Dansk Byggeri: Det er ude af proportioner at frede Øresund

DEBAT: Vi har brug for lokale råmaterialer til at bygge nye skoler, veje og ældreboliger. Derfor er det ude af proportioner at totalfrede Øresund, skriver Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri.

Af Torben Liborius 
Erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri

Nu tager Øresund endnu en tur i mediemøllen, om at havbunden er truet, og at den derfor bør fredes.

Politikere vil miljøet det bedste, og her er et farvand at fiske stemmer i. Men før det stikker helt af, skal man sikre sig, at der er hold i påstandene om død og ødelæggelse. For det er der ikke.

Sandsugning skader ikke Øresund
Der suges sand på mindre end to procent af Øresunds areal. I forhold til en fodboldbane svarer det til et samlet areal som målfelterne (de to helt små frikanter lige foran målet). Selvom målmanden slider græsset ved målstregen, er der jo masser af godt grønt græs på resten af banen.

Det er derfor godt at se, at miljøminister Esben Lunde Larsen (V) har anlagt en rolig linje med blik for helheden. For det er jo paradoksalt, at de samme politikere, der gerne vil bygge nye skoler, cykelstier, veje, ældreboliger og børnehaver, tilsyneladende slet ikke skænker det en tanke, hvor råmaterialerne skal komme fra.

Råmaterialer er typisk tunge, og transporten er dyrere og mere miljøbelastende end selve materialet. Derfor er lokal produktion at foretrække.

Vi mangler råmaterialer i Danmark
Danmark, navnlig hovedstadsområdet, står midt i store udfordringer med at skaffe råmaterialer til den fortsatte udbygning. En lukning af Øresund vil forstærke den udfordring og skade miljøet. Der er i årtier hentet sand og grus i Øresund helt uden problemer. 

Desværre var Københavns Kommunes selskab By og Havn i 2014 årsag til en stor negativ påvirkning, da der skulle bygges krydstogtskajen, men den oplevelse førte til fornuftige stramninger af reglerne, så det ikke kan ske igen. 

At bruge 2014 som argument for at totalfrede Øresund er derfor ude af proportioner, og en fredning vil være uden blik for helheden og udviklingen.

Forrige artikel L&F: Succes med frivillige efterafgrøder er en vigtig sejr for landbruget L&F: Succes med frivillige efterafgrøder er en vigtig sejr for landbruget Næste artikel Her er de fem mest læste debatindlæg i 2017 Her er de fem mest læste debatindlæg i 2017
 • Anmeld

  Sør

  2% af Øresund

  Den faktuelle viden om Øresunds havbund er ikke det, der præger Torben Liborius debatindlæg, når han sammenligner Øresund med en flad græsbegroet flade eller måske ligefrem en fodboldbane belagt med kunstgræs.
  Øresund har en meget afvekslende havbund med alt fra dybe render til lavvandede områder, som kan bestå af flere forskellige bundmaterialer. Hver eneste af disse har hver sit dyre- og planteliv.
  Når der suges sand i Øresund foregår det på de to eneste store sandbanker i Øresund på den danske del, nemlig Disken og Lappen. Disse er de største leve- og opvækststeder for fladfisk i Øresund.
  At reducere disse to unikke steder til blot et tal som "2% af Øresund" er at udvise foragt for natur og vandmiljø, som jeg håber, at Torben Liborius er ene om i Dansk Byggeri.
  Der er sand andre steder end i Øresund, men det er selvfølgelig mindre profittabelt at hente det længere væk, men det skal ikke være afgørende for biodiversiteten i Øresund.

 • Anmeld

  Søren Grothe Petersen

  2% af Øresund

  Den faktuelle viden om Øresunds havbund er ikke det, der præger Torben Liborius debatindlæg, når han sammenligner Øresund med en flad græsbegroet flade eller måske ligefrem en fodboldbane belagt med kunstgræs.
  Øresund har en meget afvekslende havbund med alt fra dybe render til lavvandede områder, som kan bestå af flere forskellige bundmaterialer. Hver eneste af disse har hver sit dyre- og planteliv.
  Når der suges sand i Øresund foregår det på de to eneste store sandbanker i Øresund på den danske del, nemlig Disken og Lappen. Disse er de største leve- og opvækststeder for fladfisk i Øresund.
  At reducere disse to unikke steder til blot et tal som "2% af Øresund" er at udvise foragt for natur og vandmiljø, som jeg håber, at Torben Liborius er ene om i Dansk Byggeri.
  Der er sand andre steder end i Øresund, men det er selvfølgelig mindre profittabelt at hente det længere væk, men det skal ikke være afgørende for biodiversiteten i Øresund.