Hvad er Altinget?

Netavisen Altinget er et uvildigt politisk nichemedium med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen.

Altinget følger ved hjælp af kritisk, uvildig journalistik udviklingen i det danske demokrati og politiske system.

Vi skriver nyheder, baggrund, analyser og portrætter, vi bringer meningsmålinger, debatindlæg og klummer.

Altinget udgiver 20 niche-portaler med tilhørende nyhedsbreve, som man kan læse mod at betale årsabonnement. De fagpolitiske portaler henvender sig primært til professionelle læsere.

Til den særligt politisk interesserede dansker bringer Altinget hver dag to gratis nyhedsbreve, som dækker de brede politiske dagsordner med nyheder, interviews, debat, klummer, tv og analyser. Hertil kommer en gratis niche-portal om det danske civilsamfund.

Altinget er et privat public service medie uden ideologisk ståsted. For os er det ligegyldigt, hvem der danner regering. I vores redaktionelle dækning forudsætter vi naturligvis grundloven, magtens tredeling, parlamentarisme, ytringsfrihed uden grænser, ligestilling og adskillelse af politik og religion.

Altinget råder over redaktionslokaler på Christiansborg og redaktion, ledelse, salg og it på Ny Kongensgade. Desuden har vi redaktion i Bruxelles med en fast EU-korrespondent.

Den redaktionelle ledelse udgøres af chefredaktør Jakob Nielsen (ansv.) og redaktionschef Cecilie Gormsen.

Læs mere om Altingets formål og målgruppe her.

Bestil gratis prøveabonnement her.

Altinget dækker intensivt mere end 20 politik-områder.

Søren Elkrog Friis skriver om beskæftigelsespolitikken på Christiansborg, i kommunerne og i EU og selvfølgelig om de centrale personer og organisationer.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her. 

Kasper Kaasgaard skriver om boligpolitik, byudvikling, planlægning, den boligsociale-indsats og kampen mellem by og land. 
Læs mere og få gratis prøveabonnement her. 

Erik Holstein og Morten Øyen giver med analyser, portrætter og interviews det dybe indblik i Christiansborg-verdenen. Desuden har portalen analyser af vælgervandringer og snit af målinger. 
Læs mere og få gratis prøveabonnement her. 
 Carsten Terp og Rasmus Løppenthin skriver om alt, hvad der rører sig i frivillig-danmark i fonde, foreninger og organisationer og om græsrodsinitiativer.
Læs mere og få gratis abonnement her. 

Klaus Ulrik Mortensen skriver om den nyeste udvikling inden for digital velfærd. Både om de håbefulde projekter og praktiske erfaringer.
Læs mere og få gratis nyhedsbrev her. 
Sine Riis Lund skriver om embedsværkets opgaver og udfordringer. Om ledelse og styring. Om forholdet mellem politikere og embedsmænd og selvfølgelig om nye navne, udflytninger, rokader og omstruktureringer.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her.

Morten Øyen skriver om de energi- og klimapolitiske aftaler, forslag og slagsmål på Christiansborg og i Bruxelles.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her. 

Rikke Albrechtsen følger fra Bruxelles alt fra de store debatter om EU’s fremtid til de helt konkrete politiske initiativer fra forslag til færdigt direktiv.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her. 

Toke Gade Crone Kristiansen skriver om forskningspolitik, om videregående uddannelser, om de nye og gamle uddannelsesinstitutioner og om forholdene for studerende.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her. 

 Klaus Ulrik Mortensen skriver om rammevilkår og gode løsninger inden for den danske forsyningssektor, om energirenovering og om klimatilpasning. 
Læs mere og få gratis prøveabonnement her. 

Sine Riis Lund skriver om dansk og europæisk fødevarepolitik med fokus på alt, hvad der har betydning for forbrugere, producenter og detailhandel.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her.

Kim Rosenkilde sætter fokus på den kommunale økonomi og de økonomiske armlægninger mellem kommuner og Christiansborg.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her.

Peter Pagh skriver om kulturpolitik. Om medier, museer, biblioteker, teatre og alt det andet kunst og kultur, som politikerne styrer eller prøver at styre udenom.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her.

Hjalte Kragesteen skriver om de natur- og miljøpolitiske kampe i Folketinget og EU. Om kommunernes forvaltning og om debatten mellem organisationerne på området.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her.


Søren Elkrog Friis skriver om socialpolitik – både om de ideologiske linjer og praktiske problemer.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her.

Lise-Lotte Skjoldan skriver om sundhedspolitik. Om EU-regler, folketingsbeslutninger, kommunal forebyggelse, virkeligheden på hospitalerne – og livet i foreninger og organisationer på området.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her. 

Kim Rosenkilde skriver om transportpolitik. Om de store investeringer. Om den offentlige transport og om trængsel, sikkerhed og cyklisme.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her.

Tyson Lyall skriver om folkeskole og ungdomsuddannelser. Om faglighed, frafald og praktikpladser – og om økonomien stemmer.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her. 

Rasmus Løppenthin skriver om udviklingsbistand. Om den politiske fordeling og prioritering og om alt, hvad der foregår i organisationerne på området.
Læs mere og få gratis prøveabonnement her. 

Redaktionschef Cecilie Gormsen og et hold af skrivende journalister følger udviklingen i dansk politik, mens Søren Damm og en række stærke klummeskribenter sørger for levende debat. Udkommer to gange dagligt – gratis.
Tilmeld Altingets gratis nyhedsbrev her.