Bæredygtigt Landbrug kalder til kamp mod ’Miljømafiaen’

REPORTAGE: Bølgerne gik til tider højt på Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling, hvor landmænd fik luft for deres frustrationer over alt fra regulering til pressekorpset. Centralt stod en tvist om grundvandsprøver og en følelse af ikke at blive hørt.

BYGHOLM: Helt i landbrugets ånd var den første time i programmet sat af til punktet ’Pølsebord’, da Bæredygtigt Landbrug onsdag holdt generalforsamling.

Omtrent 500 fremmødte havde indfundet sig på Bygholm Landbrugsskole uden for Horsens til en dag med oplæg og debat. Da spegepølse, rullepølse og tre slags grillpølser var sat til livs, satte formand Flemming Fuglede Jørgensen i sin beretning streg under foreningens mærkesager og den forfølgelse, han oplever fra deres modstandere.

”De opfatter det som et kald at genere landbruget. Landmænd og Bæredygtigt Landbrug er blevet et hadeobjekt. Det er ikke behageligt. Desto mere taknemmelige er vi for jeres opbakning og for den gejst, vi møder i medlemsskaren,” sagde Flemming Fuglede i sin tale.

Dette ’de’ dækker over en gruppe, som formanden har døbt Miljømafiaen og udråbt til sin organisations hovedmodstander. Denne gruppe rummer blandt andre populistiske politikere, bevillingsgriske eksperter og sensationshungrende, venstredrejede journalister. Her er der tale om formandens egne formuleringer, hvis man skulle være i tvivl.

Kritik af målinger
Flemming Fuglede lovede sine medlemmer, at han og organisationen vil tage kampen op mod denne modstander. Og at han vil tage ansvaret for, at beslutningstagerne forstår, at ”noget er råddent”.

Et centralt eksempel og gennemgående emne i så vidt formandens tale som hele generalforsamlingen var de prøver, der skal måle nitratforekomsten i grundvandet, og som Bæredygtigt Landbrug mener bliver udført og rapporteret forkert.

I et forelæsningslignende oplæg forud for den egentlige generalforsamling gennemgik direktør Hans Aarestrup, hvad der i Bæredygtigt Landbrugs øjne er galt med den måde, Danmark indberetter grundvandsmålinger til EU-Kommissionen.

Organisationen frygter, at målinger, som i deres øjne ikke er repræsentative for grundvandets generelle tilstand, bliver taget som bevis på, at der er et overordnet problem med nitratindholdet i det danske grundvand. Det er indviklede sager, og Aarestrup gik detaljeret og meget pædagogisk til værks.

”Somme tider, når man har forklaret noget til børn, er man nødt til at spørge, om de har forstået det. Og selvom de siger ja, er det ikke sikkert, det er rigtigt. Men så må man jo spørge igen,” sagde han.

Formand Flemming Fuglede, der undervejs i oplægget sad tilfreds tilbagelænet i en kontorstol i den ene side af scenen, kvitterede da også efterfølgende med en bemærkning om, at nu havde direktøren også forsøgt sig i rollen som skolelærere, og spurgte så forsamlingen:

”Har I forstået det nu? Nej, det har I ikke. Tror I, politikerne har forstået det? Nej, det har de ikke. Tror I embedsmændene har forstået det? Nej, og det vil de heller ikke.”

Skænderi med ministeren
En af politikerne, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), mener dog selv, at han har forstået det. Han er bare kommet til en anden konklusion end Hans Aarestrup og Flemming Fuglede.

Det var således en minister i defensiven, der som den sidste holdt oplæg efter generalforsamlingen.

”De tal er rigtige, men det betyder ikke nødvendigvis, at alt vores grundvand har så højt et indhold af nitrat. Kommissionens formulering går ikke generelt på alt dansk grundvand, og det er her, misforståelsen opstår,” sagde Esben Lunde Larsen, der dog udtrykte en smule forståelse for, at Bæredygtigt Landbrug synes, tallene ser misvisende ud.

”Jeg havde udtrykt mig mere præcist end Kommissionen i denne sag, men at sige, at svaret bygger på forkerte indberetninger, er ikke rigtigt,” lød det fra ministeren.

Der udviklede sig et mindre skænderi på scenen mellem ministeren og Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby om Kommissionens tal og fortolkning.

Ministeren kaldte det et eksempel på en ærgerlig polemik, som nogle gange kendetegner debatten.

