Dansk Akvakultur: SF skal holde sig til fakta

REPLIK: Når SF mener, at fiskeopdræt skal foregå på land, skyldes det, at de ikke forholder sig til fakta om akvakultur, skriver Brian Thomsen, direktør i Dansk Akvakultur.

Af Brian Thomsen
Direktør i Dansk Akvakultur

I et debatindlæg på Altinget 23. maj mener SF, at Danmark skal gå forrest i fiskeopdræt.

Dansk Akvakultur er helt enige. Havbrug er en miljø-og klimavenlig produktion af sunde fiskeprodukter, og Danmark har fantastiske muligheder for at udvikle havbrug på flere områder. 

Kun en lille miljøpåvirkning
Den danske strategi for udvikling af bæredygtig akvakultur bygger på flere havbrugsspor i form af satsning på havbrug på åbent hav, udvikling af landbaseret teknologi, økologiske havbrug og brug af kompensationsopdræt som f.eks. tang eller muslinger.   

SF’s påstand om, at havbrug er en ”ulmende miljøkatastrofe for vores havmiljø og vores kystmiljø”, er uden hold i virkeligheden. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der kun er en mindre lokal miljøpåvirkning omkring de danske havbrug.

Forklaringen skyldes flere faktorer, herunder gode strømforhold på havbrugslokaliteterne, den danske havbrugsproduktionsform, og at det samlede kvælstoftab fra havbrug er minimalt i forhold til de godt 600.000 tons kvælstof, der årligt transporteres igennem de indre danske farvande samt den daglige naturlige kvælstofomsætning i havet. 

Dårlig idé med havbrug på land
SF ønsker, at havbrugene skal på land. Der er store perspektiver i landbaseret opdræt, men teknologien er endnu ikke færdigudviklet, og økonomisk hænger det endnu ikke sammen. SF’s politik baserer sig på fordomme og manglende faglig viden om udviklingen inden for havbrugsteknologier og overser, at landbaserede anlæg også udleder næringsstoffer.   

SF taler nedladende og meget negativt om fiskeopdræt i stedet for at anerkende, at havbrug i Danmark er en miljø- og klimamæssig effektiv måde at producere sunde fiskeprodukter på til verdens voksende befolkning. De danske havbrug er økonomisk bæredygtige virksomheder, der bidrager med vækst og arbejdspladser i landdistrikterne.

På de danske havbrug er der ikke problemer med hverken lakselus, medicinrester eller resistente bakterier.

Vi håber, at SF vil forholde sig til fakta og støtte op om den danske strategi for akvakultur.

 

Forrige artikel Forening: Naturstyrelsen har taget fejl Forening: Naturstyrelsen har taget fejl Næste artikel Debat: Bytte af landbrugsjorder styrker landbrug og natur Debat: Bytte af landbrugsjorder styrker landbrug og natur