Veterinærudbud koster 26 ansatte jobbet på DTU

LUKKET: DTU Veterinærinstituttet omstiller sig til en fremtid uden myndighedsbetjening og nedlægger 26 stillinger. Det står samtidig klart, at DTU ikke længere kommer til at have en selvstændig veterinærfaglig enhed.

Det får nu mærkbare konsekvenser på DTU, at Miljø- og Fødevareministeriet sidste år valgte at opsige sin delaftale med DTU om det veterinære beredskab med udgangen af 2019.

Tabet af opgaven koster i alt 26 ansatte deres job. 15 medarbejdere har taget imod frivillige aftrædelsesordninger, mens 11 ansatte er blevet afskediget.

"Jeg er først og fremmest meget trist og ærgerlig på vegne af de medarbejdere, der har satset deres karriere på det her område, men jeg er også bekymret for det videnstab, der sker i det veterinære beredskab. Nu vil en række meget kompetente medarbejdere gå ud af det veterinære beredskab og over i andre brancher, mens en ny leverandør skal opbygge de samme kompetencer. Det vil koste viden inden for universitetsverdenen på det her område," siger prorektor Rasmus Larsen fra DTU.

Login