Dansk Energi: Giv energien videre

DEBAT: Regeringen lagde dårligt fra land sidste år, men ministeren skal have ros for sin håndtering af PSO-afgiften. Forude venter den store eksamen om energiforliget, der forhåbentlig fastholder retningen for den grønne omstilling, skriver adm. direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard.

Af Lars Aagaard
Adm. direktør, Dansk Energi

Det har været en begivenhedsrig tid, siden Venstre-regeringen fik det politiske ansvar for godt og vel et år siden i Danmark. På den måde har det forgangne år først og fremmest vist, at der er et kæmpe behov for, at partierne og politikerne selv gør sig umage for at finde hinanden og kompromiserne – så der bliver lavet langtidsholdbar politik i Danmark.

Lars Christian Lilleholt (V) har som energi-, forsynings- og klimaminister haft samme parlamentariske udfordringer som resten af regeringen. Det er formentlig også grunden til, at den vigtigste opgave på energiområdet i år, PSO-udfordringen, stadig ikke er løst.

Ros for den oprigtige tilgang til PSO
Alt imens der er god grund til at rose ministeren for at nedsætte Energikommissionen eller for at sætte gang i arbejdet om en ny eksportstrategi, så er den største ros, jeg vil give ham for året, der er gået, den ærlige og rigtige tilgang til PSO-udfordringen.

En afgift som PSO’en påvirker produktivitet, løndannelse, arbejdsudbud, købekraft og forbrugerpriser. Det betyder, at den lettelse, som erhvervslivet umiddelbart får ved at fjerne PSO’en fra elregningen, senere kommer os alle til gode. Derfor er det ikke rigtigt, når nogle siger, at det er ondt at veksle en PSO-lettelse med lidt højere indkomstskat. For PSO er også indkomstskat og virker på samme måde – eller faktisk lidt værre, fordi det kræver en større opkrævning som afgift. PSO betales bare over elregningen i stedet for skattebilletten.

Situationen er nu, at vi står med en gylden chance for at gøre hele kongeriget rigere ved at sænke de skævvridende afgifter på el – til samfundets fælles bedste. Nu er det så op til politikerne på Christiansborg at finde en fælles og langtidsholdbar løsning på den absolut vigtigste sag på energiområdet.

Afgørende sager venter forude
Dermed er der al mulig grund til at ønske ministeren en god sommerferie – som det handler om at nyde. For der venter store opgaver på den anden side af sommeren. Foruden PSO-spørgsmålet ligger der en række afgørende sager og venter på ministerens bord.

Til efteråret skal regeringen gøre alvor af løfterne fra COP21 om flere midler til energiforskningen. Dernæst venter der store opgaver i EU-regi, når der tages fat på byrdefordelingen på det ikke-kvoteomfattede område, hvor indsatsen for elektrificering i varme og transport skal skrues gevaldigt op.

Og så venter der en revision af elforsyningsloven herhjemme, hvor det bliver afgørende, at ydelser med værdi for elsystemet aflønnes på markedsvilkår, ligesom at kraftvarmeværkerne bør få en stærkere ret til selv at disponere over egne aktiver.

Forligskreds skal til gruppeeksamen
Regeringen lagde dårligt fra land sidste år, da den lagde ud med at beskære energiforskning og derefter indførte afgifter, der har betydet en de facto bremseklods for elbiler i Danmark. Der er dog grund til at rose regeringen og ministeren for at ville fjerne PSO fra elregningen. Den manglende konklusion giver utryghed for investorerne.

Vi håber, at det bliver muligt at finde en bred fælles løsning på udfordringen. Der kan godt være små hjørner af energiforliget, politikerne kan file på uden at gå på kompromis med retning eller tempo i den grønne omstilling.

Energipolitik er en holdsport og ikke et område for solister. Derfor håber vi i Dansk Energi, at energiforligskredsen bruger sommeren til at tanke op, finde energi til at bestå den kommende ”gruppe-eksamen”, så retningen i den grønne omstilling fastholdes, og finansieringen bliver lagt om, så den skader vores samfund mindst muligt.

Det er nu, partierne bag energiaftalen skal træde til, læne sig mod hinanden og give energien videre. For hele Danmarks skyld.

Forrige artikel Juraen spænder ben for fjernkøling Juraen spænder ben for fjernkøling Næste artikel Fjernkøleselskaber: Vores økonomiske resultater er en eksport-trumf Fjernkøleselskaber: Vores økonomiske resultater er en eksport-trumf