Dansk Fjernvarme og Evida: Ingen CO2-neutral fjernvarme uden grøn gas

DEBAT: Hvis vi skal beholde en høj forsyningssikkerhed i fjernvarmen, mens vi overgår til varmepumper og nye teknologier, er der brug for større brug af biogas, mener Dansk Fjernvarme og gasdistributionsselskabet Evida.

Af Kim Behnke og Peter Kristensen
Udviklingschef, Dansk Fjernvarme og chef for marked og forretningsudvikling, Evida 

Fjernvarmen arbejder på at blive CO2-neutral i 2030. I dag er 60 procent af fjernvarmen grøn, så vi er godt på vej. Men skal vi i mål med de sidste 40 procent, har vi stærkt brug for yderligere grønne energikilder, der kan tages i brug, når varmepumper og solceller ikke dækker energibehovet. Vi har brug for gas – grøn gas.

En grøn varmeforsyning kommer til at spille en central rolle for at nå klimamålsætningen om en reduktion af CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Derfor skal fossile brændsler udfases, herunder naturgas som på sigt skal erstattes med grøn gas. 

De kommende klimahandlingsplaner vil sætte retningen for, hvor meget grøn gas der skal produceres i fremtiden, og hvor den grønne gas bedst anvendes set i et samfundsøkonomisk perspektiv.  

Mere gas er ikke lig større omkostninger
3,6 millioner danskere eller cirka 1,8 millioner husstande har i dag fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 procent af danskerne får deres energi til opvarmning leveret gennem et fjernvarmerør. 20 procent af den energi er i dag produceret på gas.

I takt med at fjernvarmeværkerne konverterer til varmepumper og andre teknologier baseret på energikilder som vind og sol, vil behovet for at kunne balancere varmeproduktionen, såkaldt spids- og reservelast, øges. Biogas er på nuværende tidspunkt det eneste grønne alternativ, når vi skal bibeholde den høje forsyningssikkerhed.

Dansk Fjernvarme har lavet et estimat, der viser, at behovet for spids- og reservelast på gas vil øges fra 15-20 dage om året i dag til 35-40 dage i 2030, og at behovet vil være størst i vinterhalvåret. Allerede i dag anvendes gas på 250 kraftvarmeværker som brændsel til motoranlæg og turbiner med samproduktion af el og fjernvarme. De kraftværker kan også i fremtiden være et samfundsøkonomisk attraktivt aktiv for samfundet. 

I dag er knap 15 procent af gassen i gasnettet grøn biogas, og i 2023 forventes den andel er være oppe på 30 procent. Det danske gasnet er udbygget og kan uden yderligere omkostninger levere den øgede mængde gas til fjernvarmen – også i takt med at fjernvarmen udbygges som et led i den grønne omstilling. 

Den grønne omstilling forudsætter et samarbejde på tværs af aktørerne i energisektoren. Evida og Dansk Fjernvarme vil derfor også i fremtiden samarbejde om at sikre en effektiv omstilling af det danske energiforbrug, så vi når klimamålet under hensyntagen til både kunderne, samfundsøkonomien og de politiske rammebetingelser.

Forrige artikel KTC: Derfor er der behov for politisk kontrol med affaldssystemet KTC: Derfor er der behov for politisk kontrol med affaldssystemet Næste artikel Vestforbrænding og Urbaser: Nye klimaambitioner kræver bedre muligheder for offentlig-privat affaldssamarbejde Vestforbrænding og Urbaser: Nye klimaambitioner kræver bedre muligheder for offentlig-privat affaldssamarbejde