Telenor: Den digitale familien Danmark udfordrer teleforlig

DEBAT: I 2025 vil familien Danmark være digitale storforbrugere og have et enormt dataforbrug. Det giver flere udfordringer, som teleforliget er nødt til at tage højde for, skriver Jesper Hansen, administrerende direktør i Telenor Danmark.

Af Jesper Hansen
Administrerende direktør i Telenor Danmark

Den er her, før du ved det: fremtidens familie, hvor alle er online og koblet sammen. Ikke kun forældre og børn, men også familiens villa, vovse og Volvo. Familien Danmark anno 2025 vil være storforbruger af billedtunge, datadrevne tjenester, som skal bruges ”on the go”.

Fremtidens familie er digital
Familien Danmarks 2025-hverdag er relevant, fordi energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) snart præsenterer regeringens oplæg til forhandlingerne om det nye teleforlig. Opgaven er klar: Hvordan sikrer vi, at familien får de tjenester, de har brug for?

Familien Danmark er allerede digitale storforbrugere, men vil i 2025 have et dataforbrug, vi knap kan forestille os i dag. De handler ind i digitale supermarkeder, som vi andre går i Netto. De bruger film, online-spil og e-sport, men også køleskabe, vaskemaskiner og biler kan tale sammen. IoT eller Tingenes Internet og datadrevne tjenester er ved at indtage de små hjem.

Den mobile 5G-teknologi kan spille en enorm rolle i denne hyper-digitale verden. Ikke kun fordi hastigheden på det mobile internet stiger voldsomt, men også fordi 5G i høj grad bliver teknologien, der binder vores online-enheder sammen.

Kravene til 5G-teknologien bliver markante: ekstremt høje dataoverførselshastigheder og sikkerhedskrav, flere mobilmaster, evnen til at håndtere overførsel af hastigt voksende mængder af data samt høje krav til oppetider og tjenestekvalitet, da mange samfundskritiske tjenester vil blive forbudne via IoT.

5G vil sammen med nye datadrevne tjenester kunne gøre familien Danmark og deres hjem intelligent og digitalt, og det kommende teleforlig bliver vigtigt for, hvor hurtigt og hvor smidigt dette sker.

Vejen til 5G er dyr og risikabel
Men – vejen derhen er ikke uproblematisk: 5G kan nemlig blive en dyr omgang. Der bliver store udgifter til deltagelse i frekvensauktioner – ifølge Energistyrelsen har Danmark brug for fire gange så mange frekvenser, som vi råder over i dag – leje af fiber, masteleje, opsætning af nyt udstyr m.m. Læg dertil, at når indtjeningskilderne endnu fortoner sig i det uvisse, så er der tale om højrisikoinvesteringer.

Investeringer i mobilnet har nemlig historisk været en dårlig forretning i Danmark. Telenor har, som andre selskaber, nedskrevet sine investeringer med milliardbeløb. På grund af rigide EU-regler må vi heller ikke fusionere vores forretning med andre virksomheder, hvilket ellers kunne forbedre investerings- og indtjeningsmulighederne.

Der er derfor et akut behov for at se på, hvordan man bedst kan øge incitamentet til at gøre investeringer i nye teknologier. Det kan f.eks. være nye modeller for tildeling af frekvenser, mulighed for infrastrukturdeling, lavere frekvensafgifter, billigere masteleje, kommunal opsætning af master, udrulning af kabelrør eller nedlægning af dark fiber.

Derudover er der uløste udfordringer som spørgsmålet om netneutralitet i en 5G-verden og om sikkerheden i IoT-enheder samt spørgsmålet om, hvordan vi gør vores lovgivning parat til at kunne håndtere nye datatjenester uden at være en flaskehals.

Disse udfordringer skal adresseres i teleforliget, hvis opgaven er at sikre familien Danmark adgang til de tjenester, de har brug for, og for alvor koble deres hjem, arbejdspladser og biler sammen. Barrierer for udrulning og deling af nye teknologier skal fjernes, reguleringen skal gøres klar til den digitale fremtids nye tjenester, og branchens omkostninger skal reduceres mest muligt.

Forrige artikel Syd Energi: Monopoler skal reguleres, og konkurrence skal fremmes Syd Energi: Monopoler skal reguleres, og konkurrence skal fremmes Næste artikel TDC: Nyt teleforlig skal sikre digitale investeringer TDC: Nyt teleforlig skal sikre digitale investeringer
 • Anmeld

  Thomas Jensen · bedste-webhotel.dk

  Det er de tunge tjenester der mærkes

  De sidste 5 år er det ikke de mange ekstra besøg på websites der har skabt et stigende dataforbrug, hjemmesiderne er nemlig i stigende grad blevet mindre.

  Det er de tunge tjeneste og især video der fylder i billedet. Hvad man dog også skal huske er at mange af de tjenester kvit og frit tilbyder at sende en cache server til de større internetudbydere så trafikken ikke koster dem penge.

  Kort sagt, ja det koster at skabe båndbredde ud til forbrugerne. Men selvom trafikken fordobbles er det ikke det samme som at udbyderne har de dobbelte udgifter.

  Vi kan allerede idag få så billig data at hvis teleudbyderne nu stoppede med at underbyde hinanden, så fungerede det sikkert helt fint.

  Mvh
  Thomas Jensen
  https://bedste-webhotel.dk/

EU stiller minimumskrav til genbrug af spildevand

EU stiller minimumskrav til genbrug af spildevand

CIRKULÆR ØKONOMI: For at hjælpe landmænd mod vandmangel og tørke i Europa kommer der nu minimumskrav i EU til at genbruge renset spildevand på landbrugets marker. Ministeren er tilfreds, men Dansk Miljøteknologi mener, fokus er for snævert.