Debat

Biolog: Biodiversitetsrådet bør bremse tilbagegangen af sjældne fuglearter

Det virker ejendommeligt, at Vildtforvaltningsrådet nu vil foreslå miljøministeriet at oprette natur- og vildtreservater i fuglebeskyttelsesområder, der allerede beskytte visse fuglearter mod jagt, skriver Søren Wium-Andersen. 

Jagt og fiskeri må begrænses, hvis vi skal passe på edderfuglene, skriver Søren Wium-Andersen.<br><br>
Jagt og fiskeri må begrænses, hvis vi skal passe på edderfuglene, skriver Søren Wium-Andersen.

Foto: Søren Wium-Andersen
Søren Wium-Andersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det nyoprettede Biodiversitetsråd bør snarest se på et forslag om et natur- og vildtreservat ved Omø Stålgrund, som er under udarbejdelse i Vildtforvaltningsrådet (VFR). 

På basis af et ikke-offentliggjort notat om Omø Stålgrund arbejder et enigt Vildtforvaltningsråd nu med at indstille til miljøministeren, at der skal udarbejdes et forslag om et natur- og vildtreservat for området for at friholde de lavvandede arealer for jagt. Dette fremgår af en pressemeddelelse på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Selvsamme område er sammen med fem andre marineområder på i alt en million hektar ved at blive udlagt som EU-fuglebekyttelsesområder. På den baggrund virker det ejendommeligt, at VFR nu ønsker at udpege delområder af de kommende fuglebekyttelsesområder som natur- og vildtreservater på basis af Naturbeskyttelseslovens kapitel seks. For allerede i dag er det muligt at stille krav om, at eksempelvis jagt skal ophøre i EU-fuglebeskyttelsesområder.

Miljøministeriet sidder henstilling overhørig

EU-kommissionen kræver, at der for de enkelte EU-fuglebeskyttelsesområder udarbejdes managementplaner, samt en detaljeret forvaltningsplan for hvorledes målet sikres, vedligeholdes og områdets status forbedres. Det skal sikre, at de arter, som områderne er udpeget for, kan opnå passende bestande. Det kan ske ved for eksempel at stoppe for fiskeriet og eller ved at stoppe den intensive jagt fra motorbåde, der foregår i områderne.

Resultatet er, at i dag står Danmark med et lang række marine fuglebekyttelsesområder, der reelt kun er skraveringer på et kort.

Søren Wium-Andersen, biolog

Men disse planer har Miljøministeriet undladt at udarbejde på trods af henstillinger herom fra EU. Ministeriet har endog undladt at følge en henstilling fra EU-Kommissionen fra 2019 om at stoppe for jagten på edderfugle, mens der på internationalt niveau bliver taget stilling til, om jagten på edderfugle overhovedet er bæredygtig. Det er en henstilling, som Sverige har efterlevet, men som det danske miljøministerium har ønsket at sidde overhørig.

Resultatet er, at i dag står Danmark med et lang række marine fuglebekyttelsesområder, der reelt kun er skraveringer på et kort. Jægerne skød alene sidste år 27.303 edderfugle og 6.043 sortænder, samtidigt med at de igennem hele jagtsæsonen bortjog de fugle, der burde være beskyttede i deres optimale fourageringsområder.

Ukendskab til EU-regler

At VFR nu foreslår at oprette natur- og vildtreservat i et enkelt af seks nye fuglebeskyttelsesområder, er direkte i strid med EU's fuglebeskyttelsesdirektiv, der kræver managementplaner for hvert enkelt område. Selvom EU-Kommissionen tidligere har oplyst, at der kan foregå jagt i Fuglebeskyttelsesområder, så er der ikke noget krav om, at jagten skal foregå, når jagten er til direkte skade for de fuglebestande, som områderne er udlagt for.

At der ikke allerede er udarbejdet managementplaner for de allerede udlagte fuglebeskyttelsesområder, kan kun forklares ved VFR's ukendskab til EUs regler - et ukendskab som VFR åbenbart deler med Miljøministeriet, som for nogle måneder siden havde seks nye fuglebeskyttelsesområder i høring.

Ordet managementplaner var ikke nævnt med et ord. Dette på trods af, at det netop er disse planer, der vil have offentlighedens interesse, da en beskyttelse af fuglene nødvendigvis må resultere i, at jagt og fiskeri skal begrænses.

Nedgangen i bestandene hos ikke mindre end 17 jagtbare danske arter har været på over 30 procent i perioden fra 1990 til 2018!

Søren Wium-Andersen, biolog

Beskyt fuglene

I en tid hvor det skønnes nødvendigt at udlægge nye naturnationalparker inde i eksisterende nationalparker for at sikre biodiversiteten, er der ikke behov for endnu mere dobbeltadministration ved at udlægge reservater i fuglebeskyttelsesområder.

Fremover bør alle de krav, der i dag er stillet for de natur- og vildtreservater, der er beliggende i EU-fuglebeskyttelsesområder, indarbejdes i de managementplaner, der skal udarbejdes.

Det vil være en meget passende opgave for det nyudnævnte Biodiversitetsråd snarest at tage dette problem op og få beskyttet fuglene i EU's fuglebekyttelesområder. Dermed kan man få vendt de mange års tilbagegang, der har kunnet ses, ikke blot i edderfuglebestanden, men også hos ikke mindre end 13 arter af jagtbare fugle, hvis tilbagegang, ifølge Danmarks indberetning til EU, delvist skyldes jagt.

Nedgangen i bestandene hos ikke mindre end 17 jagtbare danske arter har været på over 30 procent i perioden fra 1990 til 2018! Det kan og bør ikke fortsætte.

Jeg vil håbe på, at det nye Biodiversitetsråd vil få en indflydelse herpå til gavn for biodiversiteten.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00