Ren Energi Lolland: Giv os en ny gasledning og gør Lolland bæredygtig

DEBAT: Lolland og Falster har brug for en gasledning, der kan gøre øens energitunge virksomheder mere bæredygtige. Vi er klar, men mangler et "go" fra ministeren, skriver Holger Schou Rasmussen og Leo Larsen.

Placeholder image
Biogas kan være med til at fortrænge naturgassen og vise vejen for en mere grøn og bæredygtig gasforsyning, skriver Holger Schou Rasmussen og Leo Larsen. (Foto: Ritzau/Scanpix/Henning Bagger)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Holger Schou Rasmussen og Leo Larsen
Hhv. formand for styregruppen i Ren Energi Lolland og borgmester i Lolland Kommune og næstformand i Ren Energi Lolland og bestyrelsesformand i Hofor

Der er behov for en gasledning til Lolland og Falster, som kan forsyne områdets energitunge virksomheder og sikre, at øernes store mængder restbiomasse kan bruges i energiforsyningen. 

En ny gasledning vil fra dag ét bidrage til at gøre øens energitunge virksomheder mere bæredygtige. Samtidig vil den være med til at vise vejen for fremtidens gasforsyning baseret på biogas i stedet for naturgas.

På Lolland og Falster er adskillige energitunge produktionsvirksomheder lige nu afhængige af store mængder olie, kul og andre fossile brændsler. Samtidig producerer både landbruget og mange af områdets virksomheder (især øernes to sukkerfabrikker), store mængder bioaffald, som kan anvendes til produktion af biogas. 

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Biogas som kan være med til at fortrænge naturgassen og vise vejen for en mere grøn og bæredygtig gasforsyning. Foreløbige beregninger viser et potentiale for lokal afsætning på 828 MWh bio- og naturgas.

Det fortrænger i størrelsesorden 75.000 tons CO2/år, svarende til den årlige CO2 udledning fra 75-80.000 husstande ved et gennemsnitligt forbrug på cirka 4.000 kWh om året.

Energisystemerne skal hænge sammen, så et overskud af biogas på Lolland kan tilføres gasnettet, og lagres i de allerede eksisterende gaslagre.

Holger Schou Rasmussen og Leo Larsen, Hhv. formand for styregruppen i Ren Energi Lolland og borgmester i Lolland Kommune og næstformand i Ren Energi Lolland og bestyrelsesformand i Hofor

Gasledningens mange gevinster
Derfor vil en kommende gasledning til Lolland og Falster skubbe energiproduktionen og energiforsyningen i en grøn retning. 

Ud over den reducerede CO2-udledning, så egner biogas sig godt til at understøtte fremtidens fleksible og bæredygtige energiforsyning og vil være et godt udgangspunkt for en fremtidig produktion af Power2X på Lolland.

Af andre gevinster kan nævnes, at landbrugets klimapåvirkning reduceres ved en øget anvendelse af biogas, at bioaffald fra virksomhederne genanvendes, og at næringsstoffer cirkuleres tilbage til jorden og fordeles mere hensigtsmæssigt mellem landbrugene.

Så der er mange gode grunde til, at andelen af biogas i det nationale gasforbrug forventes at stige til 30 procent i 2023 baseret på de eksisterende biogasanlæg og på den forventede efterspørgsel. Og andelen på Lolland kan blive endnu større. Det sker dog, trods alt , ikke med ét snuptag.

Energisystemerne skal hænge sammen
I en overgangsperiode vil der nogle gange være naturgas i ledningen og andre gange biogas – præcis som elmikset i elnettet også er en blanding af vedvarende og fossile energikilder. 

Men en gasledning på Lolland-Falster vil med tiden kunne blive "netto 100 procent grøn", da der vil kunne produceres 40 – 50 millioner kubikmeter gas om året. Ved hjælp af metanisering vil produktionen kunne nå op på cirka 70 – 75 millioner  kubikmeter grøn gas, hvilket svarer til den efterspurgte mængde fra de energitunge virksomheder på hele Lolland-Falster.

For at det skal lykkedes, er der en række grundlæggende forudsætninger, der skal opfyldes: Energisystemerne skal hænge sammen, så et overskud af biogas på Lolland kan tilføres gasnettet, og lagres i de allerede eksisterende gaslagre. 

Derudover skal elsystemet kobles sammen med gassystemet, så overskydende el kan konverteres til gas via "Power2X" - eller omvendt: At der kan produceres elektricitet fra gas, når møllerne ikke drejer.

Læs også

De rigtige løsninger
Biogas er den rigtige løsning, når store virksomheder som sukkerfabrikkerne omstiller sig fra fossile brændsler som kul og olie til grønne løsninger. Men da biogas i fremtiden langt fra vil kunne dække alles behov, er det oplagt at biogassen prioriteres til virksomhederne, mens fremtidens boliger opvarmes med fjernvarme og varmepumper.

På Lolland er vi i fuld gang med at teste grønne løsninger til opvarmning, der spiller ind i fremtidens fleksible energisystem. En gasledning, der på sigt skal forsyne områdets store virksomheder med bæredygtig biogas, er næste skridt på vejen.

Lolland er klar. Nu mangler vi bare et "go" fra ministeren.

Omtalte personer

Holger Schou Rasmussen

Borgmester (S), Lolland Kommune, formand, Femern Belt Development
lærer (Vordingborg Statsseminarium 1992)

Leo Larsen

Fhv. adm. direktør, Sund & Bælt, fhv. departementschef, Miljøministeriet, i bestyrelsen for Det Nationale Sorgcenter
cand.scient. i hydrogeologi og geografi (Københavns Uni. 1973)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser