Svinespor til sygehusene: Patienter og svin smittet med beslægtet bakterie

MRSA: Andelen af svinebesætninger med husdyr-MRSA er steget markant, og det samme er tilfældene af husdyr-MRSA hos mennesker uden kontakt til husdyr. Nyt forskningsprojekt viser nu, at husdyr-MRSA har spredt sig direkte eller indirekte fra svin til mennesker.

Når sygehuspatienter får konstateret husdyr-MRSA, er det tæt beslægtet med husdyr-MRSA fra svin, og bakterien kan tilpasse sig mennesker.

Det viser en ny undersøgelse fra Statens Seruminstitut (SSI), som har analyseret spredningen af husdyr-MRSA fra svin i danske svinestalde til patienter på de danske sygehuse i årene 2014-2016.

Stadig flere tilfælde af husdyr-MRSA
I Danmark er det især hos svin, tilfælde af husdyr-MRSA findes, mens de fleste tilfælde hos mennesker er hos landmænd i kontakt med svin.

Login