Dansk Fjernvarme: Sådan skaber vi grønne job efter coronakrisen

DEBAT: Genopretningen efter coronakrisen skal være grøn. Der er et kæmpe klimamæssigt og økonomisk behov for at turde investere i vores grønne varmesystem. Som sektor er vi garant for titusinder af nye, grønne job, skriver Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Af Kim Mortensen
Direktør, Dansk Fjernvarme

Med det store behov for at genstarte og genoprette dansk økonomi oven på coronakrisen, kan Dansk Fjernvarme kun tilslutte sig budskabet om, at genopretningen skal gøres grøn.

Klimakrisen er ikke forsvundet med corona, og derfor er det helt oplagt at slå to fluer med ét smæk: Sæt skub på de grønne løsninger og skab arbejdspladser.

Dansk Fjernvarme er kommet med ti bud på, hvordan varmesektoren kan understøtte det vigtige opdrag, der ligger foran Danmark. Vores medlemmer kan samlet bidrage med markante CO2-reduktioner, svarende til knap halvdelen af reduktionsbehovet for at nå Danmarks 2030-mål, og samtidig skabe tusinder af nye, grønne job. Det vil samlet gavne både klimaet, erhvervslivet og økonomien.

Grønt guld i boligopvarmningen
Blandt anbefalingerne er udskiftningen af danskernes olie- og naturgasfyr, som også er fremhævet af bådet Klimarådet og 3F for henholdsvis gavnlige effekter for både klima og jobskabelse. 500.000 danske boliger opvarmes i dag med individuelle olie- eller naturgasfyr.

Klimarådet fremhævede det for nyligt som en af de klimatiltag, der allerede nu bør sættes i værk, så vi kan nå Folketingets klimamålsætning for 2030.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har estimeret, at vi ved at udbygge de danske fjernvarmenet og konvertere de omtalte boliger til grøn fjernvarme, kan skabe 20.000-30.000 grønne job.

Det vil sætte gang i anlægsbyggeriet, og understøtte håndværkere og små erhvervsdrivende over hele det danske land. Og det vil have en markant effekt meget hurtigt.

Også mange offentlige og kommunale bygninger opvarmes i dag med fossile brændsler. Ved at omlægge deres opvarmning til grøn fjernvarme, kan Danmark lave CO2-reduktioner svarende til 20.000 boliger. Konverteringer af offentlige bygninger vil selvsagt også bidrage til den grønne jobskabelse.

Drop unødigt bureaukrati
Uvished om varslet bureaukrati og indførelse af den forældede new public management-regulering står lige nu i vejen for, at en lang række selskaber foretager de nødvendige investeringer og får sat gang i mange af opgaverne. De er klar til at gå i gang med det vigtige konverteringsarbejde.

Særligt i områder med naturgas er gasselskaberne med til at forhale projekterne. Derfor bør regeringen og partierne bag klimaloven følge Klimarådets anbefalinger og ændre de forældede beregningsforudsætninger.

Som de er i dag, tager de ikke hensyn til skadevirkningerne for CO2-udledningerne. Unødvendige skrivebordsteknikaliteter bremser dermed for både grøn omstilling og nye grønne job. Det må laves om i en fart.  

Investér i vores grønne varmesystem
Overordnet set er der et kæmpe klimamæssigt og økonomisk behov for at turde investere i vores grønne varmesystem. Samlet set er vi som sektor garant for titusinder af nye grønne job. Det kræver dog politisk villighed til at tænke visionært.

Lige nu afventer forsyningssektorerne Forsyningstilsynets anbefalinger til ny økonomisk regulering.

Det er bekymrende, hvis tilsynet som ventet får held til at genoplive den udskældte McKinsey- rapport med new public management, benchmark og indtægtsrammer.

Det vil reducere muligheden for at foretage de nødvendige investeringer og dermed føre til en forhaling af den grønne teknologiudviklin, og helt uafværgeligt betyde færre grønne arbejdspladser. Det er den helt forkerte retning at gå.

Udnyt krisen til at tænke grønt
Bønnen til de politiske parter, der skal udstikke den grønne retning, må derfor være, at de skal udnytte den nuværende krise til at tænke langsigtet og tænke grønt.

Sæt skub på udviklingen af nye grønne teknologier som geotermi. Lav en plan for energieffektiviseringer og herunder en grøn omstilling af danskernes boligopvarmning. Læg en samlet strategisk plan for udbygningen af grøn varme.

Gør man det, vil vi have investeret os til et bedre klima, og der vil være masser af grønne job til danskerne. Den investeringsmulighed må vi simpelthen ikke overse.

Forrige artikel Replik: Selvfølgelig er der penge i affald – det er godt for den cirkulære økonomi Replik: Selvfølgelig er der penge i affald – det er godt for den cirkulære økonomi Næste artikel Affaldsforening: Klimapartnerskabet viser ikke vejen til reel genanvendelse Affaldsforening: Klimapartnerskabet viser ikke vejen til reel genanvendelse
Nyt tema: Er

Nyt tema: Er "det teknologiske fix" Danmarks klimaredning?

NY DEBAT: Regeringen satser massivt på, at CO2-lagring og Power-to-X skal hjælpe Danmark i mål med 70 procents CO2-reduktion i 2030. Er teknologien vores klimaredning? Det spørger vi en række forskere og organisationer om i den kommende tid på Altinget: forsyning.