Større energiforbrug og mindre vind: Energirapporten for 2018 er klar

GRAFIK: Produktionen af el fra vindmøller er faldende, og Danmark er for første gang siden 1992 ikke selvforsynende med olie. Her er fem centrale nedslag i Energistyrelsens nye energirapport.

Energistyrelsen har på vanlig vis taget temperaturen på dansk energi og udgivet de årlige nøgletal for energiproduktionen og -forbruget.

Altinget giver dig her fem nedslag i den 60 sider lange rapport

Stigende energiforbrug i 2018  
Det faktiske energiforbrug fortæller om det registrerede energiforbrug i et kalenderår. I 2018 steg det med 0,4 procent – en væsentligt mindre stigning end i tidligere år. Foruden det faktiske energiforbrug er der også et korrigeret energiforbrug, der korrigerer for brændsel knyttet til udenrigshandel med el og klimaudsving i forhold til et normalt temperaturmæssigt år. Det korrigerede bruttoenergiforbrug steg med 1,1 procent i forhold til 2017. Sammenlignet med 1990 er det korrigerede energiforbrug dog faldet med 4,6 procent i 2018. 

Login