Forsker: Professionaliserede uni-lederroller kan give bagslag

LEDELSE: En ny ph.d.-afhandling viser, at der kan opstå problemer som følge af den professionalisering af lederfunktionen, som har fundet sted på landets universiteter de senere år.

Det kan være svært at gå fra at være deltids- eller fuldtidsakademiker til at være fuldtidsleder på universitetet. Det er en af hovedkonklusionerne i en ny afhandling fra Aarhus Universitet, som Lise Degn fra Dansk Center for Forskningsanalyse står bag.

Hun har undersøgt, hvordan lederne på de danske universiteter har håndteret deres rolle det seneste årti, især i lyset af de mange reorganiseringer og omstruktureringer, der har fundet sted på universiteterne. Det har medført nye ledelsesstrukturer og dermed nye lederopgaver.

”Jeg har især kigget på det identitetsmæssige i forhold til, at lederne ikke længere er valgte ledere men nu er ansatte ledere, blandt andet fordi ledelsesfunktionen har ændret sig meget og lederne har fået en masse nye opgaver, som gør, at de bruger langt mere tid på ledelse end før i tiden,” siger Lise Degn.

Login