Billedkunstnere: Der er meget at vinde ved at bruge kunstneres kompetencer

DEBAT: Kunst kan give nye perspektiver til samfundets udfordringer, og derfor skal der i højere grad være et tværfagligt samarbejde mellem billedkunstnere og andre brancher, skriver Nis Rømer.

Af Nis Rømer
Formand, Billedkunsternes Forbund

Billedkunstneres kompetencer er værdifulde også uden for det traditionelle kunstlivs rammer.

Det sætter BKF fokus på i kølvandet af Copenhagen Business Schools store undersøgelse af billedkunstneres økonomiske vilkår, som sidste år dokumenterede, at alt for få kunstnere kan leve af deres kunst.

Forestillingen, om at kunstnerisk arbejde ikke er 'rigtigt' arbejde, og at det derfor ikke skal aflønnes som alt andet arbejde, lever desværre stadig i bedste velgående.

Måske bunder denne udbredte opfattelse i, at vi kunstnere først og fremmest er drevet af en stærk indre nødvendighed og ikke af økonomisk motivation.

Et udvidet arbejdsmarked
Vi, der arbejder med kunst, ved, at kunstneriske undersøgelser er nødvendige og meningsfulde, og vi skaber kunst for kunstens egen skyld.

Det skal vi selvfølgelig blive ved med at gøre. Og det skal vi betales ordentligt for − både når vi udstiller, og når vi stiller vores faglighed til rådighed som eksempelvis konsulenter eller undervisere.

Men det er ikke nok.

For selvom billedkunstnere selvfølgelig hverken skal være socialarbejdere, projektledere eller HR-konsulenter, så har vi som faggruppe brug for at udvide vores arbejdsmarked, så billedkunstneres kompetencer i højere grad også kommer i spil uden for kunstlivet.

På den måde vil flere kunstnere kunne skabe sig en levevej i faget, og flere borgere i hele landet vil få gavn af alt det, som kunsten og kunstnere kan bidrage med.

Kunstneriske kompetencer
Det er udgangspunktet for konferencen 'Kunstens kompetencer', som vi afholder 4. april 2019. Her vil en lang række oplægsholdere præsentere gode eksempler på spændende tværfaglige samarbejder og kunstprojekter uden for museerne, kunsthaller og gallerierne.

Det handler blandt andet om potentialet i at inddrage kunstneriske kompetencer i virksomheders udviklingsmiljøer, byudvikling, kommunale projekter, på digitale platforme og i byggeriet.

Og om at formulere nye bud på, hvorfor billedkunstnere er værdifulde både for det private erhvervsliv og for den offentlige sektor.

Konferencen foregår i Carlsberg Akademi, som er den gamle brygger J.C. Jacobsens private villa. I årene omkring 1860 dannede huset ramme for tidens vigtige dialog mellem erhvervsfolk, forskere og kunstnere.

En forbilledlig tradition, som vi håber at inspirere nutidens ledere, videnskabsfolk, kunstnere og politikere til at videreføre.

Forhåbentlig kan konferencen motivere både politikere, private og offentlige aktører til at gøre mere brug af kunstneres kompetencer.

Som samfund har vi nemlig brug for kunstens og kunstnernes perspektiv.

Det tværfaglige samarbejde
Når kunstnere går i dialog med andre faggrupper, kan vi være med til at skabe konkrete nye løsninger på mange af de store, påtrængende samfundsopgaver, der skal løses i de kommende år.

Kunstnere kan få øje på muligheder, man ikke opdager ved at kigge i et Excel-ark. For eksempel i spørgsmål om klima, migration og social ulighed.

Allerede nu arbejder mange billedkunstnere i kunstprojekter med socialt perspektiv for eksempel i udsatte boligområder.

Vi er også engagerede i landsbyudvikling og i private virksomheders forsknings- og udviklingsvirksomhed. Lad kunstnere i endnu højere grad, end det sker i dag, blive aktive medspillere i løsningen af de store kollektive udfordringer, vi som samfund står over for.

Der er meget at vinde ved at bruge kunstnernes kompetencer! 

Se det omfattende program til BKF-konferencen Kunstens kompetencer med cirka 25 oplægsholdere fra kunstliv, erhvervsliv, uddannelse, forskning og politik her.

Konferencen, der er udsolgt, livestreames på BKF’s facebookside og kan efterfølgende ses på Vimeo.

Forrige artikel Komponister: Youtube har sendt en halv leverpostejmad til os rettighedshavere Komponister: Youtube har sendt en halv leverpostejmad til os rettighedshavere Næste artikel S-kandidat: Mit eget parti har svigtet i Radio24syv-sagen S-kandidat: Mit eget parti har svigtet i Radio24syv-sagen