Dansk Byggeri: Affaldsregler skal ikke fortolkes kommunalt

DEBAT: Et flertal af kommunerne på Sjælland er gået sammen om en fælles plan for, hvordan byggeaffald skal håndteres. Men en samlet plan for alle danske kommuner er langt at foretrække, skriver Simon Stig-Gylling, chefkonsulent i Dansk Byggeri. 

Af Simon Stig-Gylling
Chefkonsulent, Dansk Byggeri
 
Affaldsplan Sjælland, som planen kaldes – og som langt de fleste sjællandske kommuner står bag – giver de involverede kommuner en række retningslinjer for, hvordan reglerne om byggeaffald skal fortolkes, og for hvordan affaldet skal håndteres på de lokale genbrugsstationer.
 
I Dansk Byggeri mener vi, at det er positivt, at kommunerne tager stilling til, hvordan byggeaffaldet skal styres og håndteres. Men ikke hvis det udelukkende sker på regionalt plan. 
 
Ikke regional, men national løsning
Vi ved, at det kan være vanskeligt for 98 kommuner at blive enige om, hvordan reglerne og loven skal fortolkes. Men vi fraråder på det kraftigste, at der bliver lavet en isoleret regional løsning i stedet for en løsning på landsplan. Ganske enkelt fordi vi frygter, at det kan føre til, at Danmark bliver et kludetæppe af regionale initiativer og lokale planer, som kan blive meget svære at komme af med igen.
 
Konsekvensen kan blive, at bygge- og anlægsvirksomheder, der arbejder på tværs af kommuner og landsdele, ikke ved, hvad de har at rette sig efter, når de skal af med deres byggeaffald. Og det samme vil gælde for bygherrer, affaldsoperatører med flere. 
 
Som følge af regionale forskelle risikerer vi, at der opstår grundlag for ”nomadeaffald”, hvor affaldet, alt afhængig af de mest økonomisk attraktive fortolkninger, flyttes rundt i landet og i værste fald med negative miljømæssige konsekvenser
 
Reglerne skal tolkes ens
Dansk Byggeri appellerer derfor til, at kommunerne bliver enige om at tolke lovgivningen på samme måde over hele landet. Det er væsentligt for kommunikationen og troværdigheden, at vejledninger ved introduktionen er forankret i hele Danmark, sådan at et passende antal kommuner fra hele Danmark er repræsenteret og står som afsender.
 
Dansk Byggeri fraråder således, at en isoleret, regional løsning introduceres.

Forrige artikel Ida Auken: Danmark skal være totalt frit for affald i 2050 Ida Auken: Danmark skal være totalt frit for affald i 2050 Næste artikel ARC vil rydde op i energihierarkiet: Affald før biomasse ARC vil rydde op i energihierarkiet: Affald før biomasse