Debat

Dansk Fjernvarme: Debatten bør handle om ejerskab

REPLIK: Privatisering danner grundpræmissen for regeringens seneste McKinsey-rapport over forsyningssektoren. Det pointerer Dansk Fjernvarmes Kim Behnke, der ønsker at holde fast sektorens lokale forankring og ejerskab.

"Fjernvarmesektoren
har stor glæde af det direkte og indirekte medejerskab fra
befolkningen og den lokale forankring," lyder den klare holdning fra Dansk Fjernvarme.
"Fjernvarmesektoren har stor glæde af det direkte og indirekte medejerskab fra befolkningen og den lokale forankring," lyder den klare holdning fra Dansk Fjernvarme.
Minna Møbjerg Stevnhoved
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kim Behnke
Vicedirektør i Dansk Fjernvarme

Regeringen vil hverken privatisere forsyningssektoren eller malke forbrugerne, skriver minister Lars Chr. Lilleholt (V) her på siden. Det vil vi gerne tro på.

Uden forudsætninger, ingen rapport
Men privatisering er hele grundpræmissen i den McKinsey og Co.-rapport om besparelser i forsyningssektoren, som regeringen har fået udarbejdet. Se blot side 27 i rapporten, hvor McKinsey og Co. skriver, at kommunerne skal have øget incitament til frasalg af forsyningsselskaber.

Det bør ske ved at lempe (eller fjerne) modregning i bloktilskud.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Eller side 95, hvor McKinsey og Co. skriver, at der skal skabes regulatoriske rammer, der sikrer et attraktivt afkast til investeringer fra pensions- og kapitalforvaltere.

Listen over eksempler er lang.

Det er således en fejl, når McKinsey og Co. påstår, at andelsselskaberne og de kommunalt ejede selskaber er ineffektive. Den lokale forankring giver faktisk ansvarlighed og medejerskab.

Kim Behnke, Vicedirektør, Dansk Fjernvarme

Lad os sikre medejerskab og lokal forankring
Betyder det så, at det også er regeringens anbefalinger?

Det ved vi ikke. Men vi ved, at det af McKinsey og Co. beskrevne effektiviseringspotentiale flugter med det, regeringen og den ansvarlige minister mener, der kan effektiviseres.

Ministeren har endda været fremme og love borgerne, at effektiviseringerne betyder lavere priser på vand, varme, el og affald, så det er svært at forestille sig, at ministeren tager potentialet for gode varer, men afviser at benytte sig af de beskrevne anbefalinger og forudsætninger.

Det, mener vi ikke, er den rigtige vej at gå. Og det mener danskerne ifølge en ny undersøgelse, som TNS Gallup har gennemført for Dansk Fjernvarme, heller ikke.

Ifølge undersøgelsen svarer blot syv procent af de adspurgte, at de er enige eller meget enige i, at kommercielle selskaber skal kunne trække overskud ud af fjernvarmeselskaberne, og kun fem procent svarer, at de ikke ønsker medindflydelse, som de har det i dag.

Fjernvarmesektoren har stor glæde af det direkte og indirekte medejerskab fra befolkningen og den lokale forankring. Andelsselskaber er også privat ejerskab – med den forskel, at overskuddet går til forbrugerne.

Fem-seks gange højere regning
Vi har endnu til gode at se eksempler på, at ejerskab af vand- og varmeforsyning, baseret på kommerciel kapital, medfører højere forsyningssikkerhed og lavere priser for forbrugerne. Tværtimod.

Det, vi har set i varmeforsyningen med kommercielt ejerskab, har konsekvent vist højere varmepriser.

Vi har set administrationsomkostninger, der lå fem-seks gange over de forbruger- og kommunalt ejede fjernvarmeselskaber.

Det er således en fejl, når McKinsey og Co. påstår, at andelsselskaberne og de kommunalt ejede selskaber er ineffektive. Den lokale forankring giver faktisk ansvarlighed og medejerskab.

En anden vej til effektivisering
Vi er enige med ministeren i, at fjernvarmen ligesom alle andre sektorer kan blive mere effektive.

Og vi er meget enige i, at debatten om fremtidens forsyning ikke bør handle om privatisering af sektoren og risiko for, at varmeforbrugerne mister indflydelse og andel i årets effektivisering.

Vi har forsøgt at rejse en offentlig debat om, hvordan vi udvikler sektoren, så vi både indfrier kundernes forventninger til os om at levere en høj forsyningssikkerhed, konkurrencedygtige priser og fortsat driver den grønne omstilling med stærkt forbrugerengagement og lokalt ejerskab.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00