CO2-fangst skal rense atmosfæren for vores gamle synder: ”Vi har vitterligt ikke andet valg”

INTERVIEW: Der er ingen vej uden om CCS, hvis vi skal nå vores klimamålsætninger, lyder det. En række centrale forbrændingsanlæg og Aalborg Portland kan få nøglerolle, vurderer statsgeolog.

Siden industrialiseringens begyndelse har menneskelige aktiviteter sendt så meget CO2 op i atmosfæren, at det ikke længere er nok at begrænse nye udledninger. Og hverken klimalovens 2030-målsætning eller Parisaftalen fra 2015 kan indfries uden fangst og lagring af CO2 – forkortet til CCS.

Sådan lyder det fra en af landet førende eksperter i CO2-lagring Lars Henrik Nielsen, der er statsgeolog hos GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

”Indholdet af CO2 i atmosfæren er blevet så foruroligende højt, at vi simpelthen er nødt til at få støvsuget noget af det overskydende CO2 ned fra atmosfæren, så vi kan få den gemt permanent væk – ned i undergrunden, hvor det kom fra oprindeligt,” siger han.

Login