Dansk Energi: Atomkraft giver ingen mening

DEBAT: Atomkraft er dyrt, usikkert og efterlader farligt affald, og derfor bør vi bestemt ikke satse på den energiform, skriver Kristine Grunnet. I stedet skal vi udbygge det danske vindeventyr, som skaber masser af grøn strøm, vækst og arbejdspladser.

Af Kristine Grunnet
Branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi

Klimaet topper valgkampens dagsorden. Som energinørd glæder jeg mig over, at partierne slås om, hvem der er grønnest. For klimaet dikterer udbygning af vedvarende energi i et højere tempo, end vi gør i dag. 

Men der går skår i min glæde, når stemmer i valgkampen mener, at atomkraft er en teknologi, vi bør satse på. Nej tak!

For Danmark er vejen til at opfylde klimamålene i Paris-aftalen ikke brolagt med atomkraft. Det er dyrt, usikkert og efterlader farligt affald.

Vind og sol er svaret på klimakrisen
Alligevel popper argumenterne for atomkraft op med jævne mellemrum - blandt andet at det er en sikker og stabil energikilde. Men det giver ingen mening, at Danmark skal bygge atomkraftværker, som koster tre gange så meget som havvind. Vi har allerede i dag grønne alternativer som for eksempel kraftvarmeværker på bæredygtig biomasse, der kan levere klimavenlig el, når solen ikke skinner, og det ikke blæser.

Samspillet mellem kraftværkerne, vinden og solen betyder, at vi i Danmark har en rekordhøj forsyningssikkerhed med strøm i kontakten 99,99 procent af tiden. Samtidig med at vi har en høj andel af vedvarende energi i vores energisystem.

2018 satte endnu en gang en tyk streg under, at den strøm, som flyder ud af stikkontakten, bliver stadig grønnere. Vind alene dækkede i 2018 over 40 procent af vores elforbrug – og det i et år, hvor det ikke blæste så meget.  

Hvad vil du have i din baghave?
Og nej, vi skal heller ikke sætte midler af til at forske i kernekraft. Vi skal udbygge vores danske vindeventyr - som ud over grøn strøm skaber masser af vækst og arbejdsplads - ved at udvikle teknologier, der kan lagre vind- og solenergien til de overskyede og vindstille dage.

Samtidig skal vi skrue op for udbygningen af vedvarende energi. Det betyder, at vi kommer til at opleve nogle forandringer i vores natur, ved vores kyster og tæt på vores byer. 

Hvad vil du have i din baghave? Et atomkraftværk? Eller vindmøller og solceller? Jeg vælger det sidste. Det er grønt og sikkert.

Forrige artikel REO: Bekymringen for atomkraft er ude af proportioner REO: Bekymringen for atomkraft er ude af proportioner Næste artikel Plastindustrien: Efter valget skal der for alvor sættes skub i plasthandlingsplanen Plastindustrien: Efter valget skal der for alvor sættes skub i plasthandlingsplanen