Her er forsyningssektorens ønskeliste til en ny regering

ØNSKELISTE: Hvor skal den kommende regering fokusere, hvis den vil tækkes forsyningsbranchen? Altinget har spurgt direktørerne fra fem af sektorens tungeste organisationer. 

Grundigere beskyttelse af grundvandet? En national affaldsstrategi? Eller bedre mulighed for investeringer i alt fra grøn omstilling til 5G-netværk? 

Hvor skal det politiske lederskab fokusere sine kræfter, når valgkampen er overstået, og den politiske virkelighed igen indtræffer?

Buddene er mange, når toppen af den danske forsyningssektor skal formulere sine ønsker til det nye politiske lederskab efter det forestående folketingsvalg 5. juni 2019. 

Login