Det endte med, at Flemming Fuglede måtte afbryde sin advokat med hævet stemme:

”Vi konstaterer bare, at vi er uenige.”

Artiklen fortsætter efter billedet.

Bæredygtigt Landbrug er blandt andet blevet kendt for at lave traktordemonstration på Rådhuspladsen i København. Traktorerne var også på plads foran Bygholm Landbrugsskole. (Foto: Kasper Kaasgaard/Altinget)

Økologi lagt for had
Flemming Fugledes formandsberetning indeholdt verbale øretæver til navngivne politikere (primært, men ikke udelukkende, fra venstrefløjen), til storebroderen Landbrug & Fødevarer og til de venstredrejede journalister, som han udtrykte det.

Talen var fyldt med specifikke eksempler på artikler, som han anså som ringe og nedværdigende. Et indlæg fra salen kaldte i samme stil den Cavling-pris, som Berlingske vandt for deres dækning af Landbrugspakken, for et angreb på ytringsfriheden og modtog begejstrede klapsalver.

Formanden selv rettede også skytset imod økologien:

”Det er slet ikke rimeligt, når man påstår at økologi er bedre miljømæssigt og sundhedsmæssigt end moderne, vidensbaseret produktion,” sagde Flemming Fuglede Jørgensen.

Noget tyder på, han har opbakning i salen. Ved et bord opstår et øjebliks frygt, da en af de fremmødte bliver i tvivl, om kaffen til hans fløde er økologisk.

”Så vil jeg have mine penge tilbage,” lyder det prompte, inden det stod klart, at fløden var kommet til verden ved konventionelle metoder. Det økologiske smør ved det indledende pølsebord fik ligeledes en bemærkning med på vejen under debatten.

”Nu er jeg i den alder og forfatning, at det efterhånden er mange år siden, jeg har kunne tillade mig det luksus at tage smør på brødet,” lød det afværgende svar fra formanden.

Udstrakt hånd fra Bruxelles
Blandt deltagerne i generalforsamlingen var Dansk Folkepartis europaparlamentariker Jørn Dohrmann, der holdt oplæg om sit syn på landbrugets vilkår set fra Bruxelles. Han har på Bæredygtigt Landbrugs foranledning stillet spørgsmål til EU-Kommissionen om de føromtalte grundvandsprøver.

”Det skreg til himlen, da de kom til mig og forklarede, hvordan det ser ud. Jeg forstod ikke, hvorfor man ikke skulle have de samme tal, og derfor valgte jeg at spørge Kommissionen. Det har også givet mig stof til eftertanke,” sagde Dohrmann efterfølgende til Altinget.

Flemming Fuglede udtrykte glæde over DF’erens tilstedeværelse. Han er ikke vant til venligtsindede politikere.

”Efter den såkaldte gyllegate er min personlige oplevelse, at mange politikere er bange for at være sammen med os, fordi de frygter for deres politiske liv,” sagde Fuglede, ligeledes til Altinget.

Jørn Dohrmann kaldte dog Bæredygtigt Landbrug for en vigtig organisation, som han gerne lytter til.

”Som politikere er vi nødt til at høre, hvad der rører sig blandt landmændene, for der er udfordringer på mange fronter.”

Bæredygtigt Landbrug blev stiftet i 2010, og deres medlemstal ligger stabilt på omtrent 4000.

Artiklen fortsætter under billedet.

Af de omtrent 500 fremmødte til Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling var 310 stemmeberettigede medlemmer. (Foto: Kasper Kaasgaard/Altinget)

Landmændene skal til tasterne
De af medlemmerne, der havde taget turen til Horsens på årets første forårsdag, var undervejs henlagt til et medrivende oplæg fra journalist Jeppe Søe. Han satte ord på landmændenes frustrationer over den måde, de bliver fremstillet i medierne og talt om blandt de ”ruccola-elskende byboere”.

”Det væsentligste for pressen er at fange byboernes opmærksomhed og give dem noget at være sure over,” sagde Jeppe Søe, inden han gik i rette med den dæmonisering, han oplever af landbrugsorganisationen og de politikere, der taler deres sag.

”Hvis man lytter til Naturfredningsforeningen, så samler man viden. Når man lytter til landbruget, så er man i lommen på nogen. Og der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved det – sådan er det bare.”

