Borgmester til regeringen: Lad fornuften sejre

DEBAT: Kommunerne bør selv have lov til at vurdere, hvad der skal gives lov til at bygge i naturen. Men man skal stadigvæk have en stram overordnet styring. Det mener Erik Lauritzen (S), borgmester i Sønderborg Kommune.

Af Erik Lauritzen (S)
Borgmester i Sønderborg Kommune

Når regeringen lægger op til ændringer i planloven, må man råbe meget højt: PAS NU PÅ!!!

Det betyder ikke, at man skal afholde sig fra at justere på elementer i loven og lade loven være et redskab til at skabe vækst frem for at hæmme udviklingen. Turismen er et af de erhverv, som er meget reguleret af planloven og anden lovgivning. Og med rette.

Vi nyder godt af at have haft en meget stram regulering af udbygning og nybygning i det åbne land. Det har sikret landbrugserhvervet, og det har beskyttet naturen. Det skal vi holde fast I. Til gengæld skal loven også give plads til en kontrolleret nyetablering af virksomheder og især turistattraktioner og faciliteter, således at Danmark kan leve op til de forventninger og krav, der er til moderne turistfaciliteter og oplevelser.

Jeg finder det helt rigtigt, at man i den forrige regeringstid lagde op til at give lov til et meget begrænset antal nye turistudviklingsprojekter meget kystnært. Projekter, der ikke bare er lokale småaktiviteter, som giver kortvarig vækst i et lokalområde, men som kan medvirke til at løfte hele den danske turistindustri.

Mere tillid til kommunerne
Det må ikke blive sådan, at hver kommune kan give lov til nybygning i kystnærhedszonen. Her skal vi fortsat styre stramt efter en national lovgivning. Til gengæld skal der gives begrænset mulighed for at udvide eksisterende turistområder f.eks. med en form for kvote, og denne udbygning skal i givet fald foregå ind i landet og ikke ud mod kysten. Vi har mange kilometer uspoleret kyst i Danmark, og det er noget af det, der gør Danmark attraktivt og ”lækkert” i turisternes øjne. Og det er bare så endegyldigt, når man indrager kystområder til bebyggelse.

Enhver kommune med natur- og kystarealer vil gerne udnytte naturen til glæde for egne borgere og for turister i bestræbelserne på at få tilflyttere. Det skal der være plads til. Så meget rigide regler for, hvad der må gives lov til i naturen, er i mange tilfælde langt fra sund fornuft. Her må man kræve, at kommunerne vises lidt mere tillid. I min egen kommune har jeg et godt eksempel: I tæt nærhed til noget småbebyggelse og en bade- og bådebro har driftige frivillige borgere fået bygget en kopi af den udgravede vikingebåd – Nydambåden.

Vi vil så gerne give alle mulighed for at opleve og lære om denne båd og den historie, der knytter sig dertil. Men loven spærrer for, at der kan opføres bare et lille formidlingshus. Se, det giver ingen mening. Her må man lade den sunde fornuft sejre, og den slags kan man godt overlade til kommunerne at administrere. Mit budskab er: Hold fast i en meget stram overordnet styring, giv nogle frihedsgrader til kommunerne, og lad fornuften sejre.

Forrige artikel Professor: Hold fast i de statslige rammer Professor: Hold fast i de statslige rammer Næste artikel DN: Regeringen er ligeglad med naturen DN: Regeringen er ligeglad med naturen