Her er EU-Kommissionens 47 skridt til klimaneutralitet i 2050

DOKUMENTATION: Europa-Kommissionen har onsdag præsenteret den nye grønne aftale. Her er oversigten over de initiativer, der skal bringe EU i mål med klimaneutralitet i 2050. 

Onsdag tog EU de første skridt i retningen af den første grønne EU-aftale.

Og selvom den lige nu stadig mest består af overordnede tidsfrister, giver den en god ide om, hvad der skal ske i EU det næste stykke tid. En "plan over planen", som Christel Schaldemose, der er europaparlamentariker for Socialdemokratiet, kaldte den.

Altinget giver dig overblikket over den grønne aftale her. 

Klimaambitionerne:

 • I marts 2020 præsenterer Kommission en europæisk klimalov, der skal sikre målet om klimaneutralitet i 2050
 • Omkring sommeren 2020 fremlægges en plan til på en ansvarlig måde at hæve EU’s 2030 mål til mindst 50 procent sigtende mod 55 procent
 • I juni 2020 skal der være et forslag til at revidere relevant lovgivning, så de stemmer overens med de højere klimaambitioner
 • Ligeledes skal et forslag om revision af energibeskatningsdirektivet også bringes på banen i juni 2020
 • I 2021 skal der laves et forlag til en mekanisme til justering af kulstofgrænser for udvalgte sektorer
 • Og i løbet af 2020 og 2021 skal der laves en ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringer.

Energi:

 • I juni 2020 skal der være en evaluering af den endelige nationale energi- og klimaplan.
 • Og så skal der udvikles en strategi for smart sektorintegration i 2020
 • Også i 2020 skal der laves et såkaldt renovationsbølgeinitativ til byggesektoren
 • I 2020 skal der også være en gennemgang og evaluering af det transeuropæiske net
 • Og i 2020 skal der præsenteres en strategi for havvind.

Cirkulær økonomi:

 • I marts 2020 kommer EU med en strategi for industrien
 • I marts 2020 kommer der en handlingsplan for cirkulær økonomi
 • Fra år 2020 vil der komme initiativer, der skal stimulere blymarkeder for klimaneutrale og cirkulære produkter i energitunge industrisektorer
 • Inden 2030 skal der være fremlagt forslag til at støtte klimaneutrale stålfremstillingsprocesser.
 • I oktober 2020 præsenteres ny batterilovgivning
 • Fra år 2020 skal der fremlægges forslag til reformer af affaldssektoren.

Smart transport:

 • I 2020 skal der præsenteres en strategi for bæredygtig og smart transport.
 • Fra 2020 skal der findes fonde til at støtte installationer af offentlige genopladningsstationer som en del af den alternative brændstofinfrastruktur.
 • Fra 2020 skal lovgivningsmulighedernes for produktion af alternative brændstoffer evalueres
 • I 2021 skal der komme et revideret forlag til et direktiv om kombineret transport
 • Også i 2021 skal direktivet om alternativ brændstofinfrastruktur evalueres
 • Fra år 2021 skal der findes initiativer til at øge og bedre styre kapaciteten på jernbaner
 • I 2021 kommer der et forslag til strengere standarder for luftforurenende køretøjer.

Gård til gaffel:

 • I 2020 til 2021 skal der være en undersøgelse af udkastet til de nationale planer med henvisninger til den grønne aftale og den såkaldte gård-til-gaffel-strategi
 • I foråret 2020 skal gård-til-gaffel-strategien udfoldes, herunder lovgivning, der skal reducere brugen af kemiske pesticider, gødning og antibiotika.

Biodiversitet:

 • I marts 2020 bliver EU’s biodiversitetsstrategi for 2030 præsenteret
 • Fra år 2021 kommer der foranstaltninger til at tackle tab af biodiversitet
 • I 2020 kommer der en ny EU-skovstrategi
 • Fra år 2020 bliver der præsenteret foranstaltninger, der skal støtte afskovningsfrie værdikæder.

Forurening:

 • I sommeren 2020 skal Kommissionen fremlægge en kemikaliestrategi for bæredygtighed
 • I år 2021 kommer der en nulforureningshandlingsplan for vand, luft og jord
 • Også i år 2021 skal foranstaltningerne for bekæmpelse af forurening fra store industriinstallationer revideres.

Strømlining af politikker:

 • I januar 2020 kommer der et forslag til den såkaldte Just Transition Mechanism herunder også en Just Transition Fund og en investeringsplan for et bæredygtigt Europa
 • Derudover skal den bæredygtige finansstrategi fornyes i efteråret 2020
 • Og så skal direktivet om ikke-finansiel rapportering til gennemsyn i 2020
 • Fra år 2020 skal der også være initiativer til screening af grøn budgettering for medlemsstaterne og EU
 • I år 2021 skal der ske en gennemgang af de relevante retningslinjer for statsstøtte, herunder retningslinjerne for statsstøtte til miljø og energi
 • Fra 2020 skal alle nye kommissionsinitiativer tilpasses målene for den grønne aftale og for at fremme innovation
 • Fra 2020 vil Kommissionen sammen med interessenter identificere og afhjælpe usammenhængende lovgivning, der reducerer effektiviteten i udførelsen af den grønne aftale
 • Og fra år 2020 skal målene for bæredygtig udvikling integreres i det europæiske semester. 

EU som global leder:

 • Fra år 2019 vil EU fortsætte med at lede de internationale klima- og biodiversitetsforhandlinger
 • Fra år 2020 skal EU’s diplomati omkring den grønne aftale styrkes i samarbejde med medlemslandene
 • Fra år 2020 skal der være bilaterale bestræbelser for at sikre sammenhængskraften mellem handling og politikker
 • Fra år 2020 kommer der en grøn dagsorden for det vestlige Balkan.  

Samarbejde:

 • I marts 2020 skal den europæiske klimapagt lanceres
 • I år 2020 kommer der et forslag til et ottende miljøhandlingsprogram.

Forrige artikel Få overblikket: Import af træpiller til energiforsyningen når nye højder Få overblikket: Import af træpiller til energiforsyningen når nye højder Næste artikel Halvanden måned efter samråd: Regeringen er stadig i tvivl om nye olietilladelser i Nordsøen Halvanden måned efter samråd: Regeringen er stadig i tvivl om nye olietilladelser i Nordsøen
Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

SATS: Der skal flere penge til forskning og udvikling af nøgleteknologier i den grønne omstilling, men pengene skal gives med et større blik for, hvad samfundets gevinster er. Det er de store mål med DI og Dansk Energis forslag til en grøn forskningsstrategi. Ifølge Klimarådets formand er tankerne rigtige.