Debat

Brintbranchen: Efter klimavalget haster det med klimaplanen

DEBAT: Det er ikke urealistisk at reducere klimagasser med 70 procent på 11 år, men det kræver en plan for omstillingen allerede nu og villighed til at tænke ud over de traditionelle klimapolitiske tiltag, skriver direktør i Brintbranchen Tejs Laustsen Jensen.

Hvis omstillingen til grøn energi skal lykkes, skal vi blive meget bedre til at omdanne vindmøllestrøm til brint, skriver Tejs Laustsen Jensen. 
Hvis omstillingen til grøn energi skal lykkes, skal vi blive meget bedre til at omdanne vindmøllestrøm til brint, skriver Tejs Laustsen Jensen.  Foto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix
Astrid Johanne Bjørnskov
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Tejs Laustsen Jensen
Direktør, Brintbranchen

I skrivende stund er det endnu uklart, hvordan, hvornår og på hvilket grundlag en ny regering måtte blive dannet. Imidlertid tegner der sig et flertal for et bindende mål om en reduktion på 70 procent af Danmarks udledning af klimagasser. Det er der virkelig grund til at rose partierne bag for. Tiden er i den grad kommet til at tage klimadagsordenen alvorligt.

Men skal vi i mål med de nye målsætninger, er det ikke nok med blot traditionelle energipolitiske tiltag. Derfor bør den kommende regering, efter hvad Mette Frederiksen har kaldt Danmarks første klimavalg, blive Danmarks første klimaregering.

For skal vi opfylde målet om 70 procents reduktion, så kræver det, at regeringen gør den grønne omstilling til omdrejningspunkt for sit samlede virke. At både erhvervs-, forskning-, transport-, energi-, landbrugs-, udenrigs-, uddannelses- samt forsvars- og sikkerhedspolitik udspringer fra et grønt fundament.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Lykkes det, så står vi på kanten af en samfundsomstilling, der kan forandre mere end både den industrielle og digitale revolution, men som kan katapultere Danmark ind i en ny grøn guldalder og gøre os til det mest moderne samfund i verden.

Industrien har behov for at planlægge
Men der er kun 11 år til målet. Det kræver hurtige og ambitiøse tiltag. Først og fremmest meget, meget mere vedvarende energi. Primært som havvind opført i Nord- og Østersøen.

Der er behov for straks efter sommerferien at fremlægge en plan for udbygningen, for det haster med en afklaring.

Tejs Laustsen Jensen, Direktør, Brintbranchen

Der er behov for straks efter sommerferien at fremlægge en plan for udbygningen, for det haster med en afklaring. I særdeleshed for at industrien kan planlægge, så parkerne kan blive opført i det høje tempo, der er nødvendigt, men i høj grad også for at vi kan forberede resten af samfundet på den el, det vil producere.

For selvom udbygningen kommer til at kræve meget og skal ske i et tempo og en skala, som er langt større, end hvad vi tidligere har set herhjemme, så er det ikke den største udfordring. Den måske største opgave bliver, at vi skal integrere og fordele al den grønne strøm fra vindmøllerne i ikke bare elnettet, men i resten af energisystemet.

For at det kan lade sig gøre, skal der centralt i den nye regerings klimaplan være både en kort og langsigtet strategi for at omdanne og lagre VE-strømmen fra vindmøllerne – en proces, der kaldes Power2X.

Brint kan gøre tunge industrier grønnere  
For der er en lang række sektorer og funktioner, der ikke kan omstilles ved det, vi traditionelt forstår ved elektrificering. Men den grønne strøm er det råstof, vi skal bygge videre på – på samme måde som vi i dag forarbejder den råolie, vi henter op af Nordsøen.

Vi skal konvertere strømmen til brint – og herefter til en lang række andre produkter, der alle kan bidrage til at decarbonisere blandt andet transport, landbrug og industri. De fleksible P2X-produktionsanlæg kan samtidig bidrage til at balancere elnettet, sikre den høje grad af forsyningssikkerhed, vi er vant til, og holde omkostningerne til at bygge flere elkabler nede og samtidig sikre, at vi får mest mulig værdi ud af vinden.

Konverteringen af den grønne el til brint betyder også, at vi kan flytte energien over i de traditionelt svære sektorer: transport, landbrug og industri.

Den rene brint kan bruges til at drive biler, busser og lastbiler, men bruges brinten i videre processer, kan den grønne energi spredes endnu bredere ud. Kombineres brinten med opsamlet CO2 fra blandt andet affaldsforbrænding, kan der produceres flydende brændstoffer – som for eksempel metanol og flybrændstof, hvilket vil kunne spille en afgørende rolle i omstillingen af de sværeste dele af transportsektoren.

Læs også

P2X-potentialerne kan også nå andre sektorer, som har været vanskelige at omstille, navnlig landbruget og industrien. Vi kan producere grøn ammoniak ud af brint og nitrogen. Dette kan erstatte det fossile brændstof, som i dag bruges til at producere kunstgødning til landbruget, og ammoniakken kan tilmed bruges som fremtidens skibsbrændstof.

Vi har faktisk kunnet producere ammoniak ud fra brint i over 100 år, så teknologien er kendt og gennemprøvet. Vi kan rykke nu, hvis bare vi producerer nok grøn el.

På ingen måde ønsketænkning
Både når det gælder industri, forsyningssikkerhed og energilagring, kan og skal vi udnytte den fremragende infrastruktur, som vi i forvejen har i gasnettet. I Danmark har vi store biogasressourcer, og ved at inkorporere brint i biogassen, kan der produceres endnu mere grøn gas – og herigennem kan vi gøre gasnettet 100 procent grønt og anvende det til lagring af VE.

Med store dele af industrien afhængig af gas er det et vigtigt bidrag til at nå de 70 procent. Et ambitiøst mål – nuvel. Men på ingen måde ønsketænkning. Det er et realistisk og opnåeligt scenarium, hvis vi vil. Mange af teknologierne er kendte, og vi kan relativt hurtigt gøre langt mere, end det til tider fremgår af den offentlige debat.

Kombineret med en styrket forskningsindsats kan vi nå målene om både 70 procents og 100 procents reduktion. Og ja – naturligvis bliver det svært, og naturligvis kommer det til at koste penge. I hvert fald i første omgang. Men det er investeringer, der kan betale sig. For der er behov for europæisk og globalt lederskab.

I Danmark kan vi, hvis vi opfylder de nye målsætninger, være dem, der går forrest med macheten og hugger en sti igennem den fossile jungle til et reelt decarboniseret samfund.
Og når stien først er lavet – så er det som bekendt væsentligt lettere for andre at gå den samme vej.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tejs Laustsen Jensen

Direktør, Brintbranchen, bestyrelsesmedlem, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2005)