Minister går ind i missilkrig

INDKØB: Hæren skal først og fremmest se om de kan genbruge missiler på lager til sit nye luftværnssystem, lyder det fra forsvarsministeren, der dermed blander sig i betændt intern missilkrig i Forsvaret.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kaster sig nu ind i den interne krig mellem Hæren og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) om indkøb af et nyt luftværnssystem, som er en af de vigtigste brikker i den nye brigade, som Forsvaret er ved at stable på benene.

Ministeren stiller sig således bag FMI's planer om at genbruge en stor mængde missiler fra Flyvevåbnet i det nye luftværnssystem.

”For så vidt angår anskaffelsen af luftværnsystemer til Hæren pågår der et analysearbejde, som forventes afsluttet i løbet af 2021. I dette arbejde søger Forsvaret at identificere en moderne, fleksibel og fremtidssikret luftværnskapacitet, hvor der som udgangspunkt anvendes eksisterende materiel og missiler - i det omfang det er muligt og relevant,” skriver Trine Bramsen i et svar til Venstre's forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt.

Login