Veteraner skal selv kræve sager genoptaget

PTSD: Flere hundrede PTSD-ramte veteraner, der tidligere har fået afslag på erstatning, skal selv kræve deres sager genoptaget efter at erhvervssygdomsudvalget har suspenderet praksis. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil ikke automatisk genoptage sagerne.

På baggrund af en dom i Vestre Landsret fra juni i år besluttede erhvervssygdomsudvalget i sidste uge, at flere hundrede veteraner med en PTSD-diagnose skal have deres arbejdsskadesager genbehandlet hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

De berørte veteraner har tidligere ikke kunne få anerkendt PTSD'en som en arbejdsskade, da den først har været fuldt udviklet adskillige år efter at veteranerne eksempelvis har været udsendt til Balkan og oplevet voldsomme ting, som har påvirket deres psyke.

AES har indtil nu arbejdet med, at PTSD'en skal være fuldt udviklet inden for fire år efter hændelsen. Den praksis blev imidlertid underkendt af landsretten i en sag om en veteran, hvis PTSD først var fuldt udviklet 12 år efter hans udsendelse til Balkan i 1990'erne.

Login