Debat

Biogasbranchen: Noah viderebringer myter og fejl om biogas

REPLIK: Noahs argumenter imod anvendelsen af gasnettet som grøn infrastruktur holder ganske enkelt ikke, skriver Frank Rosager og Henrik Høegh. En gasledning til Nordic Sugar vil ikke være i modsætning til den grønne omstilling.

Med en gasledning til Nordic Sugar muliggøres netop en udnyttelse af de roetoppe, der i dag rådner op på markerne, skriver biogasbranchen. (Arkivfoto)
Med en gasledning til Nordic Sugar muliggøres netop en udnyttelse af de roetoppe, der i dag rådner op på markerne, skriver biogasbranchen. (Arkivfoto)Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Henrik Høegh og Frank Rosager
Hhv. formand og direktør for Biogas Danmark

I et debatindlæg om gasledningen til Nordic Sugar efterlyser Noah en grundlæggende demokratisk debat om, hvorvidt udbygning af gasinfrastruktur er den rigtige strategi i den grønne omstilling.

Den debat, synes vi, er en rigtig god idé, men det er vigtigt, at debatten bygger på den bedst tilgængelige og helst videnskabelige viden om emnet. Og her fejler Noah desværre på en lang række af punkter – især når det handler om biogas – både med hensyn til produktionspotentialet for biogas, biogassens bæredygtighed og prisen på den grønne gas.

Husk konkurrenceevnen
Udgangspunktet for Noahs debatindlæg er forslaget om at etablere en gasledning til Lolland-Falster. I den sammenhæng virker det, som om Noah glemmer dem, det egentlig handler om – nemlig virksomheden Nordic Sugar og de mange mennesker, der er beskæftiget med sukkerproduktion i et område, hvor der er stort behov for kvalitetsarbejdspladser.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Noahs krav om enten at elektrificere eller lukke virksomheden virker derfor grotesk og viser, at organisationen er parat til at acceptere CO2-lækager, som sker, når virksomheder presses til at flytte deres produktion og dermed CO2-udledning ud af landet.

Nordic Sugar, der er i benhård konkurrence på det europæiske sukkermarked, fyrer i dag med kul og er nødsaget til at gå efter en klimavenlig løsning, der samtidig sikrer, at fabrikkerne ikke taber konkurrenceevne og derfor må lukke. Virksomheden er specialiseret i sukkerproduktion og er kommet frem til, at en løsning med at køre flydende naturgas ind med lastbiler fra udlandet er markant billigere end en elektrificering inden for den tidshorisont, der ifølge EU er for omstillingen.

Hvis Noah tjekker de officielle, videnskabelige kilder, så vil de finde ud af, at dansk biogas er klimaneutral.

Henrik Høegh og Frank Rosager, Hhv. formand og direktør for Biogas Danmark

Denne løsning vil give en markant reduktion i CO2-udledningen, men besværliggør den videre vej frem mod at blive klimaneutral. Derfor er det bedste reelle alternativ en gasledning i kombination med ny biogasproduktion, hvilket ledningen åbner for.

Der er rigeligt med grøn gas
I den sammenhæng kalder Noah projektet for grønvask, fordi organisationen tror, at der i fremtiden ikke vil være nok biogas til dem, der ønsker det. Dette er faktuelt forkert og modsiger sig selv.

Med gasledningen muliggøres netop en udnyttelse af de roetoppe, der i dag rådner op på markerne, og som ved sammensilering med halm udgør et betydeligt potentiale sammen med organisk affald og husdyrgødning fra området. De sidste års udvikling med tilskud til biogas har vist en betydelig vækst i produktionen, men kun i de områder, hvor der er adgang til gasnettet.

Energistyrelsen offentliggjorde først på året en stor undersøgelse fra Syddansk Universitet, der viser, at potentialet for biogas baseret på husdyrgødning samt affald fra husholdninger, industri og landbrug er på op til 94 petajoule. Dertil kommer, at biogassen rummer et indhold af CO2 fra husdyrgødning og affald, som under alle omstændigheder vil komme ud i atmosfæren, når biomaterialerne rådner. Denne CO2 kan udnyttes til at producere yderligere 35 petajoule power-to-gas, der kan fyldes i gasnettet, hvilket er væsentligt i et område, hvor elproduktionspotentialet er markant højere end forbruget.

