Jeppe Kofod: Kvinder i fredsarbejde giver bæredygtige løsninger

DEBAT: Vi vil fra dansk side fortsætte arbejdet for, at flere kvinder skal deltage på alle niveauer i fredsprocessen, skriver Jeppe Kofod og Nordic Women Mediators Network Danmark.

Af Jeppe Kofod (S) og Nordic Women Mediators Network Danmark
Udenrigsminister

Kvinders deltagelse i opbygning af fred og sikkerhed er ikke kun er et mål i sig selv. Det er også et middel til at opnå mere inklusive og bæredygtige løsninger. Forskning viser, at kvinders deltagelse har stor betydning for at skabe en bæredygtig og varig fred, og at kvinder spiller afgørende roller, når det kommer til forebyggelse og nedtrapning af konflikter.

Derfor er det værd at fejre, at det 31. oktober var 20 år siden, at FN’s Sikkerhedsråd vedtog FN-resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed, som markerede det internationale samfunds anerkendelse af kvinders rettigheder og deres indflydelse på at skabe bæredygtig fred og sikkerhed.

Behov for øget fokus på kvinders rettigheder
Vedtagelsen af resolution 1325 skete efter 1990’ernes blodige konflikter i lande som Liberia, Sierra Leone og det tidligere Jugoslavien. Her så vi grusomme eksempler på brug af voldtægt og andre former for vold mod kvinder som våben i konflikterne.

For første gang anerkendte man vigtigheden af at gøre en særlig indsats for kvinder og piger i forbindelse med væbnet konflikt. Den dagsorden er desværre under pres globalt fra flere nationer, som ikke anser den for at være en relevant sikkerhedspolitisk dagsorden.

Presset på kvinders rettigheder forstærkes oven i købet af covid-19 pandemien, hvor vi har set at risikoen for seksuel og kønsbaseret vold, børneægteskaber og omskæring stiger. Danmark har sammen med ligesindede lande i FN holdt fast i vigtigheden af at dagsordenen prioriteres, og det bliver vi ved med.

Danmarks støtte til kvinders indflydelse i skrøbelige og konfliktramte lande er vigtigere end nogensinde. Et af de steder, vi yder en indsats, er i Afghanistan. For første gang er der nu startet direkte fredsforhandlinger mellem den afghanske regering og Taleban.

Kun fire ud af de cirka 40 personer udpeget af den afghanske regering ved forhandlingsbordet, er kvinder. Det er mildest talt ærgerligt, når vi ved, at kvinders deltagelse i forhandlingerne kan være afgørende for det langsigtede resultat.

Vi vil fra dansk side fortsætte arbejdet for, at flere kvinder skal deltage på alle niveauer i fredsprocessen. Den seneste rapport om kvinder, fred og sikkerhed fra FN’s Generalsekretær viser i øvrigt, at kvinder udgjorde blot 13 procent af forhandlere, seks procent af mæglere og seks procent af de underskrivende parter i større fredsprocesser verden over i de sidste 18 år.

National handlingsplan
Som det første land i verden vedtog Danmark i 2005 en national handlingsplan for FN-resolution 1325, for at fremme dagsordenen i vores udenrigs-, udviklings- og sikkerhedspolitiske arbejde.

Siden har 80 lande fulgt trop. Men det kniber med konkrete indsatser, der gør en reel forskel for kvinder og piger i konfliktområder. Derfor lancerer vi mod årets udgang den fjerde og mest ambitiøse danske nationale handlingsplan for Resolution 1325.

Samtidig prioriterer vi kvinder, fred og sikkerhed i vores kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd 2025/26 – for med en plads i verdens mest magtfulde råd, vil vi for alvor kunne sætte turbo på vores indsats for kvinder og piger verden over.

En fælles indsats fra regeringen, fra civilsamfundet og internationale organisationer kan gøre en forskel. Både stater og internationale organisationer må stilles til regnskab for, hvad de har gjort for at opnå målene i resolutionen.

Vi må støtte kvindelige fredsopbyggere og -mæglere; både de, der sidder med ved forhandlinger, og de, der trækker det store læs i lokalsamfundene.

Det er 20 år siden, at FN’s Sikkerhedsråd vedtog FN-resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed og arbejdet er langt fra færdigt. Men heldigvis er der sket fremskridt på rigtigt mange områder af dagsordenen og ved en fælles indsats kan vi bidrage til, at denne fremdrift fortsætter – til gavn for kvinder og piger i verdens brændpunkter. Og til gavn for alle, fordi det giver en fredeligere verden.

Forrige artikel Med eller uden Trump: USA vil også kræve mere europæisk forsvar efter 3. november Med eller uden Trump: USA vil også kræve mere europæisk forsvar efter 3. november Næste artikel Forsvarsanalytiker: Nato-rapports udstilling af Danmarks forsvarsindsats giver anledning til nytænkning Forsvarsanalytiker: Nato-rapports udstilling af Danmarks forsvarsindsats giver anledning til nytænkning