Samarbejde om geo-data skal ruste Aarhus til at vokse og blive CO2-neutral

DATA: Et nyt samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning skal give Aarhus nye redskaber i byplanlægningen. Det giver bedre beslutninger og færre oversvømmelser, når man kan modellere fremtidens klima og dimensionere sin infrastruktur, lyder det.

Aarhus står overfor en del svære og store omstillinger. Byrådet har forpligtet sig til at byen skal være klimaneutral i 2030 - og samtidig vokser befolkningstallet med 5.000 om året. Det sætter pres på at vælge de rigtige løsninger for både byudvikling, trængsel og klimaaftryk.

Derfor har kommunen indgået et samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering om at teste og udvikle på, hvordan nye måder at bruge data kan afhjælpe de konkrete problemer, kommunen står overfor.

"Vi er glade for, at der er en styrelse, der tager et medansvar for løsningen af nogle af de konkrete udfordringer vi står med i Aarhus, når vi skal skabe en CO2-neutral by i 2030, som samtidig er vokset med 50.000 mennesker i forhold til i dag. Der er en forpligtelse i samarbejdet, vi har nu, som er nyt," siger Henrik Seiding, direktør i magistratafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Login