Venstres veteraninitiativer virkede, men vi er ikke i mål

DEBAT: Kommunikationen mellem myndighederne og den enkelte veteran og pårørende kan forbedres, mener Venstre.

Af Hans Andersen
Beskæftigelsesordfører, MF, Venstre.

Hvert år den 5. september står vores medaljebeklædte mænd og kvinder skulder ved skulder, for at blive hyldet for den enorme indsats, som de har gjort og gør for vores land. En dag, som er skabt, for at minde os alle om, at der hver dag er danskere, som kæmper for vores frihed og frisind langt væk fra vores grænser.

Heldigvis kommer mange tilbage som ressourcestærke personer, der kan gavne Danmark på hjemmefronten, ved at indfinde sig på arbejdsmarkedet. Men der er desværre også nogle, som oplever, at psykiske udfordringer kommer snigende, når krigens rædsler er forbi og hverdagen herhjemme bliver en realitet. Dem skal vi selvfølgelig tage os rigtig godt af.

Veteranpakke og forsvarsforlig
I Venstre har vi derfor altid taget hånd om vores veteraner. Da vi sad i regering sidst tog vi derfor også flere tiltag for at styrke veteranindsatsen. Vi lavede blandt andet Veteranpakken, som indeholdt adskillige initiativer til at forbedre samfundets indsats overfor hjemvendte krigsveteraner. Der blev blandt andet indført muligheden for en ekstra speciallægeerklæring, den såkaldte second opinion, samtidig med at speciallægeerklæringerne blev forbedret.

Derudover, satte vi også et konkret mål for nedbringelsen af sagsbehandlingstiden i veteransager, en behandlingstid, som er faldet fra halvandet år i 2018 til cirka 12 måneder ved udgangen af 2019. Ydermere, sørgede vi for et markant fokus på veteraner i det forsvarsforlig, som blev indgået i 2018. Her blev næsten 2 milliarder kroner afsat til at styrke indsatsen for veteranernes mentale helbred.

Fokus på forbedret kommunikation
Dermed ikke sagt, at vi er nået i mål. For selvom, at 7 ud af 10 veteransager anerkendes, i forhold til blot 5 procent ved tilsvarende psykiske sygdomme, og Ankestyrelsen har tiltrådt 95 procent af alle klager over anerkendelsesspørgsmål, så er der stadig områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre. Her er det blandt andet kommunikationen mellem myndighederne og den enkelte veteran og pårørende, som kan forbedres.

Jeg ved, at både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen har haft meget fokus på kommunikationen, men i Venstre mener vi godt, at vi kan blive endnu bedre. Det skylder vi både veteraner og deres familier.

Må ikke svigte
Selvom vi ikke længere er i regering, så er Venstres stadig i arbejdstøjet når det gælder Danmarks veteraner. Vi er med til at få gennemført en høring på Christiansborg, hvor vi i fællesskab kan få drøftet status på behandlingen af vores veteraner, både hvad angår erstatninger, hjælp til job og familien. Vi skal nemlig blive endnu bedre til at hjælpe vores veteraner, både når det gælder de sygdomsramte men også dem, som skal ud på det danske arbejdsmarked.

De danske krigsveteraner svigtede ikke os, og vi må ikke svigte dem.

Forrige artikel Europæisk samarbejde i coronakrise    Europæisk samarbejde i coronakrise   Næste artikel DIIS-forsker: Socialismen har sejret – og andre megatrends under coronakrisen DIIS-forsker: Socialismen har sejret – og andre megatrends under coronakrisen