13 borgmestre i opråb: Puljer til varmepumper bør gå til oliefyr først

DEBAT: Støttemidler til varmepumper bør først målrettes udskiftning af oliefyr, som typisk ligger i mindre befolkede områder. Ellers kan det undergrave kommunernes mulighed for at foretage reel energiplanlægning, lyder det fra 13 borgmestre i hovedstadsområdet.

13 borgmestre i Hovedstadsområdet
Se dokumentationsboks

Anslået er der alene i det storkøbenhavnske område 150.000 til 200.000 boliger med naturgasfyr, heraf et mindre antal, der opvarmes med oliefyr. Vores muligheder for at konvertere gas- og olieopvarmede boliger blev markant forberede med klimaaftalen fra 22. juni i år.

Vi venter for tiden på, at aftalens indhold i forhold til at ophæve kravet i projektbekendtgørelsen om at skulle sammenligne konverteringer til fjernvarme med fossile alternativer, bliver implementeret og udmøntet i en ny bekendtgørelse.

Ligeledes venter vi på ophævelse af brændselsbindingen til gas og kraftvarmekravet får effekt. Dette vil som bekendt forventeligt først ske per 1. januar 2021.

Når disse forhold falder på plads, har vores kommuner i samarbejde med vores respektive fjernvarmeselskaber helt andre gunstige forudsætninger for at begynde at afvikle det fossile energiforbrug i vores huse.

På mange områder i vores kommuner er planlægning af projekter i forventning om implementeringen af de nye regler allerede i gang.

Midler til udskiftning af gas og oliefyr
Energiplanlægning og udarbejdelse og godkendelse af projekter, der konverterer hele boligområder, og dermed adskillige tusinde boliger i en og samme planlægning, er omfattende planlægningsarbejde der involverer en række rådgivere, planlæggere, energiselskaber og ikke mindst en høringsfase. Med andre ord tager sådanne konverteringsprojekter tid.

Vi har noteret os, at der netop nu forhandles om udmøntning af 2,3 milliarder kroner fra klimaaftalen til udskiftning af gas og oliefyr med fjernvarme og varmepumper. Midlerne skal fordeles på en række puljer.

I den forbindelse er vi bekymrede for, at timingen og målretningen af midlerne på puljerne vil undergrave vores mulighed for at foretage en reel energiplanlægning efter de nye regler og dermed vores muligheder for et effektivt bidrag til klimamålsætningen.

Der lægges således op til, at der kan konverteres gasfyr til individuelle varmepumper uden skelen til, om det er områder, hvor der samtidig foregår et planlægningsarbejde fra kommunens side for at udrulle fjernvarme.

Dermed opstår der en situation, hvor kommunerne foretager planlægning i forventning om, at reglerne ændrer sig, samtidig med, at der kan installeres varmepumper betalt med støttekroner, udenfor denne energiplanlægning. Det rykker grundlæggende ved vores muligheder.

Effektiv omstilling
For at opnå en effektiv og omkostningseffektiv omstilling, vil vi gerne opfordre til, at vi opnår en reel mulighed for at foretage energiplanlægning.

Vi anbefaler, at midlerne til varmepumper i de relevante puljer i en periode kun målrettes til de steder, hvor man på forhånd ved, at der ikke er grundlag for at anvende fjernvarme, det vil sige i mindre tætbefolkede områder.

Konkret foreslår vi, at støttemidlerne til varmepumper i en periode på to år kun målrettes til udskiftning af oliefyr, som typisk ligger i mindre befolkede områder. Hermed opnås den maksimale CO2-reduktion, så kommunerne opnår mulighed for at foretage lokal energiplanlægning.

Og ikke mindst får vi mulighed for at udfylde vores myndighedsrolle med at foretage en energiplanlægning, hvor vi kan indrette vores byrum i tråd med vores medborgeres ønsker og forventninger.

Forrige artikel Energibranchen roser ny biomasseaftale: Nu kan vi diskutere, hvordan vi fremmer de nye teknologier Energibranchen roser ny biomasseaftale: Nu kan vi diskutere, hvordan vi fremmer de nye teknologier Næste artikel DTU-direktør: Erhvervsliv og forskere skal samarbejde om grøn omstilling DTU-direktør: Erhvervsliv og forskere skal samarbejde om grøn omstilling