Det næsten timelange oplæg fra journalisten blev modtaget med et langt, stående bifald. Begejstringen blev ikke mindre, da formanden oplyste, at Jeppe Søes vederlag var på beskedne 1000 kroner.

Søes afsluttende opfordring til medlemmerne var, at de selv må tage ansvar for at få sat deres historier på dagsordenen. Landmændene, mente Jeppe Søe, skal sætte sig til Facebook-tasterne og være aktive i samfundsdebatten. Om opfordringen bliver omsat til handling hos landmændene, der med formand Flemming Fugledes egne ord for de flestes vedkommende er skaldede eller grå i toppen, må tiden vise.

Paralleller til USA
Flemming Fuglede ser tydeligvis sig selv og sin sag fremlagt uretfærdigt af en presse, som han generelt ikke har meget agtelse for. Han nærer dog håb om, at den menige mand kan hævde sig.

”Folkets stemme har lydt stærkere end i mange år. Folket har modsat sig Kloge-Ågernes forudsigelser. Det er vigtigt at vide, at man kan komme igennem med anderledes synspunkter – på trods af medierne og på trods af det etablerede system,” sagde Flemming Fuglede, alt imens et billede af Donald Trump tonede frem på skærmen bag ham.

Netop den amerikanske præsident har været stærkt medvirkende til, at vi alle diskuterer, hvad der egentlig kan betegnes som sandheden. Det lå også bag Esben Lunde Larsens forsøg på at udrede trådene omkring grundvandsprøverne.

”Når jeg nævner det her og gør lidt ud af det, er det fordi, det er vigtigt, uanset om man er minister, landmand eller interesseorganisation, at man har fakta under det, man diskuterer,” sagde ministeren.

Så langt er han og Bæredygtigt Landbrug enige. Indtil videre stopper enigheden dog ved, hvad fakta så er.

Forrige artikel Røde partier om Lunde-forslag: Savner dokumentation for mere natur Røde partier om Lunde-forslag: Savner dokumentation for mere natur Næste artikel Vismænd: Vandafgiften skal målrettes Vismænd: Vandafgiften skal målrettes
 • Anmeld

  Niels Poul Dreyer · Ansvarlighed i Landbruget gennem jordreform

  Nye ejerformer

  En håndfuld svinebaroner skal ikke diktere hvordan Danmarks skal se ud. Vi må have nye ejerformer gennem jordreformer hvor ejendom overdrages til fællesskabet gennem grundskyldsprincippet.

 • Anmeld

  holger Danske · soldat

  Manden er bindegal

  og helvedes diktatorisk, sådan en skiderik, hvad med MRSA....ikke et ORD

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  4000 medlemmer - Folkets stemme???

  Bæredygtigt verdensbillede folder sig helt ud. Storhedsvanvid eller hvad? Skal protestorganisationens 4000 medlemmer afspejle Danmarks befolkning og udgøre folkets stemme, så er der noget jeg har misforstået. Jeg mener vi er 5,6 millioner danskere, så at gøre BL til folkets stemme er nærmest det glade vanvid. Desværre er det nok sådan organisationen ser sig selv. Forhåbentligt kan selvstændigt tænkende politikere gennemsku, at det er Kejserens nye klæder.

  Det såkaldt Bæredygtigt Landbrug udstiller også sin manglende forståelse for forbrugernes ønsker, når medlemmerne gør grin med økologien. Forståelsen for at landbruget er et liberalt erhverv virker meget fjern, når man gør sig lystige over en gren af landbruget, der vækster voldsomt 38-50% vækst det seneste år. Jeg troede landbruget var i krise og have behov for at tilpasse sig markedet, men det lader ikke til at være tilfældet.

 • Anmeld

  Jørgen Bo Vierli

  Hadeobjekt?

  Citat: "Landmænd og Bæredygtigt Landbrug er blevet et hadeobjekt".

  Ja hvorfor mon? Nogen gange kan det godt betale sig at kigge lidt indad.

  Forøvrigt mener jeg ikke det gælder landmænd generelt, men givetvis BL organiserede landmænd.

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Bæredygtigt Landbrug og folkets sundhed.

  Økologi lagt for had men når nu 88% konventionelle svinebesætninger er fyldt med multiresistente bakterier, der udgør en alvorlig trussel mod folkets sundhed. Ny forskning viser, at hvis MRSA smittede svin flyttes til økologiske stier forsvinder bakterierne. Tankevækkende... Bekymrer Bæredygtigt Landbrug sig ikke om folkets sundhed, siden sunde driftsformer lægges for had?

