Dansk Energi: Forlæng afgiftsfritagelsen for el til biler

DEBAT: Et af de første og nemmeste skridt på vejen mod at nå målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 er at bruge finansloven til at forlænge afgiftsfritagelsen på el til biler, skriver Lars Aagaard fra Dansk Energi.

Af Lars Aagaard
Administrerende direktør, Dansk Energi

Danmark har sat det vildeste klimamål i verden.

70 procent reduktion af CO2 i 2030 i forhold til niveauet i 1990 er det, vi kigger frem mod. Og det kan virke helt uoverskueligt. Som at spise en elefant. Eller at gå fra København til Cape Town.

Men enhver ved, at skal man spise en elefant, skal man gøre det i mindre bidder. Og en lang rejse begynder med det første skridt. Og Danmark har alle forudsætninger for at kunne klare både elefant og rejse.

Vi har verdens bedste elnet. Vi har vindmøller og solceller. Vi har en energisektor, der næsten er omstillet fra sort til grøn – og vi har nye muligheder, der er til at gribe fat i her og nu. Vi kan tage den første bid og det første skridt allerede i dag.

Transport skal omstilles til grøn el
Lige for ligger transportsektoren, der stadig er altovervejende sort: 95 procent af alt det, der transporterer os og vores varer rundt, bevæger sig ved hjælp af fossilt brændstof. Teknologien til at sætte grøn strøm til personbilerne er til stede, elbilerne er i stort tal på vej på markedet – så nu skal vi sørge for, at bilejerne skifter fra sort til grønt.

Derfor opfordrer vi regeringen til at bruge finansloven til at forlænge afgiftsfritagelsen for el til biler – en fritagelse, der ellers udløber til nytår. Vi opfordrer til at indføre en grøn firmabilsbeskatning og allerede nu fastholde den lave registreringsafgift på grønne biler flere år frem. Vi har brug for rammer, der rækker længere frem end blot ét år.

Men lave afgifter på elbiler gør det ikke alene. Elnettet vil blive helt centralt i den kommende elektrificering, og vi skal bruge grøn strøm til transport og til varme. Det betyder, at elnettet skal transportere langt større mængder grøn strøm end nogensinde tidligere i historien.

Derfor skal der sættes politiske målsætninger for, hvad elnettet skal kunne i fremtiden – og for ladeinfrastrukturen, så de kommende elbiler kan lade uden for meget bøvl for bilejerne.

Strategien skal være konkret, så elselskaberne ved, præcis hvilke investeringer der kræves af dem. Når vi ved det, leverer vi gerne, og vi leverer hurtigt.

Fra sort til grøn varme
Endnu et simpelt skridt på vejen mod de 70 procent er at vende blikket mod de omkring 100.000 oliefyr i danske boliger: De skal væk. Så sæt flere penge af på energiaftalens pulje til skrotning af oliefyr og installation af individuelle varmepumper. 50 millioner kroner årligt fra 2021 til 2024. Og sænk forbrugsgrænsen på elvarmeafgiften, så flere kan få nytte af at skifte til individuel varmepumpe.

Samtidig skal vi fjerne barriererne for effektiv anvendelse af energi, selv når CO2-udledninger fra energiforbruget i vores bygninger falder. I dag finder der en underinvestering sted i effektive energiløsninger i offentlige bygninger og i lejeboliger. Så det vil også være et skridt, der er nemt at tage på den lange rejse.

Ingen siger, at det bliver nemt at nå de 70 procent. Og ingen siger, at vi ved præcis, hvordan vi når det. Men hvis vi skal nå det, skal vi i gang nu – og så gælder det om at gøre det, man kan gøre nu. Både transport, elnet, investering i effektive energiløsninger samt udfasning af oliefyr ligger lige for som første skridt på den lange rejse eller som første bid af elefanten.

Det er nemt, det kan gøres her og nu – og det giver maksimal klimagevinst.

Forrige artikel EA Energianalyse: Biomasse kan være vigtig i langsigtet klimastrategi EA Energianalyse: Biomasse kan være vigtig i langsigtet klimastrategi Næste artikel Dansk Erhverv og Netto: Kommunernes affaldshåndtering skal ensartes Dansk Erhverv og Netto: Kommunernes affaldshåndtering skal ensartes
 • Anmeld

  Søren Sørensen · Smart Mobility og MaaS Facilitator

  Der skal mere til

  Elbilsalget er stadig under 1% i 2019 selvom der er afgiftsfritagelse på køb af elbiler. I Norge har en vifte af tiltag formået at få nybilsalget af elbiler og plug-in hybrider op over 50%. Det samme kan sagtens ske i Danmark. Kræver dog at elbiler prioriteres konsekvent over diesel og benzin ikke kun ved køb men ved parkering, opladning og prioritet i trafikken m.m.
  udvikling af elnettet kræver også nytænkning. Traditionelt kommer strøm Ura store centrale produktionssteder og bliver distribueret ud til forbrugerne. De konstant faldende priser for solcelle- og batterieffekt (følger Moores lov) gør det stadig mere attraktivt at husejere bliver næsten selvforsynende med el også til at lade elbilen op.
  Elnettet kan således nøjes med at levere til storforbrugere og udligne peaks for mange. Ohms lov gælder fortsat - Det bedste sted at forbruge el energi er det sted det skabes. Vil du betale for mere el-infrastruktur over elregningen eller klare det selv?
  Er elselskaberne åben for "konkurrence" omkring elproduktion fra private" Tør vi overlade el energi produktion til Danskerne? Har vi noget valg hvis målet er som det er?