ARI: Affaldsforening vil cementere monopol frem for at øge genanvendelse

DEBAT: Det giver ikke mening at foreslå store dele af erhvervsaffaldet kanaliseret over i det kommunale monopol, der har en dokumenteret ringere evne til at genanvende. Faktisk skulle man gå den modsatte vej, skriver Niels Bukholt.

Af Niels Bukholt
Sekretariatsleder i ARI, Affalds- og Ressourceindustrien

Der er behov for klar tale og mere vilje til at træffe langtrækkende beslutninger, hvis det skal lykkes at nå EU-målet om at genanvende 65 procent af affaldet fra husholdninger og fra servicesektoren i 2035.

Det med klarheden først.

Dansk Affaldsforening skrev 21. oktober på Altinget, at de nye affaldsmål kræver mere offentligt-privat samarbejde. Det lyder pænt og høfligt. Hvem kan ikke lide samarbejde?

Men når man går ned i detaljen, virker det mere som om, målet er at cementere det kommunale affaldsmonopol, frem for at sikre maksimal genanvendelse i en cirkulær økonomi, hvor affaldsressourcer skal konkurrere med jomfruelige råvarer på markedsvilkår.

Dansk Affaldsforening foreslår eksempelvis, at virksomheder skal kunne vælge at bruge de kommunale affaldsordninger. Det må de,  med enkelte undtagelser, ikke i dag, fordi erhvervsaffaldet er konkurrenceudsat. Det er, skriver Dansk Affaldsforening, en medvirkende årsag til, at erhvervsvirksomhederne ikke får sorteret nok.

Derfor bør virksomhederne, lyder argumentet, frit kunne benytte de samme kommunale ordninger som private borgere.

Dokumenteret ringere genanvendelsesevne
Det lyder smukt.

Men lad os lige få nogle fakta ind i debatten. I dag genanvendes 72 procent af affaldet fra de danske industrivirksomheder og 59 procent af affaldet fra servicevirksomhederne. Det er den del af affaldet, som med enkelte undtagelser, indsamles og håndteres af de private affaldsvirksomheder i fri konkurrence.

Overfor det står, at 46 procent af husholdningsaffaldet genanvendes. Det er den del af affaldet, kommunerne har monopol på.

Selvom erhvervsaffald i et vist omfang er nemmere at genanvende, så virker det ikke specielt overbevisende at foreslå store dele af erhvervsaffaldet kanaliseret over i det kommunale monopol, der har en dokumenteret ringere evne til at genanvende.

Faktisk skulle man gå den modsatte vej og give erhvervslivet bedre mulighed for at indgå samlede aftaler med private virksomheder om håndtering og genanvendelse af alt deres affald. 

Så ville man kunne skabe samlede løsninger målrettet den enkelte virksomhed – meget gerne inklusive målbare krav til affaldsvirksomhedernes evne til at genanvende mest og bedst muligt.

Al affald ryger i forbrændingscontaineren
Det er en helt anden tilgang end i dag. 

I dag er det sådan, at kommunerne kan gøre det obligatorisk for virksomheder at få afhentet deres forbrændingsegnede affald af kommunen, selv om kommunen ikke skal afhente resten af virksomhedens affald.

Det fører i praksis til, at virksomhederne smider ikke bare det forbrændingsegnede, men alt deres affald i den kommunale forbrændingscontainer frem for at sortere eksempelvis organisk affald fra til genanvendelse.

Ræsonnementet for virksomhederne er simpelt. Hvis de er tvunget til at betale for at have en kommunal container stående til forbrændingsegnet affald, så er det fristende at droppe at have en container til organisk affald stående ved siden af. 

For der er ikke noget tilsyn med, om de sorterer eller ej, og der er ingen økonomisk gevinst ved at gøre det, når man skal betale til kommunen i forvejen – så hvorfor ikke bare smide det hele i den kommunale container og lade det ryge til forbrænding.

Potentialet alene ved det organiske affald er stort. I affaldsstatistikken vurderes det, at intet mindre end 178.000 ton organisk affald i dag ikke indsamles fra servicesektoren. Alene at indfri det potentiale vil hæve genanvendelsen i servicesektoren fra 59 til 69 procent.

Gennemtænkte og ensartede sorteringskrav
Svarene ligger derfor andre steder end i den kommunale mangfoldighed, hvor eksempelvis 57 kommuner slet ikke udsorterer organisk affald, selv om de nu er på langsom vej til at gøre det - tvunget af de nye EU-regler.

Udover det ovenstående bør man stille større krav til sortering – både over for private, kommuner og erhvervsliv. Og man bør sikre, at kravene er ensartede på nationalt niveau. I dag er det eksempelvis i en række kommuner tilladt for borgerne at smide metal, glas og plast i samme container. Det duer ikke. I praksis er det en markant barriere for at genanvende alle tre materialetyper.

Gennemtænkte og nationalt ensartede sorteringskrav vil gøre en stor forskel.

Dernæst skal man skabe et langt mere effektivt tilsyn og designe det til at understøtte cirkulær økonomi. Tilsynet med affaldsområdet er i dag reelt ikke eksisterende.

Man kunne også stille større politiske krav til omfanget af genanvendte ressourcer i alt fra boligbyggerier til produktemballager. Det ville i sig selv trække en udvikling, hvor der vil opstå et marked for genanvendte ressourcer. Og det er jo netop målet - og nærmest per definition det, cirkulær økonomi handler om.

Mulighederne er mange. Vigtigst er, at man tager afsæt i markedet – det er der, affaldet skal ende som ressourcer – og at man tænker nationalt, ensartet og i storskala.

Forrige artikel Schaldemose: Teknologivirksom­hederne skal reguleres på EU-plan Schaldemose: Teknologivirksom­hederne skal reguleres på EU-plan Næste artikel Forsyningstilsynet: Forbrugerne skal ikke betale overpris for grøn omstilling Forsyningstilsynet: Forbrugerne skal ikke betale overpris for grøn omstilling