Ekspert: Coronatruslen skal inddæmmes med stærkere statslige magtmidler

DEBAT: Selvom coronavirussens alvor er ved at gå op for danskerne, er det langtfra nok til at stoppe spredningen. I stedet skal alle mistænkte smittebærere isoleres med statslig magt, mener Lars Bangert Struwe, generalsekretær i Atlantsammenslutningen.

Af Lars Bangert Struwe
Generalsekretær, Atlantsammenlutningen

Statsminister Mette Frederiksen (S) har nu prøvet at få danskerne til at forstå coronakrisens alvor. Men der er desværre fortsat danskere, der ikke vil forstå eller acceptere krisens alvor.

Samtidig og uforståeligt nok tør staten ikke bruge alle sine magtmidler. Det er bekymrende. Derudover ser vi også, at resultaterne af 30 års arbejde med at gøre staten mere effektiv bevirker, at vi lige nu næsten ikke har ekstra kapacitet i sygehusvæsenet og beredskabet.

Onsdag 11. marts var der registreret 340 smittede i Danmark. Det er den direkte følge af manglende statslig karantæne. Det er ret rystende for en historiker og tidligere embedsmand. Karantæne er den eneste vej frem. Det har vi vidst siden middelalderen, der ikke var helt så mørk og uvidende, som den gøres til. 

Epidemiloven skal aktiveres
Coronavirussens hårde angreb på Europa kunne muligvis have været dæmpet markant. I januar slap de første oplysninger ud fra Kina og gav anledning til en karikaturkrise. Her burde alle alarmknapper have ringet. Kina sætter altid staten over individet og gør altid mest muligt for at skjule en skandale, som en virus åbenbart er.

Da det ikke længere kunne skjules, at noget var helt galt, kom Kina heldigvis op i gear og deler tilsyneladende nu de nødvendige informationer, men man skal fortsat være varsom med at stole på de kinesiske informationer.

Derfor fik vi smitten til Europa. Ironisk nok bliver det nu Vestens sætten individet over staten, der nu gør os svage. I Kina og nu også i Italien har man indset, at det gamle middel karantæne og isolation af ramte områder er vejen frem.

Krisen er ikke ovre – den er kun lige begyndt i Danmark. Vi er først lige nu ved at opnå en kriseerkendelse i bredere kredse. Henstillingernes tid er ovre. De bløde ords tid er forbi. Der er brug for, at man bruger epidemiloven til at isolere personer, der er mistænkt for at kunne bære smitten.

Mængden af egoister, der fortsat smitter andre ved rejser og tåbelig optræden, er så høj, at staten må bruge sine magtmidler. Nu risikerer vi, at både økonomi og individer rammes. Det her er farligt. Mennesker, jeg holder af, kan dø, fordi nogen mener sig bedre vidende end myndighederne. Karantæne virker og bør derfor øjeblikkeligt indføres. Der bør ikke være en vej udenom.

Beredskabet er skrællet væk
Vi kan lære flere ting af coronakrisen.

For det første kan vi ikke stole på Kina i sager som denne. Kina gør alt for ikke at miste ansigt i stedet for at starte med at fortælle om problemer. Kina var mere optaget af at sætte sin troldehær ind for at bekæmpe karikaturtegninger end i at fortælle resten af verden om den sande tilstand i Kina.

For det andet er der ufatteligt mange borgere, der handler tåbeligt, og som mener, at de ved bedre end sundhedsmyndigheder. Dem må man indregne i kriseplaner.

For det tredje – og det peger fremad – så har vi gjort stat, regioner og kommuner så effektive, at vi har svært ved at finde overskydende kapacitet, som kan bruges i kriser. Sygehusene har brug for at kunne have lidt overkapacitet, og så må vi se på beredskabet og forsvaret.

Vi har i dag reelt set ikke felthospitaler, der kan indsættes. En sådan kapacitet bør vi overveje. Ligeledes må vi overveje, om beredskabsstyrelsen skal udvikle ambulance- og felthospitalskapacitet til indsættelse nationalt og internationalt.

En del af løsningen på de igangværende kriser er lige nu en stærkere fælles indsats i EU. Der er brug for EU til at begrænse den økonomiske krise og midlertidigt stoppe den frie bevægelighed og derved kontrollere smittespredning. Coronavirus er en udfordring af statens to vigtigste funktioner over for borgeren: sikkerhed og velfærd.

------------

Lars Bangert Struwe (f. 1968) er generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen. Han er ph.d. og har bl.a. været forsker og fungerende kontorchef i Forsvarsministeriet.

Forrige artikel Tænketank: EU-budget punkterer visionen om et stærkt forsvar Tænketank: EU-budget punkterer visionen om et stærkt forsvar Næste artikel AES: Sådan arbejder vi for at give alle veteraner en god behandling AES: Sådan arbejder vi for at give alle veteraner en god behandling