Lundbeckfonden: God start på fælles fodslag

DEBAT: Lundbeckfonden hilser ny dansk kodeks for integritet i forskning velkommen. Fremover vil udbetaling af en bevilling fra Lundbeckfonden være betinget af den nye kodeks. Det skriver Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeckfonden.

God start på fælles fodslag
Af Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeckfonden

De folk, som kender forskere og forskningsverden vil vide, at det ikke kan have været en nem fødsel for det ambitiøse projekt om at skabe en ny dansk kodeks for integritet i forskning. For første gang har man skabt en række grundlæggende retningslinjer på tværs af fagområder, som hver især har en meget forskellig forskningstradition. Ikke desto mindre er projektets relevans blevet yderligere aktualiseret af den seneste tids fokus på videnskabelig redelighed og korrekt anvendelse af forskningsmidler.

Kodeks til for at blive brugt
Fra Lundbeckfondens side hilser vi kodeksen velkommen og støtter den. Dens tværfaglige karakter rummer en medfødt risiko for at være udtryk for laveste fællesnævner, men det opvejes af de fordele, som opstår ved at have én national kodeks. Der skal dog ikke være tvivl om, at fonden ser dette som en første version af kodeksen og gerne ser den yderligere konkretiseret over tid.

Nu skal det sikres, at kodeksen ikke bliver g(l)emt i en støvet skrivebordsskuffe, men bruges aktivt i det daglige forskningsarbejde. Og her har bevillingsgiveren, bevillingsmodtageren og forskningsinstitutionerne et fælles ansvar.

Bevillingsgivere kan referere til kodeksen i deres bevillingsskrivelser og gøre tilslutning til en forudsætning for udbetaling af bevilgede midler.

Kendskab skal udbredes
Det største ansvar påhviler dog bevillingsmodtagere og især deres institutioner. Kodeksen bør gøres til et centralt element i undervisningen på ph.d.-kurser og i efteruddannelsen for forskningsledere på alle niveauer. Som en fast del af pensum for disse aktiviteter kan man sikre sig, at kommende og nuværende generationer af forskere er bevidste om, hvad der anses som god forskningsskik, og hvordan man efterlever denne i det daglige forskningsarbejde. Dette bør følges op af en kondenseret mini-udgave af kodeksen, som distribueres bredt på landets forskningsinstitutioner og gøres synlig og tilgængelig blandt studerende og forskere.

Kodeks betinger udbetaling
Udbetaling af en bevilling fra Lundbeckfonden vil i fremtiden være betinget af, at man også accepterer at leve op til den nye kodeks – denne vil nemlig være en del af fondens standard for god forskningspraksis.

Forrige artikel DTU-prorektor: Forskningskodeks er ikke jura, men en fælles platform DTU-prorektor: Forskningskodeks er ikke jura, men en fælles platform Næste artikel Forsker: Det nye forskningskodeks er en forbier Forsker: Det nye forskningskodeks er en forbier