Se pressebriefing: Regeringen vil undersøge FE med en kommission

BRIEFING: Forsvaret Efterretningstjeneste skal igennem en særlig hemmelig kommissionsundersøgelse ovenpå den seneste tilsynskritik. Det fortalte justitsministeren på en kort pressebriefing efter at have orienteret Folketingets partier. Se det hele her. 

Justitsminister Nick Hækkerup (S) orienterede mandag eftermiddag forsvarsordførerne og retsordførerne for Folketingets partier om hvordan regeringen påtænker at få undersøgt sagen om Tilsynet med efterretningstjenesternes kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Efter orienteringen gav ministeren en kort briefing om sagen til pressen.

Her fortalte Nick Hækkerup blandt andet, at regeringen ønsker at nedsætte en uafhængig undersøgelseskommission. Et lovforslag om nedsættelsen af undersøgelseskommissionen forventes fremsat i Folketingets åbningsuge med henblik på, at undersøgelsen kan igangsættes inden årets udgang.

Regeringen lægger op til, at kommissionen skal bestå af tre landsdommere fra Vestre Landsret og at den får mulighed for at afhøre vidner. Kommissionen får et år til at færdiggøre sit arbejde og vil herefter afgive en beretning.

Fuld offentlighed
Da beretningen blandt andet vil være baseret på en stor mængde klassificeret materiale, så vil den ikke kunne offentliggøres. I stedet vil Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne få adgang til beretningen.

Regeringen vil desuden bede kommissionen om i videst muligt omfang, at udarbejde en sammenfatning af sine konklusioner i uklassificeret form.

I forhold til de fem nuværende og tidligere FE-ansatte, som er blevet tjenestefritaget mens sagen undersøges, så lægger regeringen op til, at der skal være fuld offentlighed omkring kommissionens vurdering af FE-medarbejdernes ansvar i sagen.

Undersøgelseskommissionen vil blive opfordret til at afklare spørgsmål af betydning for de ansatte, der har været tjenestefritaget som følge af sagen, så tidligt som muligt, og afgive delberetning herom i det omfang, kommissionen finder det forsvarligt.

Serviceeftersyn af FE-lov
Udover nedsættelsen af kommissionen, så vil Forsvarsministeriet også give loven om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE-loven) et serviceeftersyn, ligesom man vil se på de rammer, som Tilsynet med efterretningstjenesterne har at arbejde inden for.

Desuden vil man se på forholdet mellem Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne og Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, der er de to ministerier, som Danmarks to efterretningstjenester hører under.

Se hele briefingen øverst.

Følg L 53 Lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste
(Justitsministeriet)

10/12
2020
10/12
2020
8/12
2020
26/11
2020
9/11
2020
26/10
2020
26/10
2020
22/10
2020
16/11
2020
22/10
2020
22/10
2020
22/10
2020
21/10
2020
8/10
2020
5/10
2020

,

Forrige artikel Her er favoritterne til at blive ny forsvarschef Her er favoritterne til at blive ny forsvarschef Næste artikel Kritiseret departementschef og FE-chef har fået job i Forsvarsministeriet Kritiseret departementschef og FE-chef har fået job i Forsvarsministeriet