-Kommissionen om torskens alvorlige tilstand, men manglende politisk handling har betydet, at situationen nu er så alvorlig, at en række ngo’er, blandt andet Verdensnaturfonden, Oceana og Our Fish, i dag har sendt et brev afsted til samtlige fiskeriministre i landene omkring Østersøen for at bede dem om at lukke alt kommercielt fiskeri efter torsk i den østlige Østersø med øjeblikkelig virkning. Det er nødvendigt, hvis vi skal redde torsken.

Fiskebestande og havmiljøet er truet
Det behøver dog ikke gå så galt, og det var vel netop derfor, at 2020-deadlinen som del af en række positive tiltag fra 2013 blev skrevet ind i den reformerede Fælles Europæiske Fiskeripolitik (FFP). Her lovede alle EU-medlemsstater, herunder Danmark, at leve op til et lovkrav om at bringe overfiskeri til ophør senest i 2020.

Eva Kjer Hansen og hendes EU-kollegaer bør smøge ærmerne op nu som direkte reaktion på STECF-rapporten og ICES-rapporten og vise, at de virkelig mener det alvorligt, når de har skrevet under på at beskytte vore europæiske fiskebestande.

Hvis regeringer og fiskeriministre fortsat tillader overfiskeri, sætter de både fremtiden for Europas fiskebestande og vores havmiljø på spil.

Så kære Fiskeriminister Eva Kjer Hansen, vil du ikke godt love os, at Danmark tager sagen alvorligt og går forrest i arbejdet for at indfri 2020-deadlinen?

Forrige artikel Debat: Den klimavenlige bøf er allerede opfundet Debat: Den klimavenlige bøf er allerede opfundet Næste artikel Fiskeriforening: Fiskeriet er ikke årsag til den dårlige tilstand for østtorsken Fiskeriforening: Fiskeriet er ikke årsag til den dårlige tilstand for østtorsken
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Aquakultur, ekkolod, antibiotika, traditionel udviklet ny teknologi - og disreskpekten over for alle der har ydet en indsats for at begrænse fiskeriet og dettes forventede ødelæggende konsekvenser for havmiljøet.

  Det er en ulykke af dimensioner om dambrug, havbrug, forbrændingsmotorer, ekkolod, pesticider, antibiotika og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt fiskeri - og til at vi på så kort tid har kunnet få så mange lønforhøjelser, dyrtidsportioner, skattelettelser, afgiftsnedsættelser, tilskudsordninger, slappe finanspolitikker, grønne omstillinger, og sociale retfærdigheder, med så uventet få ødelæggende konsekvenser for havmiljøet, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Vi er blevet for mange mennesker på vores dejlige blå planet.

  Vi har allerede ganget over 80 % af alle store konsumfisk i verdenshavene.

  Måske skulle vi se på hvad den store indvandring fra Mellemøsten koster på miljøet og klimaet
  Jeg mener ikke islam har den store forståelse for miljø og klima

  Vi er nødsaget til at gøre noget, inden det er for sent

  Det er kærligt ment

 • Anmeld

  Line Sofie

  Max - Hvad er Kristendommens forståelse af miljø og klima?

  Det var godt nok en lidt pudsig kommentar med islam og miljø og klima du kom med der Max... Men den gjorde mig godt og grundig nysgerrig! Nu kender jeg hverken særlig meget til Islams eller Kristendommens forståelser til miljø og klima og overfiskeri i Østersøen... Der er vist et eller andet med at gå på vand og skille havene fra hinanden .... Men kan du ikke lige fortælle os din mening om hvordan Kristendommens forståelse af miljø og klima er og hvad de kristnes holdning til overfiskeri i Østersøen og hvor mener du den adskiller sig fra muslimers, og vel egentlig også hvor adskiller den forståelse sig fra os ikke-religiøses forståelse af klima og miljø og overfiskeri i Østersøen...

  Mvh
  Line Sofie Jensen
  https://fiskeopskrift.dk/

 • Anmeld

  Henrik Hindby · Journalist

  Til Max Tranebæk

  I 2015 udsendte en række muslimske forskere og meningsdannere et fælles dekret udgivet i forbindelse med the International Islamic Climate Change Symposium. Heri stod: "Vores art - på trods af at den har været udpeget til at tage sig af Jorden - har været årsagen til så megen korruption og ødelæggelse, at der er fare for, at vi dræber livet på Jorden, som vi kender det", og at vores "endeløse jagt på økonomisk vækst og forbrug" ud over klimaforandringerne har medført forurening af både atmosfæren, jorden, havet og vandsystemer, skovrydning og sygdomme hos mennesket selv.

  Så jo, de bekymrer sig også for vores jord.

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Svar til Line og Henrik

  Der er sket en helt vanvittige befolknings tilvækst i Mellemøsten
  Og det er helt umulig at få islamistiske ledere til at forstå at dette ikke kan forsætte.
  De islamiske ledere mener det er godt for islam
  Så skide være med miljøet, undskyld udtrykket

  Jeg hæfter mig og så ved bilafbrændinger
  Som udleder store mængder meget giftige stoffer
  så som diokxin

  Islam må tage mere hensyn til miljøet hvis vores dejlige blå planet forsat skal være beboelig

  Det er kærligt ment