Affaldsforening: Nye EU-affaldsmål kræver offentligt-privat samarbejde

DEBAT: Hvis Danmark skal nå i mål med at genanvende 65 procent af affaldet fra husholdninger og servicesektoren, skal der åbnes op for, at virksomheder kan bruge de kommunale affaldsordninger, skriver Dansk Affaldsforening.

Af Mikkel Brandrup
Direktør for Dansk Affaldsforening

Danmark skal genanvende 65 procent af affaldet fra husholdninger og servicesektoren i 2035. Det er et EU-mål, som kan lyde som endnu ét i rækken – som "sidste nyt" fra Bruxelles. I praksis er der tale om en stor og meget vanskelig opgave.

Det er positivt med ambitiøse mål, der understøtter udviklingen af cirkulær økonomi. Vi skal genbruge og genanvende affald for at løse miljø- og ressourceudfordringerne og for at realisere klimaambitionerne.

Men ligesom vi ikke ved, hvordan vi skal nå en CO2-reduktion på 70 procent i 2030, kan vi heller ikke nå genanvendelsesmålene med den teknologi og de redskaber, vi kender – eller som markedet fungerer i dag.

Udfordringen er ikke særlig dansk, men gælder alle EU's medlemslande. Danmark ligger godt til med et effektivt og velfungerende kommunalt affaldssystem, mens der i store dele af EU deponeres store mængder affald (der er også et mål om maksimalt ti procent deponi).

For at realisere de nye genanvendelsesmål skal vi samarbejde i en helt ny skala – i værdikæden og på tværs af den offentlige og private sektor, ligesom der er et stort og øget behov for politisk regulering.

Nyt målepunkt for genanvendelse
De nye genanvendelsesmål skal måles på en ny og bedre måde end tidligere. I dag er "procentsatsen" målt fra det øjeblik, affaldet er sorteret, til genanvendelse. Sådan har det været i hele EU. Med den nye målemetode rykker målepunktet frem til det tidspunkt, hvor affaldet bør være klar til indgå i et nyt produkt – det, man kalder den "reelle" genanvendelse. Denne ændring har vi i Dansk Affaldsforening arbejdet for længe, så vi glæder os over tiltaget.

Målemetoden kan for nogle affaldsfraktioner få meget stor betydning. Den kan ændre billedet af, hvor langt landene er nået med genanvendelsen, og være med til at pege på de virkemidler, der i realiteten skal til for at sætte fart på den cirkulære økonomi. Vi kender endnu ikke den præcise effekt af den nye målemetode, men sikkert er det, at alle skulle sortere markant mere, hvis vi skulle nå dagens niveau for ”genanvendelse” målt med den nye metode.

I Danmark og resten af EU har vi i årevis fokuseret på øget affaldssortering. Kommuner og kommunale affaldsselskaber har sammen med borgerne taget ansvaret på sig. På få år har vi sikret en markant stigning i mængden af affald, der sorteres til genanvendelse.

Kommuner og affaldsselskaber arbejder på at gøre sorteringen enklere og bedre – særligt via fælles nationale sorteringskriterier og piktogrammer, der nu er ude i knap 70 kommuner og bruges af flere private virksomheder. Vi driver en positiv udvikling og er stålsatte på at fortsætte. Men for at realisere de nye mål er der brug for flere tiltag.

Design og producentansvar
Affaldssektoren er ikke bedre end det affald, vi modtager – det affald, hele samfundet er med til at producere. En del af affaldet kan ikke genanvendes, uanset hvor meget og hvor godt vi har sorteret det. Samtidig er der "tab" undervejs i en genanvendelsesproces. Det gælder for alle slags affaldsfraktioner.

For nogle fraktioner er tabene begrænsede, mens de for andre er betydelige. Plastik er blandt de svære. Mange produkter kan ikke skilles ad eller repareres, og mange emballager er slet ikke designet til at kunne genanvendes – og hvis de kan, er det ofte meget dyrt eller i en lav kvalitet – såkaldt "downcycling".

Et vigtigt element i at nå målene bør være at belønne de producenter, der designer "bedst til genanvendelse". Det bør være billigere at sætte emballager på markedet, der kan genanvendes nemt, billigt og i høj kvalitet, end emballager, der ikke kan. Designstandarder og differentierede afgifter, nationalt og i EU, er gode værktøjer at tage i brug.

Private og offentlige skal arbejde sammen
Offentlig-privat samarbejde kan skabe grobund for den udveksling af viden mellem aktørerne, som skal til for at drive udviklingen i hele systemet – fra bedre design af produkter og emballager til indsamling, sortering og udvikling af behandlingsformer. Dialogen mellem de forskellige aktører i kæden er alfa og omega, hvis vi skal bevæge os mod en reel cirkulær økonomi.

I den sammenhæng er der brug for bedre rammer for offentligt-privat samarbejde. Eksempelvis gælder de nye EU-mål både for husholdningsaffald og for lignende erhvervsaffald fra cafeer, restauranter og mindre butikker.

I dag må virksomhederne ikke bruge de kommunale ordninger, hvilket er en medvirkende årsag til, at de ikke får sorteret nok. Det kan være dyrt og bøvlet for mindre virksomheder at lave aftaler med en privat renovatør om at hente de (ofte mindre) mængder, de har. Det potentiale har vi brug for at forløse.

Virksomhederne bør frit kunne benytte de samme kommunale ordninger som borgerne og dermed bidrage til større, ensartede mængder sorteret affald – affald, som andre virksomheder kan bruge og genanvende.

Koster i kroner og øre
Affaldsbilerne kører alligevel ud til borgerne, så det giver mening at tage affaldet fra de mange mindre virksomheder med på vejen. På den måde får vi indsamlet og sorteret mere og billigere, virksomhederne i hele landet får bedre service, og vejen til at nå genanvendelsesmålene bliver enklere og ikke mindst kortere.

Hvis vi også ønsker ny teknologi og arbejdspladser i Danmark, kan dette ske ved at åbne for OPP-anlæg i affaldssektoren. Det er helt almindeligt i Tyskland, at kommuner og virksomheder arbejder sammen og ejer og driver affaldsanlæg i fællesskab. Vi bør kunne det samme i Danmark.

Kommuner og affaldsselskaber løser affaldsopgaverne sammen med private virksomheder. Det er en stor styrke at have en ansvarlig offentlig aktør, der har pligt og redskaber til at forfølge de politiske målsætninger – og den udvikling, vi ønsker som samfund.

Genbrug og genanvendelse af affald er godt for miljøet, men det koster typisk i kroner og øre. Markedet løser ikke opgaven af sig selv, da det "bedre kan betale sig" at lade være. Kommuner og affaldsselskaber tager ansvar for helheden, sammenhængen og forfølger miljømålene – også selvom det er svært.

At nå EU’s genanvendelsesmål er en yderst vanskelig opgave, der kræver mere end tre nye spande i indkørslen. Den nationale affaldsplan, som er på trapperne, og ikke mindst producentansvar på emballager er to helt centrale opgaver for Folketinget, som kan bidrage. Vejen frem at er at bygge bro fremfor forhindringer, at finde løsninger i fællesskab − og samarbejde på tværs.

---


Klik her for at se en større version af grafen

Forrige artikel Hofor: Solcelleanlæg ved Lemvig er en gevinst for klimaet Hofor: Solcelleanlæg ved Lemvig er en gevinst for klimaet Næste artikel Gasdistributør: Gasnettet er varmepumpens vigtigste ven Gasdistributør: Gasnettet er varmepumpens vigtigste ven