Rapport: Barrierer hindrer entreprenørskab på universiteterne

INNOVATION: I en ny rapport identificerer tænketanken DEA flere barrierer, der skader mulighederne for udfoldelsen af entreprenørskab på universiteterne. Skepsis, ringe incitament og manglende organisatorisk opbakning er de væsentligste hindringer.

Der er blandt de fleste fagfolk og eksperter enighed om, at entreprenørskab og innovation er vigtige ingredienser, når landets universiteter skal uddanne studerende til fremtidens arbejdsmarked. Det entreprenørielle fokus har også været kendetegnende for flere politiske initiativer det seneste årti.

Men nu viser en helt ny rapport – den første samlede kortlægning af entreprenørskabsindsatsen på de danske universiteter – at der er en række af barrierer, der står i vejen for, at entreprenørskab kan indtage en central rolle på de danske universiteter.

Tænketanken DEA fremhæver seks overordnede barrierer, der på den ene eller anden måde stikker en kæp i hjulet på entreprenørskab og innovation på universiteterne.

Login