 • Anmeld

  John Lange

  Bæredygtig Landbrug, er slet ikke bæredygtigt!

  Det der gør at det såkaldte "Bæredygtig Landbrug" kan overleve er landbrugsstøtte og skatteyder-betalte produktions-omkostninger, samt kemiske gifte.

  Hovedparten af de konventionelle landbrug ville ikke eksisterer uden landbrugsstøtte (EU-borgernes penge).

  Og hvis de konventionelle landbrug selv skulle betale alle de skader på miljøet, mennesker og sundhedsvæsenet som deres produktionsform forårsager, så kunne de fleste godt lukke i morgen.

  Og hvis det ikke var fordi at de konventionelle landmænd kunne bruge pesticider, fungicider, stråforkortere, kobber, zink og antibiotika i stride strømme, til stor skade for miljø, dyr og mennesker, samt forurene luften med ammoniak så tusinder af mennesker årligt dør der af, så ville det konventionelle landbrug heller ikke kunne eksistere.
  Hver 6. landmand opbevarer ulovlige sprøjtemidler.

  Vi er 6 millioner mennesker i dette land, som alle på en eller anden måde er ramt af de produktionsmetoder som under 10 tusinde forkælede landmænd kræver retten til at benytte sig af. Der er ikke en i det såkaldte Bæredygtig Landbrug, der åbent har spurgt sig selv eller andre om det er rigtigt at produktionsformen virkelig slår mennesker ihjel, eller om det er korrekt at 99% af alle danske børn går rundt med pesticider i kroppen og dermed er udsat for at blive ramt af kræft eller andre invaliderende og livs-hæmmende sygdomme engang i fremtiden.

  Ja jeg kaldte medlemmerne af Bæredygtig Landbrug forkælede, de er forkælede, det eneste de ser og hører er dem selv og deres behov for at tjene penge, penge som andre mennesker skal betale omkostningerne for at Bæredygtig landbrug kan tjene og der er med vores helbred, liv og skattebetaling og ikke bare din og min, men også de som ikke er født endnu, de skal arve miljøskaderne og de forringede livsbetingelser der følger med et ødelagt miljø.

  Vågn nu op landmænd, gå i dialog med befolkningen og producer det befolkningen ønsker, nemli' sunde fødevarer produceret på en miljøvenlig måde og for jeres egne penge. Gå over til økologisk produktion, så skal i producere meget mindre, for at tjene mere og i efterlader ikke en miljøregning til skatteborgerne, eller fremtiden.

  Jeg og mange andre er ikke i tvivl, kemi-landbrugets dage er talte og fremtiden tilhører dem som når at omstille sig i tide. I min familie køber vi kun økologiske landbrugsvarer og selv landbrugets egen minister fortalte for åbent TV at hans familie også spiser økologiske varer, til tros for at han varetager det konventionelle landbrugs interesser i hans politik. Ministeren er en lært mand, han ønsker ikke hans skal være i blandt de 99% danske børn som går rundt med en pesticid-cocktail i blodet, som kan skade dem senere i livet.

 • Anmeld

  Søren Skou · Pensionist

  Den indre gnavende orm

  Når så mange konventionelle landmænd reagerer så stærkt med den store del af befolkningen, som er stærkt bekymrede over at se at de nedsivende pesticider og kvælstof begynder at nå grundvandet, skyldes det nok, at de inderst inde godt ved, at det de har gang i ikke er i orden. Det er næppe sådan, at medlemmerne i BL ikke tror på forskningen og på de reelle målinger. De ved sikkert også, at det vi ser er toppen af isbjerget. Det tager 30-60 år før forurening når grundvandet. Det vi ser nu, er altså den forure- ning der skete for 30-60 år siden. Da var forbruget af kvælstof og giftstoffer jo lavere end nu. Når man sådan går rundt i en daglig praksis, hvor den indre orm gnaver-man ved godt at det ikke er så godt det man laver- ja så bliver man aggressiv. Så er det, at modstanderne- dem der råber vagt i gevær- bliver til "miljømafia, speltflippere eller bytosser". Så klapper man hinanden på skulderen og griner af de tosser, som deler ens egen indre bekymring. -- Eller man søger tilskud til omlægning til økologi. Det har 500 landmænd heldigvis gjort i år.

