Her er Digitaliseringsstrategien for forsyningssektoren

DOKUMENTATION: Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal bidrage til udviklingen af en mere digital offentlig sektor frem mod 2020, er blevet offentliggjort. Se initiativerne på forsyningsområdet her.

Regeringen, KL og Danske Regioner har torsdag præsenteret den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal udgøre fundamentet for fremtidens offentlige Danmark.

Digitaliseringsstrategien sætter tre overordnede mål, som understøttes af et tilsvarende antal fokusområder. Hvert fokusområde har en række underliggende, konkrete initiativer, der skal bidrage til, at målene indfries.

De i alt 33 initiativer skal således gøre det muligt for den offentlige sektor at foretage fælles investeringer på områder, som er særligt komplekse, og hvor der samtidig er afhængigheder på tværs af myndighederne og sektorerne.

Login