Dansk Energi: Radikales afgift på biomasse vil øge luftforureningen

DEBAT: Radikales forslag om en afgift på biomasse er i modstrid med Klimarådets anbefalinger og vil øge sundhedsskadelig luftforurening. Forslaget vil gøre det mere attraktivt at fyre op i brændeovnen, skriver Kristine Grunnet fra Dansk Energi.

Af Kristine Grunnet
Branchechef for vedvarende energi, Dansk Energi

I Danmark er luftforurening hvert år skyld i mere end 4.000 for tidlige dødsfald og millioner af sygedage. En af hovedårsagerne er brændeovnene i de danske hjem, hvor 30 procent af den samlede danske biomasse går op i dårlig røg.

Alligevel vil Det Radikale Venstre med sit forslag om en afgift på biomasse undtage al brug af træ til pejsebrænde og dermed gøre det mere attraktivt at fyre op i brændeovnen i stedet for at få varmen fra det lokale fjernvarmeværk. Helt i modstrid med anbefalinger fra blandt andre Klimarådet betyder forslaget fra Radikale, at skat på biomasse alene rammer den certificerede bæredygtige biomasse, mens den biomasse, som ikke er certificeret bæredygtig, slipper.

Ikke-bæredygtig biomasse brændt med lav energieffektivitet og høj luftforurening står tilbage som vinderen. Tak for kaffe.

Bæredygtig biomasse banker kul ud
I energiaftalen fra 2012 ønskede politikerne en hurtig omstilling fra kul til bæredygtig biomasse.

På baggrund af den aftale har danske energiselskaber og kommuner investeret et stort milliardbeløb i at gennemføre omstillingen, og de har ombygget eksisterende kraftvarmeværker. Resultatet er, at forbruget af kul – klimaets fjende nummer ét – er faldet med 74 procent fra 2006 til 2018.

Samtidig har forsyningssektoren – i fraværet af politisk regulering – indført en frivillig brancheaftale, der stiller strenge krav til bæredygtighed, så man sikrer, at biomassen medfører en markant CO2-reduktion, når den erstatter fossile brændsler.

Der stilles blandt andet skrappe krav om dokumentation for genplantning, så biomassen kommer fra skove, der konstant er i stand til at optage og bevare CO2. Samtidig skal det dokumenteres, at biodiversiteten og økosystemet i skoven er beskyttet.

Kraftværkernes dokumentation skal kontrolleres og godkendes af en uafhængig kontrollant, der har stor erfaring med at certificere bæredygtig biomasse.

Afgift på bæredygtig biomasse
Vi har ikke indført den frivillige aftale for at undgå regulering. Vi gjorde det, fordi det politiske niveau ikke ville tage ansvar. Vi har derfor længe – som i meget længe – efterspurgt, at der blev taget politisk ansvar for at fastsætte kriterierne for, hvad der accepteres som bæredygtig biomasse. De ser heldigvis nu ud til at være på vej. Endelig.

Det er den bæredygtige biomasse, som Radikale Venstre nu vil lægge afgift på, mens biomassen i brændeovnene, som ingen fører kontrol med, går fri. Det giver ingen mening.

Udgangspunktet må være, at al den biomasse, vi bruger, er bæredygtig. Det er ikke kun noget, vi siger. I sin seneste rapport anbefaler Klimarådet at afgiftsbelægge den biomasse, som ikke er bæredygtig og fritage den biomasse, som er dokumenteret bæredygtig.

Følg Klimarådets anbefalinger
Vi mener, at man bør lytte til og følge Klimarådets anbefalinger. Lad os få en ambitiøs lovgivning på området, som sikrer, at biomassen er bæredygtig, og stiller krav om, at al biomasse skal certificeres.

Ønsker politikerne at forfølge afgiftssporet, så gør det mere attraktivt at bruge den grønne strøm i opvarmningen ved at sænke afgiften på el, og juster varmeforsyningsloven, så kraftværkerne altid kan vælge en brændselsfri løsning, hvor det er muligt.

Det vil gavne både klimaet og danskernes sundhed. 

Forrige artikel K: Endelig taber Socialdemokratiets klimapopulisme til fornuften K: Endelig taber Socialdemokratiets klimapopulisme til fornuften Næste artikel Biomassevirksomhed: Jo, biomasse er bæredygtig – så længe den er lokal Biomassevirksomhed: Jo, biomasse er bæredygtig – så længe den er lokal
Nye coronatiltag: Dan Jørgensen udskyder lovforslag

Nye coronatiltag: Dan Jørgensen udskyder lovforslag

LOVBEHANDLING: Regeringen vil dæmpe aktiviteten i Folketinget frem mod vinterferien. Derfor udskydes en lang række lovforslag. Klimaminister Dan Jørgensen (S) udskyder behandlingen af flere lovforslag.