Dansk Energi: Atomkraft giver ingen mening

DEBAT: Atomkraft er dyrt, usikkert og efterlader farligt affald, og derfor bør vi bestemt ikke satse på den energiform, skriver Kristine Grunnet. I stedet skal vi udbygge det danske vindeventyr, som skaber masser af grøn strøm, vækst og arbejdspladser.

Af Kristine Grunnet
Branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi

Klimaet topper valgkampens dagsorden. Som energinørd glæder jeg mig over, at partierne slås om, hvem der er grønnest. For klimaet dikterer udbygning af vedvarende energi i et højere tempo, end vi gør i dag. 

Men der går skår i min glæde, når stemmer i valgkampen mener, at atomkraft er en teknologi, vi bør satse på. Nej tak!

For Danmark er vejen til at opfylde klimamålene i Paris-aftalen ikke brolagt med atomkraft. Det er dyrt, usikkert og efterlader farligt affald.

Vind og sol er svaret på klimakrisen
Alligevel popper argumenterne for atomkraft op med jævne mellemrum - blandt andet at det er en sikker og stabil energikilde. Men det giver ingen mening, at Danmark skal bygge atomkraftværker, som koster tre gange så meget som havvind. Vi har allerede i dag grønne alternativer som for eksempel kraftvarmeværker på bæredygtig biomasse, der kan levere klimavenlig el, når solen ikke skinner, og det ikke blæser.

Samspillet mellem kraftværkerne, vinden og solen betyder, at vi i Danmark har en rekordhøj forsyningssikkerhed med strøm i kontakten 99,99 procent af tiden. Samtidig med at vi har en høj andel af vedvarende energi i vores energisystem.

2018 satte endnu en gang en tyk streg under, at den strøm, som flyder ud af stikkontakten, bliver stadig grønnere. Vind alene dækkede i 2018 over 40 procent af vores elforbrug – og det i et år, hvor det ikke blæste så meget.  

Hvad vil du have i din baghave?
Og nej, vi skal heller ikke sætte midler af til at forske i kernekraft. Vi skal udbygge vores danske vindeventyr - som ud over grøn strøm skaber masser af vækst og arbejdsplads - ved at udvikle teknologier, der kan lagre vind- og solenergien til de overskyede og vindstille dage.

Samtidig skal vi skrue op for udbygningen af vedvarende energi. Det betyder, at vi kommer til at opleve nogle forandringer i vores natur, ved vores kyster og tæt på vores byer. 

Hvad vil du have i din baghave? Et atomkraftværk? Eller vindmøller og solceller? Jeg vælger det sidste. Det er grønt og sikkert.

Forrige artikel REO: Bekymringen for atomkraft er ude af proportioner REO: Bekymringen for atomkraft er ude af proportioner Næste artikel Plastindustrien: Efter valget skal der for alvor sættes skub i plasthandlingsplanen Plastindustrien: Efter valget skal der for alvor sættes skub i plasthandlingsplanen
 • Anmeld

  Jakob Jensen · Ingeniør

  VE dækker højst 9%

  Det er tydeligt at der er fokuseret meget på EL i indlægget, hvilket er lidt ærgerligt da EL kun udgør 20% af det samlede danske energiforbrug som dækker EL, varme og transport. Derved dækker VE altså kun 9% (45% af 20%), og det med ustabil strøm som ikke direkte kan sammenlignes med det stabile fra kraftværker. Der sammenlignes altså æbler og pærer, og det er lidt ærgerligt for debatten.
  Med vind forudser jeg at det vil tage al for lang tid at udfase fossile brændstoffer. Vi vil givetvis snart begynde at lagre strøm som brint el. lign, men vi skal være klar til også at kunne sikre forsyning til varme og transport, også i lange somre (som i 2018) hvor vinden ikke blæser i flere måneder. Og det i et marked hvor behovet for energi stiger med antallet af datacentre etc.
  Det meste lagring af vindmøllestrøm kræver også energi, faktisk taber man en stor del af energien når man laver strøm om til brint - og tilbage til strøm igen (virkningsgrad). Man taber igen energi når man driver en motor. Al den tabte energi skal man også tage højde for med xx% ekstra møller og xx% ekstra lagring. Altså får man ikke meget netto energi ud af at opføre nogle ekstra vindmølleparker, vi skal op i et helt andet gear for at kunne erstatte stabil fossil energi. Vi er langt langt fra målet.
  Biomasse er måske fint, men jeg vil være ærgerlig over en fremtid med luftforurening og hvor Danmarks energi er baseret på at brænde skove. Alt for mange lande i europa går den vej, og det gør at flere arealer skal inddrages til plantager.
  Fint nok man ikke vil have atomkraft, jeg tror heller ikke på det i Danmark - mest pga. folkestemningen. Men at være imod forskning på området er himmelråbende dumt. Jeg tror vi inden for et årti overhales af ny teknologi som fx. Molten Salt Reaktorer, og vi kan være med - eller stå på sidelinien og vifte med vores gamle ineffektive møller.

 • Anmeld

  Jesper Løvendahl · Akademiingeniør

  VE er kun et beskedent tilskud. Sats på molten salt/thorium

  Helt enig. Forskning i molten salt er den allerbedste investering vi kan gøre. Det er sikkert, effektivt giver meget lidt affald og der er nærmest ubegrænset thorium til stede. Det er vigtigt st komme ud af kul-oliebranchens ve fubnummer. Se Pandoras promise.

 • Anmeld

  Niels Colding · Oversætter

  VE - svagt eller stærkt forurenende?

  "... kan forsyne 100.000 husstande med energi" - sådan skriver journalister normalt, når en ny vindmøllepark åbnes. Man taler udelukkende om outputtet men aldrig om det enorme input af energi for at bygge og installere parken. Anholt Vindmøllepark vil i sin 25-årige levetid producere i omegnen af 45 mia. kwh. Men det kostede 11 mia. kroner at bygge den. Vindmøller bygges under industrielle forhold, hvor kwh-prisen er på ca. 65 øre. I stedet for at bygge parken kunne man have brugt de 11 mia. på at købe den tilsvarende mængde kwh. , ca. 17 mia. kwh. Så den leverer ganske rigtigt et energioverskud på knap 30 mia. kwh. Det lyder godt, men det er faktiske ikke særligt godt, for ser man på selve input/output-forholdet er resultatet en energibalance på sølle 2,5. Det er slet ikke nok. Fossiler giver en global energibalance på ca. 12. Outputtet af energi er tolv gane større end inputtet. En vindmøllepark kræver desuden vedligeholdelse. Læg ekstra 20 % på prisen. De skal have hjælpekraftværker i vindstille, det bør vindmøllerne også betale for. Byggeomkostningerne, vedligeholdelse og hjælpekraftværker går alt samme tilbage til et forbrug af fossiler. Og da Anholt Vindmøllepark har en så katastrofal lav energibalance kan konklusionen kun være, at den forurener mere end fossiler.