Dermed er der et potentiale for grøn gas på op imod 130 petajoule – alene baseret på affald, sukkerroetoppe og husdyrgødning. Til sammenligning er det danske gasforbrug i dag på 90 petajoule. Regeringens klimapartnerskaber efterspørger i alt cirka 50 petajoule biogas i 2030. Så det grønne gaspotentiale er rigeligt stort – og det bygger på videnskabelig viden, der bør danne grundlag for den debat, som Noah efterlyser.

Biogassen er bæredygtig
Hvis Noah tjekker de officielle, videnskabelige kilder, så vil de finde ud af, at dansk biogas er klimaneutral. Tallene kan fås hos DCE ved Aarhus Universitet, som står for den danske klimarapportering til FN.

Noah påstår blandt andet, at der sker kulstoftab ved biogasproduktion. Men virkeligheden er, at den afgassede biomasse anvendes som gødning på markerne, hvorved langsomt omsætteligt kulstof lagres i jorden.

Kulstofbalancen i jorden ved biogasproduktion er dokumenteret videnskabeligt af Syddansk Universitet. Biogasanlæggenes evne til at producere grøn gødning er baggrunden for, at en organisation som Økologisk Landsforening ønsker sig mere biogasproduktion. Det er vejen frem, for at økologerne kan skaffe sig flere bæredygtige næringsstoffer og dermed øge produktionen af økologiske fødevarer.

Læs også

Prisen på biogas er faldet kraftigt 
Noah er ikke alene om at tro, at biogas er for dyrt, men det er en viden, der nu bliver opdateret. Det nyeste og hidtil grundigste studie af produktionsomkostningerne er udført af Aarhus Universitet, Dansk Gasteknisk Center, Planenergi med flere og finansieret af EUDP. Dette studie påviser, at produktionsomkostningerne ved biogas er faldet med 30 procent hen over de sidste fem år – og at der er potentiale for yderligere fald i omkostningerne.

Dermed er biogassen godt på vej til at blive et stærkt og konkurrencedygtigt virkemiddel i den grønne omstilling – specielt i industrien og den tunge transport, hvor el ikke rækker de kommende år.

Sukkerproduktion på højtryk fire måneder om året
Nu kommer vi så til kernen i hele problemstillingen omkring gasnettet.

Sagen for Nordic Sugar er nemlig den, at deres produktion kører på højtryk i fire måneder om året. Hvis man vælger en elløsning, skal der enten etableres en gigantisk netværkskapacitet, der ikke udnyttes i årets otte måneder – eller et enormt batterilager.

Her udgør gasnettet et gigantisk og allerede eksisterende energilager, som i årets otte måneder kan absorbere den lokale biogasproduktion på Lolland-Falster – og give den fra sig igen i de fire måneder, hvor sukkerproduktionen foregår.

I forlængelse heraf har Energinet.dk fået kritik for at indregne CO2-besparelserne fra biogasproduktionen i de samfundsmæssige omkostninger ved den nye gasledning. Noah peger da også på, at støtte til biogasproduktionen på Lolland-Falster vil gå fra støtte til biogasproduktion andre steder i landet. Men dette beregningsprincip er helt parallelt med de beregninger, Energinet laver, når man vurderer samfundsøkonomien ved for eksempel etablering af elledninger til havvindmølleparker, der ligeledes kræver tilskud. Flere af disse er heller ikke samfundsøkonomisk rentable uden indregning af CO2-reduktionerne.

Endeligt skal det påpeges, at forudsætningerne, om at det er støttepuljerne, der begrænser biogasproduktionen, ikke er korrekte fremadrettet. Det skyldes, at forventede stigninger i naturgas- og CO2-kvotepriser, CO2-afgifter og ikke mindst CO2-fortrængningskrav til fødevarer, byggeri og transport i hele EU vil gøre det økonomisk attraktivt at udnytte biogaspotentialet, uden at der er behov for støttepuljer.

Noahs argumenter imod anvendelsen af gasnettet som grøn infrastruktur holder ganske enkelt ikke, hvis man tjekker efter i forhold til den viden, der i dag kan hentes hos de danske universiteter. Det bør være denne viden, der danner grundlag for den grønne omstilling af vores samfund.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Frank Rosager

Direktør, Biogas Danmark
Civilingeniør (Aalborg Uni. 1985)

0:000:00