 • Anmeld

  Kristian Jørgensen · Miljoteknolog/Rådgiver

  Eliten!!!

  I guder hvor er det usundt, at alle der har dygtiggjort sig med længerevarende uddannelse fremstilles som en elitær overmagt, der skal overrumples af folket!

 • Anmeld

  Jørgen Lundsgaard

  Jørn Kristensen

  Du skal lige uddvidde dit kendskab til Husdyr-MRSA inden du skriver nogle forkerte informationer. Serum Instituttet har specialist viden her i DK, - søg info på deres hjemmeside. Det passer jo nok ikke til den opfattelse DU VIL have, men det er den rigtige.
  Bakterierne er ikke multiresistente og de udgør ikke en trussel overfor den almindelige folkesundhed.
  Det er iagtagelser og ikke ny forskning, der indikere, at mindre støvgener kan være årsag til svagere tilstedeværelse af husdyr- MRSA.
  Iøvrigt er der ikke tale om at lægge nogen driftsformer for had.
  Hvorfor skulle man også det. Økologien har sit markedsområde og det konv sit område og der er et stort marked til hver med deres kvalitetsprodukter !

 • Anmeld

  Jørn Kristiansen

  Svar til Jørgen Lundsgaard

  I artiklen står ordret økologi lagt for had. Det forholder jeg mig til. Iflg. Sundhedsstyrelsen er det særlige ved MRSA - methicillinresistente stafylokokker, der er resistente overfor en række antibiotika. En rask person har lav risiko og kan nøjes med bylder og andre betændelser. Er man syg eller svækket kan infektioner være fatale. Når det tager en ung, rask person 2 år at slippe af med MRSA, tager jeg det lige så alvorligt som sundhedspersonalet. De seneste 3 år er ca 1200 nye tilfælde af husdyr MRSA dukket op hvert år. Iflg. Ingeniøren går øko svin stort set fri af MRSA. Oftest inficeres dyrene under transport til slagterierne.

 • Anmeld

  Erik Bresler

  Tillykke med efterlønnen til april hr Fuglede!

  Citat af en kommende efterlønner, en herrer der af ikke nærmere defineret grund fik taletid. Han sagde:
  Det er slet ikke rimeligt, når man påstår at økologi er bedre miljømæssigt og sundhedsmæssigt end moderne, vidensbaseret produktion,” sagde Flemming Fuglede Jørgensen.

  Det hr Fuglede siger her på sin egen lidt bagvendte facon er at de irriterende konkurrenter der er så dygtige at de får hele 20 kroner pr kilo, oven i den almindelige slagteriafregning for grise, at de både er gammeldags og baseret på noget andet end viden.

  Selv om det lyder søgt er det da muligt hr Fuglede, men de tjener penge! De får ikke COL af støvet, bliver generelt ikke så syge som deres konventionelle kollegaer, de flokmedicinere ikke, de hælder ikke glyphosat sprøjtet GMO i grisene, og kunderne er så vilde med økogrise at de både står i kø, og skrevet op, for at købe de meget dyrere grise.

  Er det ikke betænkeligt at konventionelle landmænd har så megen tid til overs og er så fikseret på deres økologiske konkurrenter!
  Skulle de ikke hellere bruge deres energi på at rette deres egen konventionelle skude op og producere det som kundernes efterspørger og undlade angreb der meget let forveksles med brødnid!

  Og så lige en ting til hr Fuglede, drop de der dumme retssager mod staten!
  Staten det er os alle sammen der giver 10+ mia gode skattekroner i bistand til landbruget.
  Det er en fast regel at ingen bider den hånd de spiser af.

 • Anmeld

  Jørn Rasmussen · Miljøaktivist

  En byrde at administrere så megen had

  Det er tæt på at være en ren kloak at læse flere kommentarer, når BL er emnet.
  "håndfuld svinebaroner, Manden er bindegal, Storhedsvanvid, 10 tusinde forkælede landmænd ... 99% danske børn som går rundt med en pesticid-cocktail i blodet"

  Der er en enorm uvidenhed bag mange kommentarer, og som er ord siger.
  "Du kan aldrig vinde en diskussion over en uvidende person".
  Derfor ser jeg det som spild af tid, at komme med noget konstruktivt.

  Men jeg har medlidenhed med alle jer der skal administrere så megen had til én bestemt befolkningsgruppe.