Vejen banet for nationale forbud mod GMO

SELVBESTEMMELSE: Retten til at sige nej til genmodificerede afgrøder i EU er et skridt nærmere, efter politisk aftale mellem EU-lovgiverne falder på plads.

Majs er lige nu den eneste GMO-afgrøde, som dyrkes i flere EU-lande. Nye regler, der giver landene lov til at forbyde GMO'er, kan måske åbne op for flere godkendelser på EU-plan.
Majs er lige nu den eneste GMO-afgrøde, som dyrkes i flere EU-lande. Nye regler, der giver landene lov til at forbyde GMO'er, kan måske åbne op for flere godkendelser på EU-plan. Foto: colourbox.com
Rikke Albrechtsen

BRUXELLES: Efter fire et halvt års forhandlinger er EU’s lovgivere blevet enige om at give Unionens respektive regeringer lov til at forbyde GMO’er, selv om de er godkendt fra centralt EU-hold.

Dermed brydes der med det gældende princip om, at genmodificerede afgrøder, der har fået EU’s fødevaresikkerhedsagenturs og EU-lovgivernes blå stempel, automatisk er godkendt til dyrkning i alle 28 EU-lande.

De nye regler er en konsekvens af, at en række EU-lande som Frankrig, Østrig og Grækenland i årevis har blæst på de gældende regler og alligevel indført nationale GMO-bud.

Kommissionen er glad
Den nye aftale indgået onsdag aften mellem det siddende italienske EU-formandskab for Ministerrådet og forhandlere for Europa-Parlamentet baner vejen for, at landene kan beslutte ikke at tillade dyrkningen af GMO’er på deres jord ud fra en række for eksempel socio-økonomiske faktorer.

Det glæder sundheds- og forbrugerkommissær Vytenis Andriukaitis, som forventer, at den nye aftale vil blive endelig godkendt af de respektive lovgivere inden længe.

”Jeg stoler fuldt og fast på, at den principielle enighed nu vil blive formelt støttet i de kommende uger af Parlamentet og Rådet, så medlemsstaterne kan begynde at udøve deres udvidede muligheder for at bestemme over GMO-dyrkning fra foråret 2015,” siger Andriukaitis, der takker blandt andet det danske EU-formandskab, der i 2012 under daværende SF-miljøminister Ida Auken var med til at bane vejen for det, der nu er blevet den endelige aftale.

Nogle sure miner
Ikke alle i Parlamentet er dog helt overbevist om resultatet.

Hos den socialdemokratiske gruppe i Parlamentet, S&D, begræder miljøtalsmand Matthias Groote, at det er EU’s indre markeds-regler og ikke miljøreglerne, der bliver lovgrundlaget under de nye bestemmelser. Han er også ked af, at der ikke bliver oprettet en fond, der kan kompensere landmænd, hvis de får deres marker inficeret med GMO. Til gengæld er han tilfreds med, at det trods alt bliver muligt at sige nej.

”Det er et faktum, at et overvældende flertal af EU-borgere ikke styrker dyrkningen af GMO. Jeg glæder mig over at se denne holdning gengivet i forhandlingens endelige konklusioner,” siger Matthias Groote.

Også hos De Grønne i Parlamentet er der utilfredshed med aftalen, som SF’s Margrete Auken beskriver som ”en trojansk hest”, der ikke kan levere de nødvendige garantier for, at det bliver muligt for landene helt at holde GMO’erne ude.

EuropaBio, der repræsenterer de biotekfirmaer, der står bag udviklingen af GMO’erne, mener til gengæld, at reglerne giver landene alt for stort spillerum til at udelukke deres varer på usagligt grundlag.

”Det giver medlemsstaterne ret til formelt at afvise sikre produkter, som er godkendt på EU-niveau. Afvisning af moderne teknologi på ikke-videnskabeligt grundlag skaber en farlig præcedens for det indre marked og sender et negativt signal til innovative industrier over hele verden, der overvejer, om de skal investere og operere i Europa,” siger Beath Späth, der er foreningens direktør for landbrugsteknologi.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Margrete Auken

MEP (SF), næstformand i Europa-Parlamentets Palæstinadelegation
cand.theol. (Københavns Uni. 1971), sognepræst emerita