DN: Nye regler for kystbeskyttelse kan true de frie kyster

DEBAT: Regeringens nye forslag om at gøre det lettere for private at kystsikre vil sandsynligvis skabe flere problemer med adgang til kysterne, skriver Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Af Ella Maria Bisschop-Larsen
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening

De danske kyster har været en skæbnesvanger tid igennem. Først kom Venstre-regeringens forslag om at lempe markant i mulighederne for byggeri ved kysterne. Heldigvis blev de værste angreb afværget af store folkelige og politiske protester.

Nu er den så gal igen. Denne gang vil regeringen lempe reglerne for kystbeskyttelse, så det i højere grad bliver op til den enkelte private grundejer, hvor og hvordan man vil kystsikre.

Vi har forståelse for, at regeringen gerne vil gøre sagsbehandlingen ved kystsikring mere smidig og beskytte de store sammenhængende sommerhusområder langs kysten. Ikke mindst i lyset af det voldsommere vejr, som vi oplever i disse år, er det fornuftigt at se på mulighederne for kystsikring.

Langt færre krav
Men når det så er sagt, er regeringens forslag langt mere vidtrækkende end den politiske aftale med KL, og langt mere vidtgående end nødvendigt. De nuværende hensyn til natur og landskaber er blevet skrevet ud i det nye lovforslag, der samtidig åbner op for langt færre krav til godkendelse af kystsikring og langt større metodefrihed end i dag. Ja, faktisk vil man i fremtiden ikke en gang skulle dokumentere et behov for kystsikring for at fylde stranden op med beton eller andet.

Det mener vi i Danmarks Naturfredningsforening er en meget bekymrende cocktail af lempelser af beskyttelsen. For når vi ser tilbage og gør status, så har øget kystsikring ført til væsentlige problemer omkring adgang på stranden, og nye rettigheder til grundejere ved kysten vil med stor sandsynlighed give flere og større problemer fremover.

Flere vil opleve, at kyster, man kender og holder af, vil forandre sig og blive mere ufremkommelige. Se for eksempel på de nordsjællandske kyster, hvor store dele af adgangen til kysten i visse områder er helt væk.

Byggeaffald på stranden?
Særligt bekymrende er det, at regeringen lægger op til et opgør med kontrollen af de metoder, man må bruge til kystbeskyttelse. Det betyder, at der med den nye lov ikke vil være noget til hindrer for, at der eksempelvis kan udlægges uforurenet byggeaffald på stranden som kystsikring.

Man kan med rette spørge, hvad det vil gøre ved offentlighedens muligheder for at passere? Hvad vil det betyde, hvis stranden pludselig bliver fyldt med murbrokker, jord, sten, høfder, sandfodring eller andre løsninger, side om side langs alle kyster, uafhængigt af om der er et behov for kystsikring eller ej?

Historisk værn om kysterne
I Danmark har vi en unik og stolt tradition for at værne om offentlighedens adgang til de danske kyster. Kysterne er noget af vores sidste vilde og uberørte natur, det er folkesjælen og vores selvforståelse, at naturen og de landskabelige værdier langs de danske kyster tilhører os alle.

Det har det seneste århundrede været opfattelsen og det lovgivningsmæssige grundlag, at de danske kyster skal være frit tilgængelige som et fælles samfundsmæssigt gode, og at den private råderet over ejendom har måttet vige for netop almenhedens adgang til og mulighed for at færdes langs de frie, uforstyrrede kystlandskaber.

Og selvom lysten til at udstede attraktive byggetilladelser til tider har været stor – som vi senest så det med den tidligere venstreregerings forslag om at lempe kystbeskyttelsen – så har hensynet til kommende generationers mulighed for at nyde de ubebyggede kyster i sidste ende vægtet højere.

Vi håber indtrængende, at Folketinget også kan finde flertal for det denne gang, så snævre erhvervsmæssige eller personlige interesser ikke går ud over at almenhedens mulighed for – og ret til – at opleve naturen langs vores kyster.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Lysten til at udvikle bæredygtige produkter bremses af problematisk kemi Dansk Erhverv: Lysten til at udvikle bæredygtige produkter bremses af problematisk kemi Næste artikel DI og fjernvarmebranchen: Sæt nedkøling på dagsordenen DI og fjernvarmebranchen: Sæt nedkøling på dagsordenen