Formel
(Foto: Colourbox)

Altinget.dk vil sprede ny forskningsviden

23. april 2014 kl. 3:44
NY VIDEN: Altinget.dks nye formidlingsinitiativ skal bringe den nyeste viden fra forskerne ud i de politiske og faglige miljøer.
| Flere
Den nyeste viden fra forskerne skal bruges mere aktivt i erhvervslivet og samfundet. Sådan har parolen lydt fra skiftende regeringer siden midten af 00'erne. Men alt for meget forskning når stadig ikke ud til de politikere, interesseorganisationer og virksomheder, der kan have gavn af den nyeste viden og nye perspektiver.

Det er baggrunden for, at Altinget.dk i samarbejde med professor Poul Erik Mouritzen har taget initiativ til Altinget | Forskningsformidling.

I dag udsendes den første artikel, som er skrevet af seniorforsker Jesper Wiborg Schneider og postdoc Kaare Aagaard. De dokumenterer, hvordan dansk forskning i de seneste årtier er kommet i international topklasse og undersøger, om succesen kan kædes sammen med den danske forskningspolitik.

Noget forskning er så fagspecifik og nicheorienteret, at det simpelthen ikke giver mening at formidle til den brede befolkning. Men det gør det ikke mindre interessant for de organisationer, politikere og myndigheder, som arbejder med netop de berørte områder.

Her får forskere fra de samfundsvidenskabelige miljøer mulighed for at fortælle om deres seneste forskning til de professionelle miljøer, der arbejder med netop deres felt. Formidlingsartiklerne vil blive sendt ud med de relevante nyhedsbreve indenfor de 18 fagområder, Altinget.dk dækker. 

Samtidig udsender Altinget.dk et nyt gratis nyhedsbrev til alle, der er interesserede i at få et bredt indblik i den samfundsvidenskabelige forskning i Danmark.

Professor i statskundskab ved Syddansk Universitet, Poul Erik Mouritzen, vil i nyhedsbrevet skrive en klumme om aktuel forskningspolitik og de videregående uddannelser.

Internationalt krav
Danske universiteter blev for ti år siden forpligtigede til i højere grad at formidle deres viden og forskning i samfundet.

Den målsætning har ført til en lang række initiativer primært rettet mod at gøre forskning tilgængelig for den brede offentlighed. Altinget | Forskningsformidling vil forsøge at målrette formidlingen endnu mere.

Pligten til at formidle ligger i dag på universiteterne, men der er en tendens til, at de enkelte forskningsprojekter også forpligter sig på at formidle, når der hentes eksterne midler hjem. Det er ikke kun danske forskere, som forpligtes til at formidle. I det nye store EU forskningsprogram Horizon 2020 ligger der også en forpligtigelse til at synliggøre og formidle de resultater, som kommer ud af forskningen.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK