Danske Rederier: Der er behov for ny dansk piratstrategi

DEBAT: Regeringen bør hurtigst muligt påbegynde arbejdet med ny dansk piratstrategi. Danmark skal nemlig fortsat bekæmpe pirater i særligt Afrika og bygge videre på gode erfaringer fra tidligere strategier, skriver Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier.

Af Maria Skipper Schwenn
Direktør i Danske Rederier

Danmark har over to omgange udformet en piratstrategi, og den seneste udløber med udgangen af 2018. Skibsfarten oplever fortsat store udfordringer med pirateri specielt ved Øst- og Vestafrika.

Derfor opfordrer Danske Rederier til, at indsatsen mod pirateri prioriteres og fastholdes for at sikre de søfarende i området, også når den danske strategi udløber i slutningen af 2018.

Pirateri er fortsat en trussel for skibsfarten
Med udgangen af 2018 udløber den eksisterende ”Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs”. Den er den anden strategi i rækken og gælder fra 2015 til 2018.

Den danske indsats til bekæmpelse af pirateri specielt ved Afrika, både Øst- og Vestafrika, har over de seneste år været godt forankret i strategierne og har været med til på en række områder at forbedre sikkerheden for de danske rederiers besætninger og skibe.

Men pirateriet er desværre fortsat en daglig trussel mod skibsfarten, som seneste tal fra årsrapporten fra Oceans Beyond Piracy også bekræfter.

I 2017 mistede to personer livet til pirater, og knap 3.000 søfarende blev ofre for pirateri i Øst- og Vestafrika. Problemer i regionen hærger fortsat og koster landene og shippingindustrien milliarder af kroner. 

Det er selvfølgelig noget, der vækker bekymring, og derfor er det afgørende, at Danmark som en stor skibsfartsnation – den sjettestørste – laver en ny prioritering af Danmarks indsats i områderne.

Danmark må skride til handling
De seneste tal viser, at der fortsat er behov for en indsats ved Afrika, som kan forbedre sikkerheden for danske rederier og de afrikanske lande til fælles gavn og udvikling.

Derfor er det afgørende, at der laves en ny prioritering for Danmarks indsats i områderne, der bygger videre på de gode erfaringer og projekter fra de tidligere strategier.

I Østafrika oplevede man sidste år en kapring af et handelsskib for første gang i fem år. Der er derfor fortsat behov for fokus på området, hvor over 1.100 søfolk sidste år blev berørt af pirateri, som samlet kostede over otte milliarder kroner.

Ved Vestafrika var der i 2017 21 tilfælde, hvor besætningsmedlemmer fra handelsskibe blev kidnappet, 100 personer i alt. Mere end 1.700 personer var på den ene eller anden måde berørt af pirateri, og det kostede samlet over fem milliarder kroner.

Men blandt andet fordi der i de fleste vestafrikanske lande mangler lovgivning, som specifikt forbyder pirateri, er der stort set ingen, som stilles for retten.

Situationen ved Vestafrika kan ikke sammenlignes med Østafrika og kræver derfor en række andre indsatser. Eksempelvis er det tydeligt i Vestafrika, at der er behov for bedre retsforfølgelse af formodede pirater, således at de stilles til ansvar for deres ugerninger.

Der er behov for, at de vestafrikanske lande får styrket deres juridiske rammer.

Danske Rederier opfordrer regeringen til snarest at påbegynde arbejdet med at identificere en række prioriteter for Danmarks fortsatte indsats til bekæmpelse af pirateri, specielt ved Afrika, således at det gode arbejde fra dansk side kan fortsætte også efter 2018. Det er et arbejde, Danske Rederier gerne vil bidrage til.

Forrige artikel Jarlov: Sverige skal med i Nato for vores fælles sikkerhed Jarlov: Sverige skal med i Nato for vores fælles sikkerhed Næste artikel Historiker: Danmark møder uset skarp konkurrence om internationale indsatser Historiker: Danmark møder uset skarp konkurrence om internationale indsatser