Øremærkede midler hæver forskningsbudget over én procent af BNP

GRØNT: Med 750 millioner til grøn forskning fra den såkaldte krigskasse matcher regeringen sidste års offentlige bevillinger til forskning og innovation. Det udløser både lettelse og bekymringer hos organisationer og politikere.

Med sit finanslovsforslag tager regeringen fra forskningsbevillinger med den ene hånd og giver med den anden.

På grund af coronakrisens effekt på økonomien burde det samlede offentlige forskningsbudget være skrumpet i omegnen af 700 millioner kroner, da den del af budgettet normalt er præcis én procent af BNP.

Det er i det aktuelle forslag for 2021 23,5 milliarder kroner. Sidste års forskningsbudget (2020) lå på 24,2 milliarder kroner, omregnet til 2021-priser.

Login