Kronik

Professorer og IDA-formand: Sådan bliver Danmark klimaneutral i 2045

IDAs Klimasvar 2045 viser, at klimaneutralitet er teknologisk muligt allerede i 2045, skriver Henrik Lund, Brian Vad Mathiesen og Thomas Damkjær Petersen.

Brian Vad Mathiesen Henrik Lund Thomas Damkjær Petersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi har som samfund det seneste år med coronapandemiens indgriben i vores liv bevist, at vi kan håndtere store forandringer, når verden kræver det. Den omstillingsparathed skal vi tage med videre til at løse andre samfundsmæssige udfordringer.

Øverst på dagsordenen står klimaneutralitet. For det kan lade sig gøre. Danmark kan opfylde regeringens målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030 og være klimaneutralt allerede i 2045.

IDA og Aalborg Universitet har sammen netop udgivet en rapport, IDAs Klimasvar 2045, der på 87 sider viser vejen til klimaneutralitet på energi- og transportområdet fem år før den deadline, der er nedfældet i klimaloven.

Skrot umoden teknologi og udvikl ny

IDAs Klimasvar 2045 kommer med konkrete bud på, hvordan det rent teknisk kan gøres på en samfundsøkonomisk god måde. Hvis vi gør det rigtigt, behøver det ikke koste en masse for samfundet. Tværtimod vil vi kunne bruge den grønne omstilling til at skabe arbejdspladser og industriel udvikling.

Vi flytter målstregen og understreger, at ny teknologi ikke skal være afgørende for at nå Danmarks klimamål i 2030 om 70 procents reduktion.

Henrik Lund, Brian Vad Mathiesen og Thomas Damkjær Petersen, professorer, energiplanlægning, Aalborg Universitet og formand, IDA

IDAs Klimasvar 2045 understreger, hvor fundamentalt det er, at vi intensiverer i udviklingen af nye teknologier, hvis vi skal nå det mål. Derfor skal der fra politisk hold satses på en række umodne men lovende teknologier, lyder anbefalingerne i rapporten.

Vi flytter målstregen og understreger, at ny teknologi ikke skal være afgørende for at nå Danmarks klimamål i 2030 om 70 procents reduktion, men at der omvendt skal investeres massivt her og nu for at have en chance for at blive helt klimaneutrale i 2045.

For modsat regeringens omdiskuterede planer om at bruge endnu umodne teknologier til at nå Danmarks 70-procentsklimamål i 2030 ud fra den såkaldte hockeystavsmodel, nuancerer IDAs Klimasvar 2045 således, at ny teknologi først og fremmest bør være et redskab til fuld klimaneutralitet i 2045.

Rapporten identificerer de teknologier, som vi ikke har til rådighed nu, men som vi får brug for efter 2030. Vi peger blandt andet på storskala brintanlæg og intelligent opladning af elbiler som nogle af de initiativer, der skal realiseres.

Foregangsland med omstilling og vilje 

Med rapportens forslag bliver Danmark også klimaneutralt hvad angår den danske andel af internationale fly og skibstransport indenfor rammerne af en bæredygtig anvendelse af biomasse. 

Klimaet kan ikke vente, så der skal investeres i udviklingen nu for, at Danmark efter 2030 kan blive foregangsland og lykkes med at blive helt klimaneutrale.

Henrik Lund, Brian Vad Mathiesen og Thomas Damkjær Petersen, professorer, energiplanlægning, Aalborg Universitet og formand, IDA

Desuden spiller CO2-fangst en hovedrolle i rapporten, men i første omgang frem til 2030 bør man satse på udvikling af den cirkulære løsning, hvor CO2 genbruges til grønne brændsler.

Det bør prioriteres, at så stor en del af den indfangede CO2 som muligt bruges til at fortrænge fossile brændstoffer fra fly og anden tung transport ved hjælp af såkaldt Power-to-X, som også stiller endnu højere krav til udbygningen af grøn strøm fra hav og land. Først på den lange bane kan vi blive nødt til at acceptere end-of-pipe-løsningen, hvor CO2’en lagres.

Vi ser gerne, at man én gang for alle får begravet den hockeystav. For vores beregninger viser, at det er teknologisk muligt at blive klimaneutral i energi- og transportsektoren allerede i 2045, men det kræver samme politiske vilje og omstillingsparathed, som vi har været vidner til herunder coronakrisen.

Klimaet kan ikke vente, så der skal investeres i udviklingen nu for, at Danmark efter 2030 kan blive foregangsland og lykkes med at blive helt klimaneutrale.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion