Rambøll: Vi skal slippe den vilde natur fri i byerne

DEBAT: Hvis vi skal undgå, at tre ud af fire dyre- og plantearter uddør, er vi nødt til at slippe den vilde natur fri i byerne. Det kræver vilje og penge, skriver Rambølls biolog, Martin Kielland.

Af Martin Kielland
Biolog, Rambøll

Måske har du fulgt Bonderøven i programmet 'Giv os Naturen tilbage' på DR.

Det er god og hyggelig underholdning, men også ramme alvor. For antallet af sommerfugle, vilde bier og blomster styrtdykker, og veltrimmede græsplæner popper op.

Danmark skraber bunden i EU, og tre ud af fire dyrearter risikerer at blive udryddet. Den triste nyhed bragte blandt andre Jyllands-Posten for nylig på baggrund af en rapport fra EU's Miljøagentur. Og debatten har også kørt i Altinget flere gange. Det skyldes primært, at naturen mangler plads i byerne og på landet. Og at vi mennesker har mistet forbindelsen til naturen.

I dag er kun omkring to procent af Danmarks natur urørt. Alt skal nyttiggøres. Og den smule plads, som kunne bruges til vild natur, er i stedet blevet til marker, boldbaner, motorveje, byudvikling eller produktionsskov. Det presser naturen. Det er en grundlære i biologien, at antallet af arter stiger med arealets størrelse.

Naturen gavner vores børn
Men hvad kommer det dig ved? Svaret er simpelt: Det er vigtigt for os mennesker at have en vild og alsidig natur.

En lang række undersøgelser viser, at vi bliver mindre stressede og kommer os hurtigere efter sygdomsforløb, når vi opholder os i naturen. Desuden er naturen med til at stimulere vores børns indlæring, koordinationsevner, helbred og forståelse for sammenhænge.

Børn, som primært befinder sig indendørs eller i byer, oplever kun lineære strukturer og får kun stimuleret venstre hjernehalvdel. Endelig er naturområder også et værn mod den globale opvarmning. For eksempel optager de marine områder med ålegræs en enorm mængde CO2 fra atmosfæren. Med andre ord: Mennesker har brug for naturen.

Samtidig kan naturområderne anvendes til klimasikring i forbindelse med skybrud, da regnvandet kan ledes hertil. Plantning af træer i byerne medvirker også til, at temperaturen i gadeplan bliver mere tålelig under hedebølger, så der er masser af synergieffekter i at få naturen tilbage i byen.

Drop fodboldbanen og anlæg blomsterbed
Jeg ved, at det kan virke provokerende. Men vi skal give noget af pladsen tilbage til naturen og slippe den løs i byen.

For eksempel ved vilde vejkanter og omlægning af grønne arealer til blomsterenge, der kan fungere som særlige habitater for arter, der er blevet fortrængt fra deres oprindelige levesteder.

Du kan derhjemme også gøre en forskel ved at gøre din have 'vild' ved at vælge vilde danske planter, der fungerer som nektarkilde for sommerfugle og vilde bier, som kan fungere som mad til deres larver, eller at lade en del af haven vokse vildt.

Det kræver en holdningsændring, for vi er ofte bange for det vilde, som mange af os ser naturen som. Måske fordi vi ikke kender den godt nok?

Og så skal sommerfuglene ind i lokalplanerne. Der skal i eksisterende og nye lokalplaner indarbejdes biodiversitet – som mål. Det kan faktisk undre, at det ikke sker i dag, hvor der i lokalplanerne sættes regler for alt lige fra belysningshøjde til bygningsmaterialer og belægningstyper.

Muldvarpen skal op af lommen
Naturen skal være en del af samfundet. I stedet for at fortsætte naivt af den samme vej, hvor naturforvaltningen desperat kæmper mod et globalt problem, og samfundet ræser videre ad den modsatte vej, må naturen accepteres som en del af samfundet.

Jeg ved, at det ikke er gratis at genoprette naturen i byerne, men det kan faktisk være en god forretning. Først skal man omlægge arealerne og i nogle tilfælde så vilde plantefrø. Og ofte er det også nødvendigt med nye maskiner til at slå og opsamle græs.

Men på den lange bane vil arealerne være lettere og billigere at vedligeholde og give besparelser på driftsbudgettet. Hjørring Kommune er gået forrest i at give grønne plæner tilbage til naturen og borgerne, og det er tydeligt, at flere kommuner følger trop.

Der er nu et større fokus på biodiversitet i byerne end nogensinde.

Forrige artikel KL: En national jordfond skal have fast plads på finansloven KL: En national jordfond skal have fast plads på finansloven Næste artikel Træ- og Møbelindustrien: Sæt et endnu højere mål for urørt skov Træ- og Møbelindustrien: Sæt et endnu højere mål for urørt skov