Forhadt affaldsgebyr skaber stadig ballade i kommunerne

GEBYR: En lang række virksomheder betaler gebyrer for affaldsordninger, som de aldrig benytter. Problemet har eksisteret siden 2012 og har ingen umiddelbar løsning. Både KL og Dansk Byggeri sætter deres lid til regeringen. Men har ellers svært ved at blive enige om noget.

Nogle vil kunne huske, at der år tilbage blev udkæmpet en blodig krig mellem kommunerne og erhvervslivet.

Det drejede sig om adgangen til de kommunale genbrugspladser. En adgang, som traditionelt var blevet finansieret af husstande og virksomheder i skøn forening. Men som i 2007 blev ændret af en politisk aftale, der fastslog, at virksomhederne fremover skulle betale for bortskaffelsen af deres eget affald.

En fair betragtning, som også blev rost for at være i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens hævdvundne princip om, at forureneren skal betale.

Login