Aarhus Universitet: Massiv udtagning af landbrugsjord skal ikke koste landbruget

LANDBRUG: Forslaget om at udtage 500.000 hektar landbrugsjord skal ikke koste landbruget på bundlinjen, lyder det fra Aarhus Universitet. Minister påpeger, at forslaget kun er et blandt flere bud på at omstille landbruget.

Det skabte røre i landbruget, da Aarhus Universitet i september pegede på behovet for at udtage 500.000 hektar landbrugsjord.

Men i et nyt notat, der er udarbejdet til Miljø- og Fødevareministeriet, påpeger universitet, at landbruget ikke behøver at være bekymret for en så massiv udtagning. 

”Det skal understreges, at det i forslaget til et Nationalt Center for Bæredygtig Omstilling af Landbruget forudsættes, at udtagningen af landbrugsjord vil skulle opfylde flere samtidige miljø-, klima- og naturmæssige tjenester, uden at det negativt påvirker landbrugets samlede produktion og indtjening,” lyder det i notatet.

Login